Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Zbudujmy tablicę przodków
Ni konstruu praultabelon
Vamos construir uma tábua ancestral
Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen
Construisons une table ancestrale
Let's build an ancestral table
Rody spokrewnione →
Parencaj gentoj
Famílias relacionados
Verwandte Sippen
Familles liés
Related Families
Bonio
Derlatka
Dróżdż
Gralec
Kolasa
Kozik
Niewczas
Pastuszka
Plusa
Pomorski
Rokita
Spadło
Stompor

 
 

Zbudujmy tablicę przodków • Ni konstruu praultabelon

Familianoj • Członkowie rodziny

Proponujemy, by rodzice, dziadkowie, nauczyciele, bibliotekarze pomogli dzieciom zbudować tablicę przodków. Na początek można wpisywac dane o przodkach ręcznie na wydrukowanym diagramie lub w progrmie Word. Można też pobrać bezpłatny program do tworzenia drzewa gnealogicznego Ahnenblatt, który posiada wersję polską.
Adres: https://download.komputerswiat.pl/dom-i-hobby/genealogia/ahnenblatt

W programie Ahnenblatt widzimy imię i nazwisko przodka, a po kliknięciu dane o tym przodku. Wpisując dane do naszych diagramów zobaczymy wszystkie dane o przodkach (daty i miejscowości). Widzimy też, których danych nam jeszcze brak, łatwiej jest skorygować błędy i porównać nasze diagramy z diagramami kolegów, aby sprawdzić czy mieliśmy wspólnych przodków i w którym pokoleniu.Tablica przodków
część 1

↑ część 2-8
pradziadek
↑ część 2-9
prababka
↑ część 2-10
pradziadek
↑ część 2-11
prababka
↑ część 2-12
pradziadek
↑ część 2-13
prababka
↑ część 2-14
pradziadek
↑ część 2-15
prababka
8

*


 
9

*


 
10

*


 
11

*


 
12

*


 
13

*


 
14

*


 
15

*


 
4 (dziadek)
 
5 (babka)
 
6 (dziadek)
 
7 (babka)
 

∞ (ślub dziadków ze strony ojca)

∞ (ślub dziadków ze strony matki)

2 (ojciec)
 

3 (matka)
 

∞ (ślub rodziców)

1 (właściciel tablicy)

 

diagram tablicy przodków (część I)

Osoba dla której budujemy tablicę przodków otrzymuje numer 1. Powyżej po prawej jest ojciec (numer 2), a po lewej stronie matka (numer 3) .W trzecim rzędzie licząc od dołu wstawiamy rodziców ojca i rodziców matki. Ojciec przodka otrzymuje numer x 2, a jego małżonka numer męża plus 1.

Przeważnie udaje się zbudować tablicę zawierającą 4 pokolenia (generacje) przodków (rodzice, dziadkowie, pra-dziadkowie i pra-pra-dziadkowie), łącznie 30 przodków. Jeżeli korzystamy z drzewa genealogicznego zbudowanego przez naszych krewnych, to  przy pewnych nazwiskach możemy nawet dojść do 10 pokolenia przodków. W archiwach państwowych dostępne są metryki od 1810 roku. Są one systematycznie skanowane i bezpłatnie udostępniane w Internecie. Wcześniejsze metryki można zaleźć w archiwach kościelnych, ale te udostępniają je za opłatą.

1 szt. części pierwszej

plik Word 1-1

plik jpg  1-1Tablica przodków
część 2-8

↑ część 3-64 ↑ część 3-65 ↑ część 3-66 ↑ część 3-67 ↑ część 3-68 ↑ część 3-69 ↑ część 3-70 ↑ część 3-71
64

*


 
65

*


 
66

*


 
67

*


 
68

*


 
69

*


 
70

*


 
71

*


 
32
 
33
 
34
 
35
 

16 (pra-pra-dziadek = praszczur)
 

17 (pra-pra-babka)
 

∞ (ślub pra-pra-dziadków)

8 (pra-dziadek)

8 szt. części drugich

pliki Word:  2-8  •  2-9  •  2-10  •  2-11 •  2-12  • 2-13  •  2-14  •  2-15  (przodkowie pra-dziadków)

pliki jpg:  2-8  •  2-9  •  2-10  •  2-11 •  2-12  • 2-13  •  2-14  •  2-15  (przodkowie pra-dziadków)Tablica przodków
część 3-64

↑ część 4-512 ↑ część 4-513 ↑ część 4-514 ↑ część 4-515 ↑ część 3-516 ↑ część 4-517 ↑ część 4-518 ↑ część 4-519
512

*


 
513

*


 
514

*


 
515

*


 
516

*


 
517

*


 
518

*


 
519

*


 
256
 
257
 
258
 
259
 

128
 

129
 

64

64 szt. części trzecich  (przodkowie pra-pra-pra-pra-dziadków)

pliki Word:  3-64  •  3-65  •  3-66  •  3-67 •  3-68  •  3-69  •  3-70  •  3-71  • ........ •  3-126  •  3-127

pliki jpg:  3-64  •   3-65  •  3-66  •  3-67 •  3-68  •  3-69  •  3-70  •  3-71  • ........ •  3-126  •  3-127przykładowa tablica

Tablica przodków dla potomków Piotra Pomorskiego i Marianny Spadło
część 2-8

↑ część 3-64 ↑ część 3-65 ↑ część 3-66 ↑ część 3-67 ↑ część 3-68 ↑ część 3-69 ↑ część 3-70 ↑ część 3-71
64
Maciej Pomorski
* 1811
Mirzec
† 1882
Mirzec
65
Helena Stąpor
* 1814

† 1880
Mirzec
66
Maciej Gralec
* 10.02.1831
Tychów
† 5.03.1919
Tychów
67
Marianna Niewczas
* 29.01.1840
Tychów

† 10.05.1819
Tychów
68
Teofil Spadło
* 1832
Gadka
†1881
Gadka
69
Agnieszka Stępień
*  1835


 
70
Maciej Sobczyk
*


 
71
Józefa Strzelec
*


 

∞ 1830 PK Mirzec

∞ 1856 PK Mirzec

∞ 23.02.1857 PK Wąchock

∞ ? (w parafii Mirów)

32
Józef Pomorski
* 1850 Mirzec
† 15.05.1935 Mirzec

33
Magdalena Gralec
* 1857 Tychów
† 1892 Mirzec

34
Kazimierz Spadło
* 26.08.1861 Gadka
† 5.01.1938 Gadka

35
Malgorzata Sobczyk
* 1864 Mirów

∞ 24.05.1875 PK Mirzec

∞ 27.09.1881 PK Mirzec

16 
Piotr Pomorski (pra-pra-dziadek
* 1881 Mirzec,  †

17 
Marianna Spadło (pra-pra-babka)
* 1883, †

 ∞ 28.01.1902 PK Mirzec

8   (pra-dziadek)
Franciszek Pomorski * 1903 Tychów
   Jan Pomorski * 1914 Tychów, ∞ 28.05.1939 PK Mirzec, wpis 29 → Helena Rokita
            Stanisław Pomorski * 13.05.1917 Tychów

Uwaga: Dla potomków w linii żeńskiej zmieni się numeracja w/w przodkówI generacja: 2 przodków (numery od 2 do 3)
II generacja: 4 przodków (numery od 4 do 7)
III generacja: 8 przodków (numery od 8 do 15)
IV generacja: 16 przodków (numery od 16 do 31)
V generacja: 32 przodków (numery od 32 do 63)
VI generacja: 64 przodków (numery od 64 do 127)
VII generacja: 128 przodków (numery od 128 do 255)
VIII generacja: 256 przodków (numery od 256 do 511)
IX generacja: 512 przodków (numery od 512 do 1.023)
X generacja: 1.024 przodków (numery od 1024 do 2.047)
XI generacja: 2.048 przodków (numery od 2048 do 4.095)
XII generacja: 4.096 przodków (numery od 4096 do 8.191)
XIII generacja: 8.192 przodków (numery od 8.192 do 16.383)
XIV generacja: 16.384 przodków (numery od 16.384 do 32.767)
XV generacja: 32.768 przodków (numery od 32.768 do 65.535)

Niektórzy przodkowie wystąpią w tablicy przodków dwa lub węcej razy (pod różnymi numerami). Nasi przodkowie zawierali związki małżeńskie z kuzyniami. W tablicy przodków zobaczymy jak bliskie lub dalekie było to pokrewieństwo.

Metryki przodków

W naszej witrynie stopniowo wstawimy linki do niektórych metryk. Należy kliknąć w podświetloną datę. Wszystkich metryk nie zdołamy wstawić, bo są ich tysiące. W latach 1808-1864 metryki zapisywano w języku polskim. Od około 1865 do 1914 w języku rosyjskim. Od 1914 ponownie w języku polskim.

Ślub Macieja Pomorskiego z Julianną Boros (∞ 24.11.1845 PK Mirzec, wpis 34)

Ślub Jana Rokity z Kornelią Pomorską (∞ 3.02,1880 PK Mirzec, wpis 23)

Zapraszamy do naszej genealogicznej grupy dyskusyjnej na Fejsbuku (wzajemna wymiana doświadczeń, zapytania, informacja o sukcesach w poszukiwaniach oraz o tym czy udało się zainteresować młodych członków rodziny dziejami przodków.
Grupa dyskusyjna „Rody transagranicze“ • Diskutgrupo „Transgentaro“ • Diskussionsgruppe „Transgentaro“ • Diskusní skupina „Transgentaro“
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami