Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Niewczas
(Ĉirkaŭaĵo de la Iłżecka Praarbaro • Okolice Puszczy Iłżeckiej)

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Zbudujmy tablicę przodków
Ni konstruu praultabelon
Vamos construir uma tábua ancestral
Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen
Construisons une table ancestrale
Let's build an ancestral table
Rody spokrewnione →
Parencaj gentoj
Famílias relacionados
Verwandte Sippen
Familles liés
Related Families
Bonio
Derlatka
Dróżdż
Gralec
Kolasa
Kozik
Niewczas
Pastuszka
Plusa
Pomorski
Rokita
Spadło
Stompor

 
 

Familioj Niewczas • Rodziny Niewczasów • Die Niewczas-Familien • Les familles Niewczas • Niewczas families
kompilata de Edward Wojtakowski

statystyka

1651-1800

1801-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

Śluby wg małżonków Śluby wg małżonek Odgałęzienia żeńskie
Gałęzie • Branĉoj → Wincenty ∞ ~1790 Sebastian ∞ ~1795        

Dotychczas zebrane informacje o rodzie prezentujemy także w formie kilku gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami, niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.


Branĉo de Wincenty Niewczas (∞ ~1790)
kompilita de Edward Wojtakowski

I generacja

WINCENTY Niewczas   ••• → branĉo de Wincnty ~1790 (I generacio)
* 1761
∞ ~ 1790
Brygida Pachnik
* 1767
infanoj:
Walenty Niewczas * , ∞ 1814 PK Mirzec, wpis 15 (el Tychów) → Małgorzata Gralec
Jan Niewczas * , ∞ 1825 PK Mirzec, wpis 2 (el Tychów) → Marianna Sara
Stanisław Niewczas * , ∞ 1826 PK Mirzec, wpis 3 → Franciszka Maciejczak
Ignacy Niewczas * 1811 Tychów → PK Mirzec, wpis 60


II generacja

WALENTY Niewczas (gepatroj: Wincenty Niewczas & Brygida Pachnik)   ••• → ∞ ~ 1790  ••• → branĉo de Wincnty ~1790 (II generacio)
* 1792
∞ 1814 PK Mirzec, wpis 15
Małgorzata Gralec (gepatroj: Adam Gralec & Marianna Łodej)
* 1793
infanoj:
Andrzej Niewczas * 1815, † 16.04.1817 Tychów → PK Mirzec, wpis 41
Magdalena Niewczas * 1818 Tychów → PK Mirzec, wpis 55, † 6.04.1820 Tychów → PK Mirzec, wpis 31
Katarzyna Niewczas * 1820 Tychów → PK Mirzec, wpis 98, † 1888 Małyszyn → PK Mirzec, wpis118, I ∞ → 1839 PK Mirzec, wpis 53 → Jan Kaczmaczyk, II ∞ 24.01.1853 PK Mirzec, wpis 12 → Józef Kozik
Jan Niewczas * 1823 Tychów → PK Mirzec, wpis 94, † 1901 Tychów → PK Mirzec, wpis 14, ∞ 24.01.1843 PK Mirzec, wpis 9 → Zofia Kosyl
Błażej Niewczas * 1828 Tychów → PK Mirzec, wpis 19, † 1908 Tychów → PK Mirzec, wpis 31, ∞14.02.1848 PK Mirzec, wpis 14 → Łucja Bonio
Elżbieta Niewczas * 1830 Tychów → PK Mirzec, wpis 142, † 1893 Tychów → PK Mirzec, wpis 21, ∞ 19.02,1849 PK Mirzec, wpis 21 → Jan Minda
Antoni Niewczas * 1834 Tychów → PK Mirzec, wpis 11, † 23.01.1835 Tychów → PK Mirzec, wpis 7
Andrzej Niewczas * 1836 Tychów → PK Mirzec, wpis 149,  ∞ 21.02.1859 PK Mirzec, wpis 19 → Apolonia Krasińska


III generacja

xx


IV generacja

xx


V generacja

xx


VI generacja

xx


VII generacja

xx


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3) Geneteka (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
4) Family Search

Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym, a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Odległości:

Mirzec ‒ Kielce = 40 km
Mirzec ‒  Majków = 12 km
Mirzec ‒ Parszów = 11 km
Mirzec ‒ Starachowice = 9 km
Mirzec ‒ Wąchock = 6 km
Mirzec ‒ Wzdół Rządowy = 20 km
Starachowice ‒ Kielce = 34 km
Starachowice ‒ Mirzec = 9 km
Starachowice ‒ Parszów = 11 km
Starachowice ‒ Tychów = 8 km
Starachowice ‒ Wąchock = 6 km
Starachowice ‒ Wzdół Rządowy = 16 km
Wąchock ‒ Kielce = 30 km
Wąchock ‒ Majków = 10 km
Wąchock ‒ Mirzec = 6 km
Wąchock ‒ Parszów = 8 km
Wąchock ‒ Starachowice = 6 km
Wąchock ‒ Wzdół Rządowy = 14 km
Wzdół Rządowy ‒ Kielce = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Majków = 12 km
Wzdół Rządowy ‒ Mirzec = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Parszów = 10 km
Wzdół Rządowy ‒ Starachowice = 16 km
Wzdół Rządowy ‒ Wąchock = 14 km
 
Zapraszamy do naszej genealogicznej grupy dyskusyjnej na Fejsbuku (wzajemna wymiana doświadczeń, zapytania, informacja o sukcesach w poszukiwaniach oraz o tym czy udało się zainteresować młodych członków rodziny dziejami przodków.
Grupa dyskusyjna „Rody transagranicze“ • Diskutgrupo „Transgentaro“ • Diskussionsgruppe „Transgentaro“ • Diskusní skupina „Transgentaro“
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami