Transgentaro
Трансмежныя роды

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 
Edward Tadeusz Wojtakowski
   

 

Эсперанта ‒ мова кантакту для далёкіх стрыечным братам

     W trakcie budowy drzewa genealogicznego obejmującego kilkanaście pokoleń szybko natrafiamy na gałęzie mieszkające w innych krajach, które mówią innymi językami. Będziemy wtedy zmuszeni przerwać nasze badania genealogiczne i rozpocząć wieloletnią żmudną naukę kilku trudnych języków narodowych. Wiadomo bowiem, że nasi dalecy kuzyni języka polskiego uczyć się nie będą. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby stowarzyszenia genealogiczne przyjęły esperanto jako język międzynarodowych kontaktów między genealogami różnych krajów. Już po trzymiesięcznej nauce można się nim swobodnie porozumiewać na tematy genealogiczne.

   Panuje w Polsce powszechna opinia, że świat wybrał już angielski jako język światowy. Nie jest to prawdą. Połowa Anglików i Amerykanów nie potrafi poprawnie pisać po angielsku. Narody Europy nigdy się nie zgodzą, aby ich języki potraktowano jako mniej ważne od angielskiego. Dla przykładu przytoczę wyniki głosowania czytelników austriackiej gazety Der Standard w tej sprawie. Redakcja tej gazety zadała czytelnikom następujące pytanie:

Europa spricht in vielen Zungen - die meistgesprochene Sprache ist Englisch, gefolgt von Deutsch und Französisch. Soll eine davon "die" europäische Amtssprache werden? Welche Sprache sollte ein Europäer/eine Europäerin unbedingt beherrschen?

Europa mówi wieloma językami - najbardziej używanym językiem jest angielski, po nim niemiecki i francuski. Czy jeden z tych języków powinien zostać europejskim językiem urzędowym? Który język powinien koniecznie znać Europejczyk?

Redakcja Der Standard dała możliwość wyboru jednej z następujących opcji:

opcja tłumaczenie na polski Ilość głosujących Procent głosujących
Esperanto - damit es endlich neben einer eigenen Währung auch eine eigene europäische Sprache gibt. Esperanto – aby w końcu obok wspólnej waluty był także wspólny język. 6254 64,0
Deutsch niemiecki 1196 12,3
Englisch angielski 1075 11,0
Französisch francuski 765 7,8
Spanisch hiszpański 97 1,0
Andere inne języki 105 1,1
Die eigene Muttersprache reicht aus - Fremdsprachen werden völlig überbewertet. Znajomość własnego języka ojczystego wystarcza – języki obce są przeceniane 275 2,8
Razem głosujących   9767  

      Widzimy, że język angielski wcale nie cieszy się poparciem Europejczyków. Jeżeli małe narody nie przegłosują w Parlamencie Europejskim uznania esperanta, obecny stan trwał będzie w nieskończoność.

       Ludwikowi Zamenhofowi udało się dokonać cudownej syntezy języków europejskich. Został odrzucony niepotrzebny balast końcówek i form gramatycznych. System głoskowy stanowią samogłoski i spółgłoski łatwe do wymówienia dla każdego Europejczyka. Wiele osób uważa, że dzięki genialnemu systemowi przyrostków i przedrostków oraz łączeniu rdzeni wyrazowych, esperanto jest najbogatszym językiem świata. A pewne braki w niektórych dziedzinach język powszechnie używany szybko nadrobi. Potrzebna jest tylko odważna decyzja polityczna o uznaniu esperanta jako jednego z języków Europy, a życie pokaże, czy wygra angielski czy neutralne esperanto.

       Dobra znajomość kilku języków daje możliwość jednoczesnego uczestnictwa w kilku kulturach, dlatego winniśmy w miarę naszych możliwości poznawać inne europejskie języki etniczne. Jednak ludzie przychodząc na świat nie są równo obdarzeni talentami do nauki języków. Jeżeli zaczniemy naukę języków od tak trudnego jak angielski, to nie widząc szybkich efektów, możemy się całkowicie zniechęcić do nauki języków. Tymczasem osoby, które swą edukację lingwistyczną rozpoczęły od esperanta, spostrzegają po kilku miesiącach nauki, że biegłe opanowanie drugiego języka jest możliwe, że można nie tylko czytać i mówić, ale również myśleć i śnić w drugim języku. Wtedy wybierają sobie, jako trzeci, język tego kraju, który ich szczególnie interesuje. Jednak angielski dla wielu osób jest zbyt trudny do opanowania. Wystarczy podać przykład jednego z najgenialniejszych umysłów wszechczasów Alberta Einsteina. W wieku 54 lat  musiał emigrować z Niemiec do USA, gdzie do końca swego życia nie zdołał się nauczyć mówić poprawnie po angielsku. Jego współpracownik Leopold Infeld napisał, że Einstein znał tylko 300 słów po angielsku, mimo iż 22 lata pracował naukowo w USA. My naszego języka polskiego uczymy się w domu od rodziców, w przedszkolu, 12 lat w 3-stopniowej szkole. Mimo tylu lat nauki w dorosłym już życiu robimy wiele błędów językowych i prof. Miodek musi nas ciągle poprawiać. Obywatele krajów zachodnioeuropejskich języka polskiego, czeskiego czy litewskiego uczyć się nie będą. Będą w szkole latami szlifowali swoje języki narodowe i zawsze będą nad nami górą, chyba, że my, aby im dorównać, zaniedbamy nasze języki narodowe, ale wtedy utracimy naszą polską, czeską czy litewską tożsamość.

Język stworzony przez Polaka Ludwika Zamenhofa jest markowym produktem Polski, z którego Polacy nie tylko powinni być dumni, ale również aktywnie promować go jako świetny środek komunikacji w jednoczącej się Europie.


UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Światowego Związku Esperantystów

     Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę powstania Światowego Związku Esperantystów składa wyrazy uznania kontynuatorom dzieła dr. Ludwika Zamenhofa, który tworząc język esperanto, pragnął zapewnić wszystkim ludziom możliwość wzajemnego zrozumienia i porozumiewania się niezależnie od narodowości, rasy, religii czy wyznawanych poglądów.

      Esperanto łączy ludzi w bogatej i zróżnicowanej kulturze, której podstawowym przesłaniem jest międzynarodowa przyjaźń oraz powszechny pokój. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, chcąc uhonorować wkład dr. Ludwika Zamenhofa w światowe dziedzictwo cywilizacyjne, popiera starania środowisk międzynarodowych o uhonorowanie Światowego Związku Esperantystów Pokojową Nagrodą Nobla.

MARSZAŁEK SEJMU
Bronisław Komorowski


Raporto Grin


Linki:
Co to jest esperanto? http://www.tejo.org/info/pri_esperanto.php?lingvo=pl
Esperanto w Polsce (Witryna Polskiego Związku Esperantystów)  http://www.esperanto.pl 
Witryna Śląskiego Związku Esperanckiego 
Świat, w którym wszyscy rozumieją wszystkich, jest lepszym światem http://www.2-2.se/pl/index.html#toc
Multimedialny kurs esperanta w 29 wersjach językowych (ar, bg, ca, cs, de, el,  en, es, fa, fr, hi, hr, hu, is, it, ja, ko, lv, nl, no, pl, pt, ru, sk, sl, sr, sv, tr, vi, zh)    http://kurso.com.br/index.php?pl
   także wersja polska   (bezpłatne pobranie)
Kurs „Lernu“ http://pl.lernu.net/
     
Multimedialny kurs esperanta  W ubiegłych stuleciach nasi dalecy kuzyni wielokrotnie zmuszeni byli walczyć w okopach po przeciwnych stronach frontu. Ten dramat kuzynów pięknie opisała austriacka pisarka czeskiego pochodzenia Bertha von Suttner w swej książce Die Waffen nieder! (Precz z orężem!). Przekład na esperanto Armanda Caumont p.t. For la batalilojn! (dosiero en la formato PDF)

     Bertha von Suttner (1843-1914) była wielką pacyfistką i zarazem orędowniczką  języka esperanto. Pod jej wpływem Alfred Nobel ufundował nagrodę „dla tych, którzy przysporzyli ludzkości największych korzyści“. Sama za swą działalność na rzecz porozumienia między narodami otrzymała w 1905 roku pokojową nagrodę Nobla. W telegramie do Drezdeńskiego Towarzystwa Esperanckiego napisała „Esperanto i pacyfizm to kuzyni“.

Эсперанта дома


сайтаў, якія ставіць сваёй мэтай інфармаваць карыстальнікаў Інтэрнэту аб эсперанта і дапамагчы ім вывучыць яго, лёгка і бясплатна
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Эсперанта гэта жывы мову вельмі добра падыходзіць для міжнароднага зносін з далёкімі сваякамі