Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj • Potomci českých bratří

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento • Ród • Sippe • Family • Famille • Род
Jelinek • Jelínek

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Головна сторінка
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Статистика
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Сім'ї
Families
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Шлюби 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Шлюби 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Жіночі гілки
Female branches
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
У адресних книгах
In directories

Familioj Jelinek en adreslibroj
Rodiny Jelínků v adresářích • Die Jelinek-familien in Adressbücher
The Jelinek families in directories • Las familias Jelinek en directorios
Les familles Jelinek dans annuaires • Сім'ї iв в адресних книгах
Rodziny Jelinków w książkach adresowych • As famílias Jelinek em diretórios

 

Polskie kupiectwo i przemysł w 1908 roku • Polaj komerco kaj industrio en 1908

     

Książka adresowa 1912 (Ostrów Wlkp, Raszków, Odolanów, Nowe Skalmierzyce)

     

Breslau (Wrocław) 1942 (Adreßbuch Breslau)

       
Ottilie Jelineck Breslau X, Worther Straße 16 III Rentnerin  

 


 

 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami