Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento Tracz
Ród Traczów • Род Трачів • Família Tracz • Rod Tračů

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Statystyka
Statistiko
Śluby
Nuptoj
 
 

pl: Prawdopodonie istnieje kilka niezależnych od siebie rodów noszących nazwisko Tracz. Kolebką jednego z nich był region nad rzeką Zbrucz (Podole). Do około 1360 roku Podole należało do księstwa halicko-włodzimierskiego, póżniej do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po unii lubelskiej (1569) Podole znalazło się całkowicie w składzie Korony Królestwa Polskiego. W latach 1772-1792 rzeka Zbrucz stanowiła granicę miedzy Polską i Austrią, a w latach 1793-1918 stanowiła granicę między Austrią i Rosją. W latach 1921-1939 Zbrucz był rzeką graniczną między Polską i ZSSR. W latach 1939-1990 całe Podole znalazlo się w granicach ZSRR, a od 1991 należy do niepodległej Ukrainy.

Zbieramy informacje o różnych gałęziach rodu Traczów. Wszystkie osoby noaszące to nazwisko oraz potomków w liniach żeńskich zapraszamy do wspólnej wędrówki śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszmy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.

eo:

uk:

pt:

Dotychczas zebrane informacje o rodzinach Traczów w latach 1730-1960 prezentujemy w formie kilkunastu gałęzi. Protoplaści niektórych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.

  Gałąź
Branĉo de
  Zawody
Profesioj
Miejscowości
Lokoj
Uwagi
Rimarkoj
  Traczowie z  powiatu Tarnopol        
  Traczowie z        
           
           
           
           

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku •
Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook
• Дискусійна група Трач на Фейсбуку
 (290 anoj)


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami