Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Palacký • Pallaske • Palatzky • Balaske

Strona główna • Ĉefa paĝo
Hlavní stránka • Page initiale
Hauptseite • Página inicial
Головна сторінка • Homepage
Statystyka • Statistiko
Statistik • Estatística
Statistik • Statistique
Статистика • Statistics
Rodziny • Familioj
Rodiny • Famílias
Familien • Familles
Сім'ї • Families
Brazilo • Brasil
Česko • Ĉeĥio
Deutschland • Germanio
 
Polska: • Pollando
USA • Usono

 
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj • Ženské větve
Weibliche Zweige
Ramos femininos • Female branches
W ks. adresowych
V adresářích
En adreslibroj
In Adreßbücher
 

Familioj Palacký el Bludovice (Moravio) •
Rodziny Palackich z Bludowic (Morawy)
Rodiny Palackich z Bludovic (Moravia)
kompilita surbaze de František Palacký

Moravio

   

1601 ‒ 1650


~ 1605

 

Jura Palacký (sedlák = terkulturisto, filo de )
* , † antaŭ 10.11.1617
∞ al
Eva .... (filino de )
* (vivis ankoraŭ en 1659)
infanoj:
1. Jan Palacký * Bludovice, † post 1664, ∞ 1633 al Anna Neisserová
2. Mikulás Palacký
3. Jura Palacký
4. Adam Palacký
5. Jakub Palacký * , † post 1643, ∞ al Maria

Probable unu el filoj de Jura (Mikulás, Jura aŭ Adam) en 1928 elmigris kun Janos Amos Komensky al Leszno.

1633

Jan Palacký (filo de Jura Palacký & Eva ...)
* Bludovice, † post 1664,
∞ 1633 al
Anna Neisserová (filino de )
*
infanoj:
1. Jakub Palacký * 10.03.1634 Bludovice, † post 1692, ∞ 1656 al Anna Melčová
2. Vaclav Palacký
3. Markéta Palacká
4. Jan Palacký
5. NN Palacký


1651-1700


 1656

Jakub Palacký (filo de Jan Palacký & Anna Neisserová)
* 10.03.1634 Bludovice, † post 1692,
∞ 1656 al
Anna Melčová (filino de )
*
infanoj:
1. Mates Palacký * 12.01.1658 Bludovice, † 25.01.1729 Hodislavice, ∞ 27.06.1683 Nový Jičín al Rozina Tomanová
2. Martin Palacký
3. Anna Palacká
4. Kristián Palacký
5. Zuzana Palacká
6. Vaclav Palacký
7. Jakub Palacký
8. Julia Palacká
9. Katerina Palacká

 1683

Mates Palacký (filo de
* 12.01.1658 Bludovice, † 25.01.1729 Hodislavice,
∞ 27.06.1683 Nový Jičín al
Rozina Tomanová (filino de )
*
infanoj:
1. Ondrey Palacký
2. Martin Palacký
3. Pavel Palacký
4. Jan Palacký
5. Juliana Palacká
6. Mariana Palacká
7. Anna Palacká
8. Matej Palacký
9. Rozina Palacká
10. Jura Palacký * 12.02.1707, † 05.12.1785 Hodislavice, ∞ 02.09.1736 al Juliana Kudelkova
11. Václav Palacký


1701-1750


 1736

Jura Palacký (filo de Mates Palacký & Rozina Tomanová)
* 12.02.1707, † 05.12.1785 Hodislavice,
∞ 02.09.1736 al
Juliana Kudelková (filino de )
*
infanoj:
1. Jiří Palacký * aprilo 1737 Hodislavice, † 14...1806, ∞ 22.11.1767 Hodislavice al Rosina Bartonová
2.
3.
4.


1751-1800


 1767

Jiří Palacký (filo de Jura Palacký & Juliana Kudelková)
* aprilo 1737 Hodislavice, † 14...1806,
I ∞ 22.11.1767 Hodislavice al
Rosina Bartonová (filino de )
*
infanoj:
1. Jiří Palacký * 1768, † 08.09.1836 Zubří, ∞ 02.02.1790 Hodislavice al Anna Kriyanová
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II ∞
Rozina Horakova (filino de )
infanoj:
1.
2.

 1790

Jiří Palacký (filo de Jiří Palacký & Rosina Bartonová)
* 1768, † 08.09.1836 Zubří,
∞ 02.02.1790 Hodislavice al
Anna Kriyanová (filino de )
*
infanoj:
1. Jiří Palacký
2. Josef Palacký
3. Josef Palacký
4. Anna Palacká
5. František Palacký * 13.06.1798 Hodislavice, † 26.05.1876 Praha, ∞ 16.09.1827 al Terezie Mechurová


1801-1850


 1827

FRANTIŜEK Palacký (historiisto, filo de Jiří Palacký & Anna Kriyanová)
* 13.06.1798 Hodislavice, † 26.05.1876 Praha,
∞ 16.09.1827 al
Terezie Mechurová (filino de )
* 10.01.1807 Praha, † 18.08.1860 Podmokly
infanoj:
Jan Palacký
Marie Palacká * , ∞ xx Riegr

MARIE Palacká
*

xx Riegr
*
infanoj:
Bohuslav Riegr *
Marie Riegrová *

   


 1851 ‒ 1900


18xx

 

 


1901 ‒ 1950


19xx