Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj • Potomci českých bratří

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento • Ród • Sippe • Family • Famille • Род
Jelinek • Jelínek

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Головна сторінка
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Статистика
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Сім'ї
Families
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Шлюби 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Шлюби 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Жіночі гілки
Female branches
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
У адресних книгах
In directories
 

Familioj • Rodziny • Familien • Rodiny


Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach

1701-1750


~ 1710

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


1751-1800


~ 1760

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*1801 ‒ 1850


1801

 JAN Jelinek (vidvo)
* 1780
∞ 1801 PEvR Tabor Wielki, wpis 1
Anna Maria (gepatroj: Józef Korsineks & )
 *


MATTHIAS Jelinek (geoatroj: Matthias Jelinek & )
* 1780
∞ 1801 PEvR Tabor Wielki, wpis 01
Elisabeth Neweczerzal (gepatroj: Wenzel Neweczerzal & )
* 1773

1802

SOPHIE CATHARINE Jelinek (gepatroj:  Daniel Jelinek &)
* 1784
∞ 1802 PEvR Tabor Wielki, wpis 502
Johann Pospischil (gepatroj: Johann Pospischil)
* 1780

1805

MARIE Jelinek (gepatroj: Paul Jelinek & )
*
∞ 1805, PEvR Tabor Wielki, wpis 7a
Georg Pospischil (gepatroj: Johann Pospischil & )
*

1813

JOHANNA CHARLOTTE Jelinek (gepatroj: Johann Jelinek &)
* 1793
∞ 1813 PE Komorzno (gmina Wołczyn, pow. Kluczbork), wpis 213
Friedrich Mücke (gepatroj: Friedrich Mücke )
* 1792

1817

 ANNA Jelinek (gepatroj: Jan Jelinek & )
*
∞ 1817 PEvR Tabor Wielki, wpis 5
Jerzy Pospischil (gepatroj: Jan Ropsischil & )
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


GOTTLIEB Jelinek (gepatroj: Johann Jelinek & )
* 1796
∞ 1817 PE Komorzno (gmina Wołczyn, pow. Kluczbork), wpis 617
Christine Bernet (gepatroj: Georg Bernet & )
* 1793


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

 

1818

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1819

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1820

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1822

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1823

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1824

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1825

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1828

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1829

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1832

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1833

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1834

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1835

MARIE ANNA Jelinek (gepatroj: Pavel Jelinek & Anna Castek)
* 1814, † 16.08.1852
∞ 22.11.1835 PEvR Zelów, wpis 13 / 1835
Pavel Pospiszył (gepatroj: Jan Pospisził ^ Marie Nowak)
* 1813
infanoj:
Jan Pospisził * 28.091836, ∞ 08.09.1857 → Anna Matejka
Alzbeta Pospisził * 08.08.1842, † 15.03.1880, ∞ 02.10,1860 →
Mare Pospisził * 1844
Friedrich Pospisził * 1846


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1836

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1837

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1839

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1840

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1842

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1849

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1850

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


1851 ‒ 1900


1852

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1853

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1854

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1857

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1858

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1862

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1863

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*

1864

 Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*' 


Jelinek
*
∞ 18 PEvR Tabor Wielki, wpis 
x
*


DANIEL Jelinek (gepatroj: Daniel Jelinek & )
* 1837
∞ 1864 PEvR Tabor Wielki, wpis 1264
Anna Mundil (gepatroj: Johann Mudil & )
* 1848

1870

PAUL Jelinek (gepatroj: Carl Jelinek & )
* 1843
∞ 1870 PEvR Tabor Wielki, wpis 1870
Anna Howorka (gepatroj: Paul Howorka &v )
* 1846

1874

WILHELM Jelinek (gepatroj: Carl Jelinek & Beate Schubert)
* 1851
∞ 1874 USC Laski, wpis 1174
Rosina Gruszczyńska (gepatroj: Christian Gruszczyński & Susanne Weincioro)
* 1852

1876

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1877

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1878

 Jelinek
*
∞ 1878 USC , wpis 78
x
*


 Jelinek
*
∞ 1878 USC , wpis 78
x
*

1880

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1881

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1882

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1883

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1884

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1885

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1887

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1888

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1889

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1891

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1892

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1893

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1895

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*


 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1896

 Jelinek
*
∞ 18 USC , wpis 
x
*

1897

CARL Jelinek (gepatroj: Matthias Jelinek & Elisabeth Tutschak)
* 1870
∞ 1897 USC Bałdowice, wpis 497
Anna Mundil (gepatroj: Carl Mundil & Anna Buresch)
* 1875


1901 ‒ 1950


19xx

 

 


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899

Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym, a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Grupa dyskusyjna „Transgentaro“ na Fejsbuku • Diskutgrupo „Transgentaro“ Fejsbuke • Transgentaro Newsgroup on Facebook


sites plurilingues dont le but est de permettre aux internautes de s’informer sur l’espéranto et de l’apprendre, facilement et gratuitement
https://lernu.net/fr
http://kurso.com.br/index.php?fr
L’espéranto est une langue vivante parfaitement adaptée à la communication internationale avec cousins éloignés