Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento Gabor
Ród Gaborów • Род Гaборів • Rod Gaborů • Família Gabor

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Página inicial
Hauptseite
Домашня сторінка
Statystyka
Statistiko
Statistik
Estatística
Statistik
Статистика
Rody przodków Michała
Praulaj gentoj de Mikaelo
Rody Michalových předků
Famílias dos antepassados de Miguel
Sippen Michels Vorfahren
Роди  предків Міхала
 
 

 

Familioj Gabor el distrikto de Kępno • Rodziny Gaborów z powiatu Kępno


Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
filo de x kaj y =  syn x i y (ojciec i matka) • syn x a y (otec a matka)
filino de x kaj y =  córka x i y  (ojciec i matka) • gcera x a y (otec a matka)
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer •
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach

Ż


1701-1750


~ 1710

Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
x
*


1751-1800


~ 1760

Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
x
*


1801 ‒ 1850


1822

 

1824

* 


 

1825


 

1830

MARIANNA Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
Szymon Flak
*
infanoj:
Konstanty Michał Flak * 24.09.1830 Rychtal → PE Drożki, wpis 57
Wilhelm Leopold Flak * 6.11.1931 Rychtal → PE Drożki, wpis 62
Elżbieta Flak * 16,11,1833 Rychtal → PE Drożki, wpis 68
Robert Johann Flak * 14,04.1837 Rychtal → PE Droźki, wpis30

Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
x
*

1831

MICHAŁ Gabor
*
∞ 18 PE , wpis
Rozyna Smyrek
*
infanoj:
Rozyna Matylda Gabor * 25.10.1931 Rychtl → PE Drozki, wpis 57

1836

ZUZANNA Gabor (I voto Borowka)
*
∞ 18 PK , wpis
Gottlieb Herrmann
*
infanoj:
Johanna Herrmann * 20.10.1836 Brzezinka →PR Drozki, wpis 49

1831

Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
x
*

 

Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
x
*

1831

 


 

1832

 

1833

 

1836

 

1838

 

1840

Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
x
*

1842

 


 

1844

 


HELENA Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
Franciszek Lewandowski
*

1846

 

1848

1849

Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
x
*


1851 ‒ 1900


1851

1863

 

1874

FRANCISZEK AUGUST JAN Gabor (gepatroj: August Gabor & Maria Knauer)
* 1847
∞ 1874 USC Laski , wpis
Anna Mara Bassalik (gepatroj: Jan Bassalik & Elżbieta Aache)
* 1855

1877

 


1901 ‒ 1950


1902

Gabor
*
∞ 18 PK , wpis
x
*


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899
5) Geneteka


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami