Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

       
 Gento • Ród • Sippe • Family • Famille
Wojtakowski • Woytakowski

  
    Wlkp PNad Maz        
Strona główna
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Ĉefa paĝo
Homepage
Statystyka
Statistique
Statistik
Estatística
Statistiko
Statistics
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Śluby 1
Mariages 1
Traungen 1
Casamentos 1
Nuptoj 1
Weddings 1
Śluby 2
Mariages 2
Traungen 2
Casamentos 2
Nuptoj 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Branches femelles
Weibliche Zweige
Ramos femininos
Inaj branĉoj
Female branches
Rody przodków Edwarda
Familles des ancêtres de Edward
Sippen Edwards Vorfahren
Familles des ancêtres de Edward
Praulaj gentoj de Edward
Ancestral families of Edward
 

 pl:  Wszystkie osoby noszące nazwisko Wojtakowski oraz potomków w liniach żeńskich zapraszamy do wspólnej wędrówkiw przeszłość śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszamy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
    W naszych tablicach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1793-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

de: Alle Personen, die den Familiennamen Wojtakowski tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

fr: Toutes les personnes portant le nom de famille Wojtakowski et leurs descendants aux lignées féminines sont invités à errer dans le passé sur les traces de leurs ancêtres. Les habitants de Wroclaw et des environs sont invités à nos réunions dans le cadre du Cercle Généalogique „Transgentaro“ près de l' Association Silésienne de Esperanto

eo: Ĉiujn personojn, kiuj portas familian nomon Wojtakowski kaj ankaŭ idojn en inaj linioj, ni invitas al komuna migrado en pasintecon spure de prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontiĝoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro“ ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

en: All persons bearing the surname Wojtakowski and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.

(Edward Wojtakowski - pra-pra-wnuk Rocha Wojtakowskiego z Lubinia)

Spotkania członków Koła Genealogicznego „Transgentaro“ odbywają się w czwartki w godzinach 18-20 (Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A
(wejście bramą 37) •  Droga do naszego klubu • Nasz adres e-mail: transgentaro @ europonto.eu • Spotkania familijne w naszym klubie

pl: Istnieją 3 gałęzie rodu Wojtakowskich: wielkopolska, mazowiecka i gałąź z Pomorza Nadwiślańskiego.Dotychczas nie udało się ustalić czy są ze sobą spokrewnione.
eo: Ekzistas tri branĉoj de la gento Wojtakowski: grandpolia, mazovia kaj vistulpomerania. Ĝis nun ni ne trovis ĉu ili estas parencaj.

Tablice potomków rodziny chronologicznie śluby odgałęzienia żeńskie
Gałąź  wiielkopolska
Grandpolia linio

(od 1793)

Rodziny z gałęzi wielkopolskiej
(Jerka • Lubiń)
Śluby-Wielkopolska Gałęzie żeńskie - Wielkopolska
Inaj branĉoj - Grandpolio
Gałąź z Pomorza Nadwiślańskiego
Linio el Vistula Pomeranio

(od 1837)

Rodziny należące do gałęzi z Pomorza Nadwiślańskiego
(Gryżliny • Kurzętnik • Skarlin • Grudziądz)
Śluby - Pomorze Nad. Gałęzie żeńskie - Pomorze Nad.
Inaj branĉoj - Vistula Pomerio
Gałąź mazowiecka
Mazovia linio

(od 1880)

Rodziny z gałęzi mazowieckiej
(Kroczów • Radom)
Śluby - Mazowsze. Gałęzie żeńskie - Mazowse
Inaj branĉoj - Mazovio
 

Grupa dyskusyjna Wojtakowski na Fejsbuku • Diskusní skupina Wojtakowski na Facebooku • Diskutgrupo Wojtakowski sur Fejsbuko
Grupo de discussão Wojtakowski no Facebook • Diskussionsgruppe Wojtakowski auf Facebook

Nasz adres • unsere Adresse • naše adresa • nosso endereço • nia adreso • our address:
e-mail:
transgentaro@europonto.eu


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami