Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

   
Gento - Ród - Sippe - Family
Smolny • Smolný

Strona główna
Ĉefa paĝo
Czeskie pochodzenie
Ĉeĥa deveno
Statystyka
Statistiko
Śluby
Nuptoj
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
 
 

pl: Kolebką rodu Smolnych były Czechy i Morawy. Smolni należeli do Jednoty braci czeskich i część z nich jako uchodźcy religijni przed 1800 rokiem osiedlła się w  południowej Wielkopolsce (powiaty Kępno, Ostrzeszów i Wieruszów). Zapraszamy Smolnych do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszmy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.

cs: Kolébkou rodiny Smolných byli Čechy a Morava. Smolni patřili jednotě bratří a někteří z nich jako exilanty se usadili před 1800 v jižním Velkopolsku (okresy Kępno, Ostrzeszów a Wieruszów). Zveme všechny Smolny ke společné migraci do minulosti po stopách našich předků. Smolní z Vratislavi a okolí budou pozváni na naše setkání jako součást genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském svazu.

pt: O berço da família Smolny era a Boêmia e a Morávia. Nossos antepassados pertenciam à igreja de irmãos tchecos e parte deles, como refugiados religiosos, se estabeleceram no Grande Polônia (distritos de Kępno, Ostrzeszów e Wieruszów). Convidamos todos Smolny a uma migração comum no passado seguindo os passos dos nossos antepassados. Pessoas de Wrocław e da área circundante serão convidadas para as nossas reuniões nos quadros da Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do  Silésia.

eo: Lulilo de la gento Smolny estis Ĉeĥio kaj Moravio. Niaj prauloj apartenis al la eklezio de ĉeĥaj fratoj kaj parto el ili, kiel religiaj rifuĝintoj, setliĝis en la suda Pollando (distriktoj de Kępno, Ostrzeszów kaj Wieruszów). Ni invitas ĉiujn Smolny al komuna migrado en pasintecon spure de niaj prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

Rodziny Smolnych 1730-1960 • Familioj Smolny 1730-1960 • Famílias Smolny 1730-1960

Dotychczas zebrane informacje o rodzie Smolnych w latach 1730-1960 prezentujemy także w formie kilkunastu gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

Gałąź
Branĉo de
  Zawody
Profesioj
Miejscowości
Lokoj
Uwagi
Rimarkoj
Andrzej     Mielęcin, Weronikopole, Jawor  
Bogumił el Mielęcin ∞ ~1810 → Anna Galas ev rolnicy Mielęcin, Weronikopole, Przybyszów  
Bogumił        
Bogumił   młynarze Wójcin, Gola  
Godfryd     Raduchów, Wielowieś  
Henryk        
Jakub ev młynarze    
Jan ev   Zelów, Argentyna  
Jan ev      
         
Jan Cierpka alias Smolny * 1845 Ignaców ev   Ignaców, Kobyla Góra, Brazylia  
Jerzy ev
kat
młynarze Siekierzyn  
Józef ev młynrze    
Krystian        
Krzysztof        
Michał        
Michał ev   Bierzów, Myślniew  
Tomasz ev młynarze Rojów, Szklarka Myślniewska, Kozły  
Tomasz     Walichnowy, Maksymów  
Wojciech     Kierzno  
Wojciech   młynarze Joanka  
         

Grupa dyskusyjna Smolny na Fejsbuku •
Diskusní skupina Smolný na Facebooku • Diskutgrupo Smolny sur Fejsbuko •
Grupo de discussão Smolny no Facebook • Diskussionsgruppe Smolny auf Facebook
 (12 anoj)


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami