Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj • Potomci českých bratří

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento • Ród • Sippe • Family • Famille • Род
Jaensh • Jänsch

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Головна сторінка
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Статистика
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Сім'ї
Families
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Шлюби 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Шлюби 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Жіночі гілки
Female branches
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
У адресних книгах
In directories

Familioj Jaensch en adreslibroj
Rodiny Jaensch v adresářích • Die Jaensch-familien in Adressbücher
The Jaensch families in directories • Las familias Jaensch en directorios
Les familles Jaensch dans annuaires • Сім'ї iв в адресних книгах
Rodziny Jaensch w książkach adresowych • As famílias Jaensch em diretórios

 

Polskie kupiectwo i przemysł w 1908 roku • Polaj komerco kaj industrio en 1908

     

Książka adresowa 1912 (Ostrów Wlkp, Raszków, Odolanów, Nowe Skalmierzyce)

     

Breslau (Wrocław) 1942 (Adreßbuch Breslau)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


 

 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami