Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento • Ród • Rod • Sippe • Família • Family
Smolny • Smolný

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odnogi żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

pl:  Zapraszamy Smolnych do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszmy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
     W naszych opracowaniach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1770-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

cs:  Zveme všechny Smolny, aby spolu putovali v minulosti po stopách našich předků. Smolní z Vratislavi a okolí budou pozváni na naše setkání jako součást genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském svazu.

de: Alle Personen, die den Familiennamen Smolny tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

pt:  Convidamos todos Smolny a uma migração comum no passado seguindo os passos dos nossos antepassados. Pessoas de Wrocław e da área circundante serão convidadas para as nossas reuniões nos quadros da Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do  Silésia.

eo:  Ni invitas ĉiujn Smolny al komuna migrado en pasintecon spure de niaj prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

en: All persons bearing the surname Smolny and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.

Renata Smolna
Potomkini braci czeskich • Potomek českých bratrů
Nachkomme der böhmischen Brüder • Idino de ĉeĥaj fratoj
http://europonto.eu/gento_S-Z/smolny/index.htm
Edward Wojtakowski 
Potomek braci czeskich • Potomek českých bratrů
Nachkomme der böhmischen Brüder • Ido de ĉeĥaj fratoj
Palacky http://europonto.eu/gento_M-R/palacky/index.htm
Rother http://europonto.eu/gento_M-R/rother/index.htm
Kozik http://europonto.eu/gento_K-L/kozik/index.htmt

Nasz adres • unsere Adresse • naše adresa • nosso endereço • nia adreso • our address:
e-mail:
transgentaro@europonto.eu

Spotkania członków Koła Genealogicznego „Transgentaro“ odbywają się w czwartki w godzinach 18-20 (Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A
(wejście bramą 37) •  Droga do naszego klubu • Nasz adres e-mail: transgentaro @ europonto.eu • Spotkania familijne w naszym klubie

Czeskie pochodzenie • Český původ • Tschechische Herkunft • Origem tcheca • Ĉeĥa deveno

Dotychczas zebrane informacje o rodzie Smolnych w latach 1730-1950 prezentujemy w formie gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

  Protoplasta gałęzi
Protopatro de branĉo
małżonka
edzino
miejscowości
loĝlokoj
01 Andrzej ∞ ~ 1769  ☼ ∞ Anna Parcice (gm Czastary) • Góra (gm Warta) • Chabierów i Kobylniki (gm Błaszki) • Staw (gm Szczytniki)
03 Bogumił ∞ ~ 1810  rolnik ∞ Anna Galas Mielęcin (gm. Bralin), Weronikopole, Przybyszów (gm. Kępno)
04 Bogumił ∞ ~ 1815  ☼ Rozalia Jeszke Wójcin (gm Łubnice) • Gola (gm Boleslawiec)
05 Friedrich ∞  ~ 1863  Rosina Kaiser Mąkoszyce (gm Kobyla Góra)
06 Godfryd  ∞ ~ 1802 ? Raduchów (gm. Sieroszowice)
07 Henryk ∞ ~ 1812 Hanka Klusz Mielęcin i Tabor Mały (gm. Bralin)
08 Jakub ∞ ~ 1783 ? Mąkoszyce (gm Kobyla Góra)
10 Jakub ∞ ~ 1789 Rosina Lorek Rojów, Kozły i Szklarka Myślniewska (gm. Ostrzeszów) • Tokarzew (gm. Doruchów)
12 Jan ∞ ~ 1811 Marianna Furman Godziętowy (gm Doruchów) • Kobyla Góra • Zelów • Argentyna
13 Jan ∞ ~ 1792 Maria Bąk Niedźwiedź (gm Ostreszów)
14 Jan  ∞ ~ 1787 Anna Wojtas Nosale (gm Bralin)
15 Jan ∞ ~ 1793 Maria Buchwald
Susanna Pohl
Kotowskie (gm Ostrzeszow) • Ulrykowo = Rekińce (gm. Mikstat) • Chlewo (gm. Grabów)
16 Jan ∞ ~ 1808 Zuzanna Preder Nalepa (gm Czastary) • Czermin (gm. Bralin) • Marcinki (gm. Kobyla Góra)
17 Jan Cierpka a Smolny ∞ ~ 1876
stolarz
Christiane Pietsch Kobyla Góra, Niemcy, Brazylia
19 Jerzy ∞ ~ 1790 Agnieszka Szubert Bralin, Nosale (gm Bralin)    ???? może brat 14 Jan
20 Krystian  ∞ 1858 Rozalia Johanna Paduch Marcinki (gm. Kobyla Góra • Kraszów (gm. Międzybórz)
21 Krystian ∞ ~ 1826  ☼ Maria Kusch (Kuś) Myjomice (gm. Kępno)
22 Krzysztof ∞ ~ 1785  rolnik Maranna Kukla Doruchów
23 Michał ∞ ~ 1782 Marie Fresia PK Ostrzeszów
28 Tomasz ∞ ~ 1810  rolnik Rozalia Smuk Mielęcin (gm Bralin) • Walichnowy i Maksymów (gm Sokolniki, pow. Wieruszów) → PE Wieluń
29 Wojciech ∞ ~ 1798 ?? Kierzno (gm. Kępno)
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listtu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz


Niaj genealogiaj grupoj sur Fejsbuko • Naše genealogické skupiny na Facebooku
Nasze grupy genealogiczne na Fejsbuku •
Unsere Genealogie-Gruppen auf Facebook

Diskutgrupo „Transgentaro“ • Grupa dyskusyjna „Transgentaro“ • Diskussionsgruppe „Transgentaro“ • Diskusní skupina „Transgentaro“

Idaro de ĉeĥaj fratoj • Potomkowie braci czeskich • Nachkommenschaft der böhmischen Brüder • Potomci českých bratří

Foraj kuzoj el Grandpolio • Dalecy kuzyni z Wielkopolski • Ferne Cousins aus Großpolen • Vzdálení bratranci z Velkopolska

Protestantismo en Silezio kaj Grandpolio • Protestantyzm na Śląsku i w Wielkopolsce • Protestantismus in Schlesien und Großpolen • Protestantismus ve Slezsku a Velkopolsku

https://www.goethe-verlag.com/book2/CS/

Vortaro • Słownik • Slovník  ĉeĥa ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOCS/EOCS.HTM
Vortaro • Słownik • Slovník  esperanto ‒ ĉeĥa https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/CS/CSEO/CSEO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Frazelogický slovník  ĉeĥa ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/CS/CSEO/CSEO002.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Frazelogický slovník  esperanto ‒ ĉeĥa https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOCS/EOCS002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/DE/ 

Vortaro • Słownik • Wortschatz  germana ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EODE/EODE.HTM 
Vortaro • Słownik • Wortschatz  esperanto ‒ germana  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/DE/DEEO/DEEO.HTM 
Frazlibro • Rozmówkii • Sprachführer  germana ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/DE/DEEO/DEEO002.HTM
Frazlibro • Rozmówkii • Sprachführer  esperanto ‒ germana  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EODE/EODE002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/ 

Vortaro • Słownik  esperanto ‒ pola  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PL/PLEO/PLEO.HTM
Vortaro • Słownik  pola ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOPL/EOPL.HTM
Frazlibro • Rozmówki  esperanto ‒ pola  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOPL/EOPL002.HTM
Frazlibro • Rozmówki  pola‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/PL/PLEO/PLEO002.HTM
 

 https://www.goethe-verlag.com/book2/PX/

Vortaro • Słownik  • Vocabulário portugala ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOPX/EOPX.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulário  esperanto ‒ portugala  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PX/PXEO/PXEO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Guia de conversação  portugala ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/PX/PXEO/PXEO002.HTM 
Frazlibro • Rozmówki • Guia de conversação  esperanto ‒ portugala  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOPX/EOPX002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/ES/ 

Vortaro • Słownik • Vocabulario  hispana ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOES/EOES.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulario  esperanto ‒ hispana  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/ES/ESEO/ESEO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Libro de frases  hispana ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/ES/ESEO/ESEO002.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Libro de frases  esperanto ‒ hispana  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOES/EOES002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/EM/

Vortaro • Słownik • Vocabulary  angla  ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOEM/EOEM.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulary  esperanto ‒ angla  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EM/EMEO/EMEO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Phrase book  angla ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/EM/EMEO/EMEO002.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Phrase book   esperanto ‒ angla  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOEM/EOEM002.HTM
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami