Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 
Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1950
Nuptoj 1745-1950
Svatby 1745-1950
Hochzeiten 1745-1950
Weddings 1745-1950
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family

 

Nuptoj en la gento • Śluby w rodzie • Heiraten in der Familie • Mariages de la famille
Las bodas en la familia • Svatby v rodině • Весілля в сім'ї • Weddings in the family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
nuptaro laŭedze • śluby wg małżonków
nuptaro laŭedzine • śluby wg małżonek
 

1745

TOMASZ Worsztyn alias Worsztynowicz (muelisto • młynarz, Protopatro de la gento • Protoplasta rodu • Stammvater • Progenitor)    ☼ Ĉefa tabelo • Tablica główna
* 1709-1720, † 11.01.1786 Borek (77 lat)
∞ ĉ. 1745
Barbara
* 1712-1722, † 20.01.1786 Borek (74 lata)
[Uwaga: wiek często określano na oko. Pierwsze dziecko urodziło się w 1746 roku, a ostatnie w 1765, wiek w zapisie zgonu został więc zawyżony o około 10 lat]

do 1750

1751‒1800

1801‒1850

1851‒1900

1901‒1950

razem

1 ślub
1 nupto

8 ślubów
8 nuptoj

59 ślubów
59 nuptoj

93 śluby
93 nuptoj

155  ślubów
155 nuptoj

314 śluby
314 nuptoj

Potomkowie Tomasza i Barbary noszą obecnie różne warianty nazwiska rodowego:
Bursztynowicz • Orstynowicz • Orsztynowicz • Ostanowicz • Ostynowicz • Osztynowicz • Worsztynowicz

Ta sama osoba wielokrotnie figuruje w księgach metrykalnych (urodzenie, ślub, zgon, jako świadek na ślubie krewnych lub znajomych, jako rodzice chrzestni). Różne formy zapisu nazwiska tej samej osoby były spowodowane tym, że osoba prowadząca księgę metrykalną źle usłyszała obco brzmiące nazwisko lub źle odczytała zapis w dostarczonej metryce (pisano wtedy gęsim piórem). Z tymi  mylnych zapisami wystawiano metryki, które posłużyły do wyrobienia dowodu osobistego. Obecnie sprostowania błędnego zapisu w księdze metrykalnej może dokonać tylko sąd.


1751-1800


1774

ANTONI Worsztynowicz alias Orsztynowicz (ĉarfaristo • kołodziej, filo de Tomasz Worsztyn alias Worsztynowicz kaj Barbara)    ☼ Linio de Antoni
* 1756, † ?
I ∞ ĉ. 1774
Agnieszka
* 1744, † 20.12.1804 Borek

1777

ROCH Worsztynowicz (filo de Tomasz Worsztyn alias Worsztynowicz kaj Barbara)   ☼ Linio de Roch
* 16.08.1750 Gostyń, † ĉ.1780
∞ 2.11.1777 Borek  →  Parafia katolicka Borek, wpis x / 1777
Marianna Poplenowska, II voto Kachlicka
*

1780

FRANCISZEK Worsztynowicz (muelisto • młynarz, filo de Tomasz Worsztyn alias Worsztynowicz kaj Barbara)   ☼ Linio de Franciszek
* 1.10.1755 Stary Gostyń (gmina Gostyń), † 18.03.1798 Lubiatowo (gmina Dolsk, pow. Śrem)
∞ 26.01.1780 Dolsk (pow. Śrem)  →  Parafia katolicka Dolsk, wpis x / 1780
Regina Stęzak
* Osieczna (pow. Leszno), † 6.02.1809 Mórka (gmina Śrem)

1781

MARIANNA Worsztynowicz (wdowa, z domu Poplenowska)    ☼ Linio de Roch
*
II ∞ 27.09.1781 Borek  →  Parafia katolicka Borek, wpis x / 1781
Andrzej Kachlicki
*

1783

JAN Worsztynowicz (muelisto • młynarz, filo de Tomasz Worsztyn alias Worsztynowicz kaj Barbara)    ☼ Linio de Jan
* 1759, † Sośnica (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew) ?
∞ 14.09.1783 Borek    →  Parafia katolicka Borek, wpis x / 1783
Ewa Sokołowska
* 1758, † Sośnica ?

1785

KATARZYNA Worsztynowicz (filino de Tomasz Worsztyn alias Worsztynowicz kaj Barbara)    ☼ Linio de Katarzyna
* ĉ. 1760
∞ 24.01.1785 Borek   →  Parafia katolicka Borek, wpis x / 1785
Jakub Rajewicz (muelisto • młynarz, filo de Andrzej Rajewicz el Dolsk)
* ?

1796

WALENTY Orsztynowicz (muelisto = młynarz) [probable filo de Maciej]  ☼ Linio de Maciej
* 1776
∞  9.07.1796 Śrem  →  Parafia katolicka Śrem, wpis x / 1796
Elżbieta Wysocka
* 1773


1801 ‒ 1850


1801

WALENTY Bursztynowicz (masonisto = murarz) [prawdopodobnie syn Andrzeja]   ☼ Linio de Andrzej
* ..... 1777 (24-jaraĝa), †
I ∞  1801  → Parafia katolicka Pleszew, wpis 3 / 1801
Zofia Wysocińska
* .... 1778 (23-jaraĝa), † 29.06.1821 Pleszew

1804

KATARZYNA Bursztynowicz (filino de ? )   ☼ Linio de ?
* 1784
 ∞ 1804 Pleszew  → Parafia katolicka Pleszew wpis 28 / 1804
Ludwik Grygier
*

1805

ANNA Orsztynowicz (filino de Antoni Orsztynowicz kaj Agnieszka)     ☼ Linio de Antoni
* 26.07.1778 Borek, †
∞ 06.10.1805 Borek  →  Parafia katolicka Borek, wpis 8 / 1805
Antoni Jurgawczyński (filo de Bartłomiej Jurgawczyński kaj Dorota)
* 1880 (25-jaraĝa), †

1806

ANTONI Orsztynowicz  (wdowiec, ĉarfaristo = kołodziej, filo de Tomasz Worsztyn alias Worsztynowicz kaj Barbara)    ☼ Linio de Antoni
* 1756 (50 lat), †
∞  27.05.1806 Borek  →  Parafia katolicka Borek, wpis 3 / 1806
Rozalia Tyc
* 1766 (40 lat, vidvino = wdowa), †


SZYMON Rajewicz (filo de Katarzyna Worsztynowicz kaj Jakub Rajewicz)    ☼ Linio de Katarzyna, branĉo de Michał T-K-S-M
* 24.10.1785 Dolsk, †
∞ 26.11.1806 Dolsk
Antonina Latanowicz
* , †

1808

FRANCISZEK Orsztynowicz (ĉarfaristo = kołodziej, filo de Antoni Orsztynowicz kaj Agnieszka) ☼ Linio de Antoni
* 8.10.1782 Borek, † 12.12.1827 Borek
∞ 8.02.1808 Borek  →  Parafia katolicka Borek, wpis 5 / 1808
Apollonia Borecka
* 1792, † 24.10.1848 Borek

1810

ADAM Orsztynowicz (filo de Roch Worsztynowicz kaj Marianna Poplenowska) ☼ Linio de Roch
* 5.09.1780 Borek, † 9.06.1836 Smólniki (gmina Osiek Mały, pow.Koło)  matrikulo • metryka
I ∞ ĉ. 1810
Katarzyna Pinkowska (filino de Stanisław Pinkowski kaj Marianna)
* 1785, † 11.07.1830 Smólniki  matrikulo • metryka


IGNACY Worsztynowicz alias Orsztynowicz (teksisto, o. Roch Worsztynowicz , m. Marianna Poplenowska) La tria generacio Linio de Roch
* 30.07.1778 Borek, † 21.05.1931 Borek
∞ ĉ. 1810 al Karolina Ciglarz (filino de )
* 1781, † 27.02.1829 Borek

1811

FRANCISZEK Orsztynowicz (wdowiec, filo de Franciszek Orsztynowicz kaj Regina Stęzak) ☼ Linio de Franciszek
* ...... 1784, †
II ∞ 22.09.1811 Mórka → Parafia katolicka Mórka, wpis 1 / 1811
Marianna Kamienka
* 1792, †

1813

JÓZEF Orsztynowicz (filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Regina Stęzak) ☼ Linio de Franciszek
* 16.03.1785 Dolsk (pow. Śrem), †
I ∞ ĉ. 1813
Marianna .....
* 1793, † 30.05.1816 Mórka (gmina i powiat Śrem)


STEFAN Worsztynowicz alias Bursztynowicz (segisto = pilarz, filo de Jan Worsztynowicz kaj Ewa Sokołowska) ☼ Linio de Jan
* 02.09.1785 Dobrzyca, † 28.11.1849 Grudzielec (gmina Raszków, pow. Ostrów Wlkp.)
∞ 1813 Raszków → Prafia katolicka Raszków, wpis 6 / 1813
Katarzyna Karasińska
* , †

1814

MARIANNA Orsztynowicz  (filino de ) ☼ Linio de ?
*
∞  1814 Dolsk  → Parafia katolicka Dolsk, wpis 1 / 1814
Andrzej Różycki
*

1815

KAZIMIERZ Orsztynowicz ( filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Regina Stęzak)     ☼ Linio de Franciszek
* 04.03.1788 Błażejewo (gmina Dolsk, pow. Śrem), †
∞ 19.09.1815 Mórka (gmina i powiat Śrem)  → Parafia katolicka Mórka, wpis 6 / 1815
Zofia Zuch
* 1793, †

1816

EWA Orsztynowicz (filino de Franciszek Orsztynowicz & Regina Stęzak) La tria generacio
* Błażejewo 20.12.1780, † 22.12.1832 Mórka,
∞ 25.02.1816 Mórka al
Józef Sztar alias Pośpieszyński (filo de )
* 1791, † 27.06.1856 Mórka


JÓZEF Orsztynowicz (wdowiec, filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Regina Stęzak)     ☼ Linio de Franciszek
* 16.03.1785 Dolsk, †
II ∞ 17.07.1816 Mórka  → Parafia katolicka Mórka, wpis 3 / 1816
Marianna Lorenc
* 1796, † 19.10.1818 Mórka (gmina i pow. Śrem)


WOJCIECH Worsztynowicz (filo de Jan Worsztynowicz kaj Ewa Sokołowska)     ☼ Linio de Jan
* 29.04.1788 Borek, † 28.10.1831 Raszków
∞ ĉ. 1816
Zuzanna Kaczmarek (evang., filino de Jan Kaczmarek kaj Ewa) II voto Kass (∞ 1845 ev. Pleszew)
* 31.05.1789 Olędry Biegańskie (= Bieganinek, gmina Raszków, pow. Ostrów Wlkp)

1817

BŁAŻEJ Worsztynowicz alias Orsztynowicz (filo de Jan Worsztynowicz kaj Ewa Sokołowska)     ☼ Linio de Jan
* 24.01.1790 Dobrzyca, †
∞ 1817 Karmin (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew)  → Parafia katolicka Karmin, wpis 5 / 1817
Urszula Majcher (21 lat)
* 1796, †

1818

JÓZEF Worsztynowicz alias Bursztynowicz  (filo de Jan Worsztynowicz kaj Ewa Sokołowska)     ☼  Linio de Jan
* 17.03.1796 Dobrzyca, † 4.06.1839 Sośnica
∞  4.08.1818 Holendry Boruckie (gmina i pow. Pleszew) → Parafia katolicka Kuczków, wpis 1 / 1818
Anna Kaczmarek (ewang,, filino de Jan Kaczmarek kaj Ewa)
* 1798

1819

JÓZEF Orsztynowicz (wdowiec, filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Regina Stęzak)     ☼ Linio de Franciszek
* 16.03.1785 Dolsk, †
III ∞ 24.01.1819 Mórka → Parafia katolicka Mórka, wpis  /1819
Brygida Sobczak
* 1799, † 07.10.1856 Mórka (gmina i pow. Śrem)


 JAKUB Worsztynowicz (filo de Jan Worsztynowicz kaj Ewa Sokołowska)     ☼ Linio de Jan
* ..... 1797, †
I ∞ ~ 1819
Józefa Woźniak
* , †

1821

JAN Bursztynowicz ( masonisto = murarz. filo de Walenty Bursztynowicz kaj Zofia Wysocińska ??)   ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan •  T-A-W-J
* ...... 1801, † 09.08.1852 Pleszew
∞ 18.02.1821 Pleszew
Agnieszka Jaźwiecka
* . † 11.12.1861 Pleszew

1822

MARIANNA Rajewicz (filino de Katarzyna Worsztynowicz kaj Jakub Rajewicz)         ☼  Linio de Katarzyna
* 1800
∞ 1822 Dolsk
Franciszek Radax (vidvo)
* 1782

1823

STANISŁAW Worsztynowicz alias Bursztynowicz (szewc = ŝuisto, filo de Jan Worsztynowicz & Ewa Sokołowska) La tria generacio
* 03.12.1786 Dobrzyca, † ?
I ∞ antaŭ 1823 al
Elżbieta Płon

1824

ANTONI Worsztynowicz alias Bursztynowicz  (filo de ???)   ☼ Linio de
* 1800
I ∞ 24.10.1824 Witaszyce (gmina i pow. Jarocin)  →  Parafia katolicka Witaszyce, wpis 11 / 1824   matrikulo • metryka
Katarzyna Płucinak
* 1800, † 11.11.1828 Witaszyce → Parafia katolicka Witaszyce, wpis 44 /1828  matrikulo • metryka

1825

WALENTY Bursztynowicz (masonisto • murarz, filo de ??)  Linio de Andrzej
* ..... 1783, †
II ∞ 17.04.1825 Pleszew (ev.)
Elżbieta Müller filino de Friedrich Müller)
* 1801, †

1827

JULIANNA Orsztynowicz  (filino de Walenty Orsztynowicz & Elżbieta Wysocka) La kvara generacio
* 12.05.1801 Śrem,
infanoj:
1. Feliks Orsztynowicz * 07.03.1826 Śrem
∞ al
Felicjan Bronowski (o.  )
*

1828

WIKTORIA Orsztynowicz (filino de Adam Orsztynowicz kaj Katarzyna Pinkowska)       ☼ Linio de Roch
* 1811, †
I ∞ 27.01.1828 Dęby Szlacheckie (gmina Osiek Maly, pow. Koło) → Parafia katolicka Dęby Szlacheckie. wpis  / 1828     metryka • matrikulo
Wojciech Stojka (Stojkowski)
* 1802

1829

ANTONI Bursztynowicz (wdowiec, filo de ???)   ☼ :Linio de ?
* 1800
II ∞ 22.11.1829 Witaszyce (gmina i pow. Jarocin)  →  Parafia katolicka Witaszyce, wpis 14 / 1829  matrikulo • metryka
Zuzanna Adamianka I voto Olejniczak (wdowa →  ∞ 1815 Witaszyce → Piotr Olejniczak * 1785)
* 1793 (1796)

1831

STANISŁAW Worsztynowicz alias Bursztynowicz (vidvo = wdowiec, ŝuisto = szewc, filo de Jan Worsztyowicz kaj Ewa Sokołowska)  ☼ Linio de Jan
* 03.12.1786 Dobrzyca, †
II ∞ 30.01.1831 Pleszew  → Parafia katolicka Pleszew, wpis 2 / 1831
Marianna Wojtyńska I voto Kordylasińska (vidvino • wdowa)
* ....... 1802, †


ADAM Orsztynowicz (vidvo = wdowiec, filo de Roch Worsztynowicz kaj Marianna Poplenowska)    ☼ Linio de Roch
* 5.09.1780 Borek, † 9.06.1836 Smólniki (gmina Osiek Mały, pow.Koło)  matrikulo • metryka
II ∞ 25.04.1831 Dęby Szlacheckie (gmina Osiek Mały, pow. Koło) → Parafia katolicka Dęby Szlacheckie, wpis 6 / 1831 matrikulo • metryka
Dorota Białkoska (filino de Józef Bialkoski el Janowice (gmina Sompolno, pow. Konin) kaj Marianna Pietrowicz)
* 1806 Racięcice (gmina Sompolno, pow. Konin)

1832

JAKUB Worsztynowicz alias Bursztynowicz (vidvo = wdowiec, filo de Jan kaj Ewa Sokołowska)     ☼ Linio de Jan
* 1797 (35-jaraĝa)
II ∞ 16.06.1832 Droszew (gmina Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp.)
(atestantoj:  Stefan Worsztynowicz kaj Jakub Talusiak?Talasiak)
Katarzyna Robaczak  → Parafia katolicka Droszew, wpis 3 / 1832
* ....... 1807
† 06.12.1849 Przybysławice (gmina Raszków, pow. Ostrów Wlkp.)


ANTONINA Orsztynowicz (filino de Walenty Orsztynowicz & Elżbieta Wysocka) La kvara generacio ☼ Linio de Maciej
* 14.06.1812 Śrem,
∞ al
Ignacy Lutyński (kuśnierz = peltisto, filo de )
* 03.08.1798 Śrem

1833

MARIANNA Orsztynowicz (filino de Franciszek Orsztynowicz kaj Apolonia Borecka)      ☼ Linio de Antoni
* ..... 1813, †
∞ 23.01.1833 Borek
Franciszek Dąbrowski (teksisto = tkacz)
*  24.01.1805 Borek, †


ANDRZEJ Bursztynowicz (peltisto = kuśnierz. filo de Walenty  ☼ ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Andrzej ••• T-A-W-A
* ...... 1809, † 08.11.1852 Pleszew
(kuśnierz / peltisto)
∞ 27.01.1833 Pleszew
Marianna Rymarkiewicz
* ..... 1815, †

1836

ROZALIA Bursztynowicz (filino de Józef Bursztynowicz & Anna Kaczmarek) La kvara generacio ☼  Linio de Jan
* 15.10.1820 Bógwidze,
∞ 16.10.1836 Bógwidze al
Wojciech Piotrowski (filo de )
*

1840

MICHAŁ Rajewicz (muelisto • młynarz. filo de Szymon Rajewicz kaj Antonina Latanowicz, nepo de Katarzyna Worsztynowicz)      ☼ Linio de Katarzyna, branĉo de Michał T-K-S-M
* 25.09.1817 Dolsk, †
∞ 1840 Nietrzanowo
Wiktoria Olikowska
* 1821, †

1841

PAWEŁ Orsztynowicz (ĉarfaristo =  kołodziej, filo de Franciszek Orsztynowicz kaj Apolonia Borecka) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 07.01.1814 Borek; † 25.10.1873 Borek
∞ 27.07.1841 Borek
Małgorzata Rutecka I voto Spławska
* 1817; † 22.10.1870 Borek


KAZIMIERZ Orsztynowicz  (filo de Józef Orsztynowicz kaj Marianna)    ☼ Linio de Franciszek
* 1814, † 17.04.1887 Śrem
∞ 31.10.1841 Śrem al
Apolonia Gmerda alias Andrzejewska
* , †


ANTONINA Orsztynowicz  (filino de Błażej Orsztynowicz & Urszula Majcher) La kvara generacio ☼  Linio de Jan
* 11.06.1820 Karmin,
∞ 07.11.1841 Karmin al
Tomasz Banaszak (filo de )
* 1819

1842

MARIANNA Bursztynowicz (filino de Walenty Bursztynowicz kaj Zofia Wysocińska)  ☼ Linio de Andrzej
* ....... 1818, †
∞ 19.01.1842 Pleszew   → Parafia katolicka Pleszew, wpis 4 / 1842
Antoni Nowakowski
* ....... 1818, † 09.01.1848 Pleszew


JÓZEF Bursztynowicz ( ŝuisto = szewc, filo de Walenty Bursztynowicz kaj Zofia Wysocińska ??) ☼ Linio de Andrzej
* ..... 1814, † 05.08.1877 Pleszew
∞ 02.02.1842 Pleszew
Marianna Hatlińska
* ..... 1818, † 13.05.1867 Pleszew


KAROL Worsztynowicz alias Bursztynowicz (filo de Wojciech Worsztynowicz & Zuzanna Kaczmarek) La kvara generacio ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 16.07.1817 Holendry Biegańskie, † 23.06.1881 Chruszczyny
I ∞ 23.10.1842 Szczury → Parafia katolicka Szczury, wpis 21 / 1842
Małgorzata Polańska (Adamska?) (filino de )
* 1816


WIKTORIA Rajewicz (filino de Szymon Rajewicz kaj Antonina Latanowicz, nepino de Katarzyna Worsztynowicz) ☼ Linio de Katarzyna
* 22.12.1815 Dolsk

∞ 1842 Września
Antoni Jewasiński
* 1815

1843

MARIA Rajewicz (filino de Szymon Rajewicz kaj Antonina Latanowicz, nepino de Katarzyna Worsztynowicz) ☼ Linio de Katarzyna
* 1814
∞ 1843 Zaniemyśl / Środa ev.
Carl Ferdinand Koenig (filo de Daniel Koenig kaj Anna Rosina Kunschke)
*1809

1844

TOMASZ Worsztynowicz alias Bursztynowicz (filo de Wojciech Worsztynowicz & Zuzanna Kaczmarek) La kvara generacio ☼ Linio de Jan, branĉo de Tomasz ••• T-J-W-T
* 01.12.1819 Raszków, †
I ∞ 30.01.1844 Lenartowice → Parafia katolicka Lenartowice, wpis 1 / 1844
(atestantoj: Piotr Nowak el Jedlec & Karol Bursztynowicz el Szczury)
Agnieszka Mianowska alias Filipiak (filino de )
* 1829


FRANCISZKA Orsztynowicz  (filino de Józef Orsztynowicz kaj Brygida Sobczak) ☼ Linio de Franciszek
*  04.10.1819 Mórka Mórka (gmina i pow. Śrem), †
∞ 13.10.1844 Mórka   → Parafia katoicka Mórka. wpis 4 / 1844
Jakub Ratajczak
* .... 1816, †

1845

Rosalie Susanne Worsztynowicz (vidvino, filino de Jan Kaczxmarek kaj Ewa)  [z domu Kretschmer (50 lat, wdowa)] ☼ Linio de Jan
*31.05.1789 Olędry Biegańskie (= Bieganinek, gmina Raszków, pow. Ostrów Wlkp), †
∞  1845 Pleszew  → Parafia ewangelicka Pleszew, wpis 41 / 1845
Jacob Kass (filo de Gottlieb Kass)
* 1785 (60-jaraĝa)

1847

WIKTORIA Bursztynowicz (filino de Walenty Bursztynowicz kaj Elżbieta Müller) ☼  Linio de Andrzej
* ....... 1828, †
∞ 31.01.1847 Pleszew  → Parafia katolicka Pleszew, wpis 8 / 1847
Ignacy Hildebrandt
* ....... 1815, †


MACIEJ Orsztynowicz (ekonom, filo de Błażej Orsztynowicz kaj Urszula Majcher)   ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 24.02.1824 Karmin; † 24.04.1900 Staw, gmina Strzałkowo, pow. Słupca)
I ∞ 17.10.1847 Karmin (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew)  → Parafia katolicka Karmin, wpis 3 / 1847
Maria Balcer (filino de Piotr Balcer kaj Urszula)
* .... 1828; † 26.05.1860 Czarnuszka (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew)

Maciej loĝis en Czarnuszka, Szkudla, Strzegowa, Staw

1848

ROZALIA Worsztynowicz (ev, filino de Wojciech Worsztynowicz kaj Zuzanna Kaczmarek)    ☼  Linio de Jan
* 16.09.1824 Raszków
∞ 1848 Pleszew   →  Patafia ewangelicka Pleszew, wpis 10 / 1848
Gottfried Zunke
* 1824 (24-jaraĝa)

1849

JAN Worsztynowicz (peltisto = kuśnierz, filo de Wojciech Worsztynowicz kaj Zuzanna Kaczmarek)   ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 30.06.1822 Raszków; † 14.12.1883 Raszków
∞ 20.01.1849 Raszków → Parafia katolicka Raszków, wpis R-2 / 1849
Eleonora Kornatowska (filino de Andrzej Kornatowicz * 1803 alias Kornatowski kaj Antonina Paprocka * 1807. ∞ 12.07.1829 Pogrzybów )
* 17.02.1831 Raszków; † 05.10.1909 Raszków


FELIKS Orsztynowicz (metiisto = rękodzielnik, filo de Franciszek Orsztynowicz kaj Apolonia Borecka)  ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* 12.08.1821 Borek; † 15.06.1864 Borek
∞ 05.02.1849 Borek
Jadwiga Szelczyńska
* 15.10.1826; † Borek


NEPOMUCENA Rajewicz (filino de Antoni Rajewicz kaj Jadwiga)      ☼ Linio de Katarzyna
* ok. 1830
∞ 20.07.1849 Płonkowo
Józef Czajkowski
*


DOROTA Bursztynowicz (filino de Józef Bursztynowicz kaj Anna Kaczmarek)  Linio de Jan
* 05.03.1827 Kotarby (część wsi Bógwidze, gmina i pow. Pleszew), †
∞ 1849 Sośnica  → Parafia katolicka Sośnica, wpis 6 / 1849
Michał Jackowiak (filo de Ignacy Jankowiak kaj Franciszka Forycka)
* 1825, †

1850

KATARZYNA Bursztynowicz (filino de Jan Bursztynowicz kaj Agnieszka Jaźwiecka) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan ••• T-A-W-J
* 28.04.1831 Pleszew, †
∞ 15.05.1850 Pleszew
Józef Księżniak ( forĝisto = kowal)
* .... 1830, †


WALENTY Orsztynowicz (filo de Józef Orsztynowicz kaj Brygida Sobczak ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 07.02.1827 Jeleńczewo (gmina i pow. Śrem), † 05.02.1896 Śrem
I ∞ 29.06.1850 Brodnica  →  Parafia katolicka Brodnica, wpis 7 / 1851 ? 1950
Agnieszka Krystkowiak  (vidvino = wdowa, filino de Szymon Krystkowiak kaj Marianna)
* ...... 1812, † 25.11.1858 Manieczki (gmina Brodnica, pow. Śrem)


MATEUSZ Olsztynowicz  (? filo de Antoni Worsztynowicz alias Bursztynowicz kaj Katarzyna Płucinak)   ☼ ???
* 29.08.1826 Witaszyce (gmina i pow. Jarocin), †  [1825 (25-jaraĝa)]
 ∞  1850 Wieszczyczyn (gmina Dolsk, pow. Śrem)  → Parafia katolicka Wieszczyczyn.wpis 8 / 1850
Magdalena Lewandowska
* 1827


KAROL Bursztynowicz (filo de Józef Bursztynowicz kaj Anna Kaczmarek) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 28.01.1824  Łóba Pustkowie, † Borzęciczki (?)
I ∞ 03.11.1850 Sośnica → Prafia katolicka Sośnica, wpis 17 / 1850
Franciszka Karasińska
* 1825, †


STANISŁAW Orsztynowicz (filo de Józef Orsztynowicz kaj Brygida Sobczak) ☼ Linio de Franciszek
* .... 1824, †
∞ 24.11.1850 Mórka (gmina i powiat Śrem)  →  Parafia katolicka Mórka, wpis 14 / 1850
Małgorzata Ciechańska
* .... 1826, †


1851 ‒ 1900


1851

WIKTORIA Orsztynowicz (vidvino = wdowa, filino de Adam Orsztynowicz kaj Katarzyna Pinkowka) ☼ Linio de Roch
* 1811
II  ∞ 1851 Dęby Szlacheckie → Parafia katolicka Dęby Szlacheckie. wpis 4 / 1851  matrikulo • metryka
Jan Pszczeliński (vidvo • wdowiec, filo de Szymon Pszczeliński kaj Franciszka )
* 1796

1853

WALENTY Bursztynowicz (filo de Jakub Bursztynowicz kaj Józefa Woźniak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Walenty ••• T-J-J-W
* 20.01.1828 Raszkówek (część wsi Moszczanka, gmina Raszków), †
I ∞ 01.11.1853 Pogrzybów  → Parafua Katolicka Pogrzybów
Marianna Witkowska, I voto Polańska (vidvino post Jan Polański  ∞ 1843 Janków Zaleśny → Parafia katolicka Jankow Zaleśny, wpis 12 / 1843)
* 1817, †


KAROL Worsztynowicz alias Bursztynowicz (vidvo, filo de Wojciech Worsztynowicz & Zuzanna Kaczmarek) La kvara generacio ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 16.07.1817 Holendry Biegańskie, † 23.06.1881 Chruszczyny
II ∞ 1853 Janków Zaleśny → Parafia katolicka Janków Zaleśny, wpis 39 / 1853
Anna Dziękoska
* 1829


MICHAŁ Bursztynowicz  (filo de Walenty ?) ☼  Linio de Andrzej
* ...... 1808,  †
II ∞ 14.11.1853 Korytnica (gmina Raszków, pow. Ostrów Wlkp.)
Marianna Derszczakówna
* ....... 1822, †


FRANCISZEK Worsztynowicz (rimenisto = rymarz, filo de Wojciech Worsztynowicz kaj Zuzanna Kaczmarek)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 24.01.1828 Raszków; † 07.09.1900 Ostrów Wlkp.
∞ 8.11.1853 Raszków  → Parafia katolicka Raszków, wpis R-11 / 1853
Karolina Pawlicka (filino de Jan Pawlicki kaj )
* 1834 (19-jaraĝa) Boczków (gmina Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp.) † 05.01.1912 Ostrów Wlkp.

1855

MARIANNA Orsztynowicz (filino de Józef Orsztynowicz kaj Brygida Sobczak)       ☼ Linio de Franciszek
* ..... 1830, †
I ∞ 12.08.1855 Śrem
Wojciech Krystkowiak
* 1817 Esterpole, † 01.07.1872 Śrem


IGNACY Orsztynowicz  (filo de Adam Orsztynowicz kaj Dorota Białkoska)  ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 23.01.1833 Smólniki; † ~ 1905
I ∞ 27.09.1855 Osiek Wielki → Parafia katolicka Osiek Wielki, wpis  14 / 1833  matrikulo • metryka 
Małgorzata Gruberska (filino de Maciej Gruberski kaj Urszula)
* 13.06.1833 Rosocha (gmina Osiek Mały, pow. Koło); † 7.12.1891 Smólniki


MARIA Bursztynowicz (filino de Józef Bursztynowicz kaj Anna Kaczmarek) ☼   Linio de Jan
* 29.08.1832 Chuby, †
∞ 1855 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 8 / 1855
Jan Kucharski
* , †

1856

WALENTY Bursztynowicz (masonisto = murarz. filo de Jan Bursztynowicz kaj Agnieszka Jaźwiecka)    ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan ••• T-A-W-J
* 07.02.1824 Pleszew, † 10.03.1873 Pleszew
∞ 03.01.1856 Pleszew → Parafia katolicka Pleszew, wpis 7 / 1856
Antonina Bielawska
* 21.06.1839 Pleszew, † 10.03.1873 Pleszew

1857

WINCENTY Pośpieszyński (filo de Ewa Orsztynowicz kaj Józef Sztar alias Pośpieszyński) ☼  Linio de Franciszek
* 20.01.1819 Mórka, † 09.03.1857 Mórka
∞ 05.07.1846 Mórka
Elżbieta Dolata
* ..... 1819, †

1858

MICHALINA Szulc (filino de Anna Orsztynowicz kaj Jan Szukc) ☼ Linio de Roch
* 27.09.1841 Borek, †
∞ 03.02.1858 Borek
Jan Kulczyński (ŝuisto • szewc)
* ..... 1830, †


MARCIN Orsztynowicz (filo de Błażej Orsztynowicz kaj Urszula Majcher)    4. generacja ☼ Linio de Jan, branĉo de Marcin ••• T-J-B-Mr
* 07.12.1830 Karmin; † 02.03.1911 Stajkowo
∞ 08.02.1858 Karmin → Parafia katolicka Karmin, wpis 4 / 1858
Michalina Białas
*1829, †


KAROL Bursztynowicz (vidvo = wdowiec, filo de Józef Bursztynowicz kaj Anna Kaczmarek) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 28.01.1824  Łóba Pustkowie, † Borzęciczki (?)
II ∞ 16.05.1858 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 5 / 1858
Salomea Pankowiak
* ..... 1837, † 18.01.1876 Kaczyniec (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew)

1859

MARCJANNA Bursztynowicz (filino de Jan Bursztynowicz kaj Agnieszka Jaźwiecka) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan ••• T-A-W-J  [Marianna Bursztynowicz ?]
* 30.01.1837 Pleszew, †
∞ 26.01.1859 Pleszew → Parafia katolicka Sośnica, wpis 8 / 1855
Józef Kozłowicz (ŝuisto = szewc)
* 17.03.1834 Pleszew, †


WALENTY Orsztynowicz (filo de Józef Orsztynowicz kaj Brygida Sobczak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 07.02.1827 Jeleńczewo (gmina i pow. Śrem), † 05.02.1896 Śrem
II ∞ 06.02.1859 Brodnica → Parafia katolicka Brodnica, wpis 1 / 1859
Anna Urbaniak (filino de Franciszek Urbaniak kaj Katarzyna Ratajczak)
 * 1834 Boreczek (gmina Brodnica, pow. Śrem), †


WINCENTY Bursztynowicz (ŝuisto = szewc, filo de Walenty Bursztynowicz kaj Elżbieta Müller) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Wincenty ••• T-A-W-W
* ..... 1825, † 10.05.1900 Pleszew
∞ 06.03.1859 Pleszew → Parafia katolicka Pleszew, wpis 16 / 1859
Rozalia Kempińska
* ...... 1833, † 19.07.1880 Pleszew


MARIANNA Worsztynowicz alias Bursztynowicz (filino de Stefan [Szczepan] Worsztynowicz kaj Katarzyna Karasińska ☼ Linio de Jan
* 5.03.1827 Raszków
∞ 1859 Kosmów (gmina Ceków Kolonia, pow. Kalisz)   → Parafia katolicka Kosmów, wpis 4 / 1859 matrikulo
Michał Kubiak (vidvo = wdowiec, rataj, filo de Piotr Kubiak kaj Marianna)
* 1804 (55-jaraĝa)

1860

MACIEJ Orsztynowicz (vidvo = wdowiec, ekonomoo = ekonom, filo de Błażej Orsztynowicz kaj Urszula Majcher) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 24.02.1824 Karmin (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew); † 24.04.1900 Staw
II ∞ 15.07.1860 Dobrzyca   → Parafia katolicka Dobrzyca, wpis 4 / 1860
Helena Zmyślona
* ..... 1840; †14.12.1925 Staw (gmina Strzałkowo, pow. Słupca)

1861

NEPOMUCENA Dąbrowska (filino de Marianna Orsztynowicz kaj Franciszek Dąbrowski) ☼ Linio de Antoni
*  09.05.1837 Borek, †
∞ 08.07.1861 Borek
Stanisław Wichliński
* .... 1836, †

1862

FRANCISZKA Bursztynowicz (filino de Jan Bursztynowicz kaj Agnieszka Jaźwiecka) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan •••  T-A-W-J
* 03.10.1843 Pleszew, †
∞ 09.11.1862 Pleszew → Parafia katolicka Pleszew, wpis 28 / 1862
Ignacy Cichoński (viandisto = rzeźnik)
* 08.07.1837 Pleszew, †

1863

TOMASZ Worsztynowicz alias Bursztynowicz (filo de Wojciech Worsztynowicz & Zuzanna Kaczmarek) La kvara generacio ☼ Linio de Jan, branĉo de Tomasz ••• T-J-W-T
* 01.12.1819 Raszków,
II ∞  1863 Kliczków Mały (gmina Brzeźnio, pow, Sieradz) → Parafia katolicka Kliczków Mały, wpis 3 / 1863
Teofila Stojecka (filino de Andrzej Stojecki kaj Franciszka Urbańczyk)
*


JÓZEFA Woźniacka (filino de Katarzyna Worsztynowicz kaj Józef Woźniacki)
* 1840 Sobótka, †
∞ 1863 Kosmów → Parafia katolicka Kosmów, wpis  / 1863  matrikulo
Antoni Wieczerski (kowal, filo de Wojciech Wieczerski kaj Marianna Kalinowska)
* 1838

1864

ADAM Orsztynowicz (filo de Błażej Orsztynowicz kaj Urszula Majcher) ☼ Linio de Jan
* 05.06.1837 Karmin, † 17.11.1899 Karminek
∞ 06.11.1864 Karminek → Parafia katolicka Karmin, wpis 6 / 1864
Karolina Mikołajczak
* ..... 1841, † 17.03.1901 Karminek

1865

WALENTY Bursztynowicz (filo de Jakub Bursztynowicz kaj Jzefa Woźniak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Walenty ••• T-J-J-W
* 20.01.1828 Raszkówek (część wsi Moszczanka, gmina Raszków), †
II ∞ 2.07.1865 Skalmierzyce  → Parafia katolicka Skalmierzyce, wpis 7 / 1865
Marianna Kurzawa
* 1835 Boczków (gmina Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp.), † 16,11,1866 Gniazdów (gmina Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp.)

1867

ROZALIA Worsztynowicz (filino de Karol Wosztynowicz alias Bursztynowicz kaj Małgorzata Polańska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 31.08.1843 Szczury (gmina Ostrów Wlkp.), † 25.12.1907 Raszków
I ∞ 28.01.1867 Raszków → Parafia katolicka Raszków, wpis R-2 / 1867
Marcin Strzyżycki (peltisto = kuśnierz.)
* 1821, † 25.12.1875 Raszków


WALENTY Bursztynowicz (vidvo, filo de Jakub Bursztynowicz kaj Jzefa Woźniak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Walenty ••• T-J-J-W
* 20.01.1828 Raszkówek (część wsi Moszczanka, gmina Raszków), †
III ∞ 1867 Gostyczyna (gmina Nowe Skalmierzyce) → Parafia katolicka Gostyczyna, wpis 6 / 1867
Maranna Mielczarek
* 1834

1868

 

1871

KATARZYNA Orsztynowicz (filino de Kazimierz Orsztynowicz kaj Apolonia Gmerda vel Andrzejewska) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Kazimierz ••• T-F-J-K
* 10.11.1844 Śrem, †
∞ 13.09.1871 Śrem
Wacław Skrobuszyński
* ..... 1847, †


ZYGMUNT Rajewicz (filo de Antoni Rajewicz kaj Jadwiga) ☼  Linio de Katarzyna
*  ok.1847, †
∞ 1871 Środa
Katarzyna Waligóra
* 1852

1872

ANDRZEJ Bursztynowicz (filo de Tomasz Bursztynowiczx kaj Agnieszka Mianowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Tomasz ••• T-J-W-T
* 18.11.1849 Lenartowice, † 21.03.1917 Barczew,
I ∞ 1872 Brzeźnio → Parafia katolicka Brzeźnio, wpis 25 / 1872 matrikulo
Katarzyna Zdzienicka (filino de Antoni Zdzienicki kaj Józefa Strupczewska)
*


FRANCISZKA Bursztynowicz (gepatroj: Andrzej Bursztnowicz & Marianna Rymarkiewicz)  branćo de Andrzej ••• T-A-W-A
* 1839
∞  1872 PK Godziesze
Sylwester Sobzyński (vidvo [post Anna, gepatroj: Andrzej Sobzyński & Magdalena Plecka)
* 1842


FRANCISZEK Bursztynowicz (filo de ??)
* 1842
∞  1872 Żerków → Parafia katolicka Żerków, wpis 30 / 1872
Marianna Drapała
* 1832


KATARZYNA Bursztynowicz (filino de Karol Bursztynowicz kaj Franciszka Karasińska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) •••  T-J-J-K
* 31.10.1852 Sośnica, † 30.07.1910 Karmin
∞ 03.11.1872 Sośnica
Jan Kaczór
* 1849, † 18.11.1927 Gustawów

1873

STANISŁAW Bursztynowicz (peltisto = kuśnierz, filo de Andrzej Bursztynowicz kaj Marianna Rymarkiewicz) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Andrzej ••• T-A-W-A
* 5.02.1842 Pleszew
∞  21.01.1873 Pleszew → Parafia katolicka Pleszew, wpis 7 / 1873
Ludwika Jaskulska (Seweryna Jaskulska ?)
* 1847


FELIKS Orsztynowicz (tegmentisto = dekarz, filo de Kazimierz Orsztynowicz kaj Apolonia Gmerda vel Andrzejewska) ☼  Linio de Franciszek, branĉo de Kazimierz ••• T-F-J-K
* 23.05.1849 Śrem, † 16.10.1880 Śrem
∞ 06.07.1873 Śrem → Parafia katolicka Śrem, wpis 35 / 1873
Petronela Krzesińska
* ..... 1852 (1954), † 25.03.1883 Śrem

1874

CECYLIA Orsztynowicz (filino de Paweł Orsztynowicz kaj Małgorzata Rutecka) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 17.10.1846 Borek, †
∞ 1874 Borek → Parafia katolicka Borek, wpis 28 / 1874 ••• Urząd Stanu Cywilnego Borek, wpis 3 / 1874
Franciszek Kaniewski (filo de Marcin Kaniewski * 1815 kaj Wiktoria Biernacka * 1821, ∞ 1841 Pogorzela → Parafia katolicka Pogorzela, wpis 6 / 1841)
* 1842, †

1875

JÓZEF Bursztynowicz (ŝuisto, filo de Andrzej Bursztynowicz kaj Marianna Rymarkiewicz) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Andrzej ••• T-A-W-A
* 18.03.1848 Pleszew, †
∞ 14.04.1875 Pleszew → Parafia katolicka  Pleszew, wpis 7 / 1875 ••• Urząd Stanu Cywilnego Pleszew, wpis 14 / 1875
Waleria Jankowska (filino de Dionizy Jankowski * 1828 kaj Maria Szymankiewicz * 1836, ∞ 1854 Pleszew, Parafia katolicka Pleszew, wpis 3/ 1854)
* 1855, †


JAN Orsztynowicz (filo de Maciej Orsztynowicz kaj Maria Balcer) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 19.06.1853 Czarnuszka (gmina Dobrzyca, pow, Pleszew), †
∞ 15.10.1875 Broniszewice (gmina Czermin, pow. Pleszew) → Parafia katolicka Broniszewice, wpis 8 / 1875 ••• Urząd Stanu Cywilnego Pleszew, wpis L-36 / 1875
Jadwiga Borecka (filino de Wawrzyniec Borecki kaj Józefa Marciniak)
* 15.10.1857 Polskie (może Polskie Olendry, gmina Dobrzyca ??) †

1876

ROZALIA Worsztynowicz (vidvino = wdowa, filino de Karol Wosztynowicz alias Bursztynowicz kaj Małgorzata Polańska)   ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 31.08.1843 Szczury, † 25.12.1907 Raszków
II ∞ 30.01.1877 Raszków → Parafia katolicka Raszków, wps 1 / 1877
Józef Tokarski (peltisto = kuśnierz, filo de Wawrzyniec Tokarski kaj Marianna Błaszczyńska)
* 18.03.1851 Grudzielskie Holendry, †1926

1877

JÓZEF Worsztynowicz (peltisto = kuśnierz,  filo de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 23.06.1852 Raszków, † 02.08.1912 Raszków
∞ 20.05.1877 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 4 / 1877 ••• Urząd Stanu Cywilnego Dobrzyca, wpis 9 / 1877
Bolesława Mikołajewska (filino de Józef Mikołajewski * 1817 kaj Józefa Kozik * 1836, ∞ 1853 Kotlin → Parafia katolicka Kotlin, wpis 5 / 1853)
* 9.06.1857 Sośnica, † 29.08.1907 Raszków

1879

MICHAŁ Worsztynowicz  (fornisto = zdun, filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Karolina Pawlicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 12.09.1854 Raszków, † 20.12.1889 Roszki (gmina i pow.Krotoszyn)
∞ 11.02.1879 Raszków  → Parafia katolicka Raszków, wpis 3 / 1879 •••  Urząd Stanu Cywilnego Raszków, wpis 12 / 1879
Katarzyna Lis (filino de Wawrzyn Lis kaj Agnieszka Kasprzak)
* 1854 Kwiatków (gmina Ostrów Wlkp), † 27.07.1920 Skalmierzyce


JÓZEF Bursztynowicz (filo de Karol Bursztynowicz kaj Franciszka Karasińska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 13.05.1855 Sośnica (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew), † 13.02.1931 Orpiszewek (gmina Kotlin, pow. Jarocin)
∞ 16.02.1879 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 2 / 1879 ••• Urząd Stanu Cywilnego Dobrzyca, wpis 11/1879
Agnieszka Szymczak (filino de Franciszek Szymczak * 1823 kaj Rozalia Kujak * 1832, ∞ 1851 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 9 / 1851)
* ..... 1859, †


MARIANNA Orsztynowicz (filino de Ignacy Orsztynowicz kaj Małgorzata Gruberska) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 4.12.1857 Smólniki (gmina Osiek Mały, pow. Koło)  metryka • matrikulo ,
∞  1879 Dęby Szlacheckie   ???
Antoni Rudowicz (filo de Franciszek Rudowicz * 1808 kaj Marianna Kotecka * 1818, ∞ 1843 Licheń Stary → Parafia katolicka Licheń Stary, wpis 5 / 1843)
* 1855


MARIA Worsztynowicz (filino de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 07.09.1857 Raszków, † 12.04.1944 Skalmierzyce
∞ 07.10.1879 Raszków → Parafia katolicka Raszków, wpis 12 / 1879 •••  Urząd Stanu Cywilnego Raszków, wpis 30 / 1879
Jan Drygas (ŝuisto = szewc, filo de Maciej Drygas * 1824 kaj Rozalia Leśna * 1829, ∞ 1850 Krotoszyn → Parafia katolicka Krotoszyn, wpis 35 / 1850
* 19.12.1858 Ostrów Wlkp, †

1880

ANTONI Worsztynowicz (bakisto = piekarz, filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Karolina Pawlicka)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 31.05.1857 Raszków, † 29.10.1928 Skalmierzyce
∞ 03.11.1880 Raszków → Parafia katolicka Raszków, wpis 5 / 1880 ••• Urząd Stanu Cywilnego Raszków, wpis 30 / 1880
Teofila Arnold (filino de Józef Arnold kaj Teofila Witkowska)
* 23.04.1859 Zacharzew (gmina Ostrów Wlkp), † 09.05.1936 Skalmierzyce (gmina Nowe Skalmierzyce)


ADAM Worsztynowicz (masonisto = murarz, filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Karolina Pawlicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 24.12.1858 Raszków, † 194..  Raszków
∞ 24.12.1880 Raszków  → Parafia katolicka Raszków, wpis 10 / 1880 ••• Urząd Stanu Cywilnego Raszków. wpis 34 / 1880
Wiktoria Worsztynowicz (filino de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska)
* 20.12.1862 Raszków, † 10.06.1928 Raszków


WIKTORIA Worsztynowicz  (filino de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 20.12.1862 Raszków, † 10.06.1928 Raszków
∞ 24.12.1880 Raszków → Parafia katolicka Raszków, wpis 10 / 1880 ••• Urząd Stanu Cywilnego Raszków. wpis 34 / 1880
Adam Worsztynowicz (masonisto = murarz, filo de Franciszek Worsztynowicz * 1828 kaj Karolina Pawlicka)
* 24.12.1858 Raszków, † 194..  Raszków


PIOTR Orsztynowicz (ŝuisto = szewc, filo de Feliks Orsztynowicz kaj Jadwiga Szelczyńska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* 17.11.1852 Borek, † 27.01.1899 Poznań
∞ Dobrzyca
Agnieszka Machnicka
* Dobrzyca, † Poznań


LUDWIK Orsztynowicz (filo de Maciej Orsztynowicz kaj Maria Balcer) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 15.07.1856  Czarnuszka (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew), †
∞  Pleszew 1880  →  Urząd Stanu Cywilnego Pleszew, wpis L-10 / 18810
Maria Andrzxejewska (filino de Franciszek Andrzejewski kaj Franciszka Mikołajczak)
* 1858

1881

ANTONI Bursztynowicz (filo de Walenty Bursztynowicz kaj Maria Witkowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Walenty ••• T-J-J-W
* 1859
∞ 1881 Ociaż (gmina Nowe Skalmierzyce) → Parafia katolicka Ociąż, wpis 1 / 1881
Marianna Mikołajczyk (filino de Agnieszka Mikołajczyk)
* 1859


PIOTR Orsztynowicz (ŝuisto = szewc, filo de Feliks Orsztynowicz kaj Jadwiga Szelczyńska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* 17.11.1852 Borek, † 27.01.1899 Poznań
∞ 1881 Ostrów Wlkp → Parafia katolicka Ostrów Wlkp, wpis10 / 1881
Agnieszka Machnicka (filino deKazimierz Machnicki kaj Franciszka Koźlik)
* Dobrzyca., † Poznań


MARIANNA Orsztynowicz (wdowa,  I voto Krystkowiak, filino de Józef Orsztynowicz kaj Brygida Sobczak) ☼ Linio de Franciszek
* ..... 1830, †
II ∞ 24.07.1881 Śrem
Franciszek Małecki (filo de Szymon Małecki kaj Barbara Przybylak)
* ...... 1843, †


MACIEJ Orsztynowicz alias Ostynowicz (ĝardenisto = ogrodnik, filo de Walenty Orsztynowicz kaj Anna Urbaniak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 12.02.1860 Manieczki (gmina Brodnica, pow. Śrem), † 04.01.1925 Baszków (
∞ 14.08.1881 Gryżyna  → Parafia katolicka Gryżyna, wpis 4 / 1881 ••• Urząd Stanu Cywilnego Gryżyna, wpis 4 / 1881
Petronela Cholewa (filino de Piotr Cholewa kaj Józefa Poskrobała)
* 22.04.1860 Kopaszewko, † 27.11.1925 Baszków (gmina Zduny, pow. Krotoszyn)

1882

MARIANNA Bursztynowicz (filino de Walenty Bursztynowicz kaj Antonina Bielawska) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan ••• T-A-W-J
* 03.12.1856 Pleszew, †
∞ 06.06.1882 Pleszew → Parafia katolicka Pleszew, wpis 13/1882 •••  Urząd Stanu Cywilnego Pleszew, wpis 17/1882
Leon Rubach (agronom, filo de Wojciech Rubach kaj Marianna Tyblewska)
* .... 1843, †


KATARZYNA Orsztynowicz (filino de Walenty Orsztynowicz kaj Agnieszka Krystkowiak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 02.11.1851 Manieczki (gmina Brodnica, pow. Śrem), †
∞ 09.07.1882 Gryżyna (gmina Kościan)  → Parafia katolicka Gryżyna, wpis 9 / 1882 ••• Urząd Stanu Cywilnego Gryżyna, wpis 7 / 1882
Jakub Józefowski (wdowiec, filo de Franciszek Józefowski kaj Apolonia Nawrot)
* 1846, †


FRANCISZEK Orsztynowicz (ĉarfaristo = kołodziej, filo de Paweł Orsztynowicz kaj Małgorzata Rutecka) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 03.10.1855 Borek, †
I ∞ 1882 Poznań → Parafia katolicka Poznań św.Marcina, w[is 2 / 1882
Julianna Grocholska (filino de Jakub Grocholski kaj Teofila Piekarzewicz)
* 1853, †


PETRONELA Orsztynowicz (filino de Maciej Orsztynowicz kaj Helena Zmyślona) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 27.05.1862  Czarnuszka (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew), † Niemcy
∞ 1882 Września  → Parafia katolicka Gozdowo, wpis 14 / 1882 ••• Urząd Stanu Cywilnego Września, wpis L-37 / 1882
Antoni Błaszak (filo de Paweł Błaszak kaj Teresa Jakubowska)
* 1861, †

1883

LEON Orsztynowicz (ŝuisto = szewc, filo de Feliks Orsztynowicz kaj Jadwiga Szelczyńska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* 07.04.1858 Borek, †
∞ 1883 Inowrocław → Parafia katolicka Inowrocław, wpis 20 / 1883
Wincentia Kawska
* 1860, †


MARIANNA Orsztynowicz
* 1856 (27-jaraĝa)
∞1883 Poznań  → Parafia św. Marcina Poznań, wpis 131 / 1883
Michał Matuszewski
* 1858 (25-jaraĝa)

1884

JÓZEF Orsztynowicz (filo de Kazimierz Orsztynowicz kaj Apolonia Gmerda vel Andrzejewska) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Kazimierz ••• T-F-J-K
* 01.03.1853 Śrem, †
∞ 25.05.1884 Śrem → Parafia katolicka Śrem, wpis 30 / 1884 ••• Urząd Stanu Cywilnego Śrem, wpis 39 / 1884
Marianna Peikert, I voto Ratajczak (vidvino, filino de Tomasz Peikert kaj Karolina Kopinska)
* ..... 1841


TEOFIL Bursztynowicz (filo de Wojciech Bursztynowicz kaj Zofia Forycka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Wojciech ••• T-J-S-W
* 27.04.1854 Grudzielec
∞  1884 Raszków → Urząd Stanu Cywilnego Raszków. wpis 13 / 1884
Agnieszka Lachmann (filino de Michał Lachmann kaj Józefa Czuchowska)
* 1861


JÓZEF Bursztynowicz (filo de Tomasz Bursztynowicz kaj Teofila Stojecka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Tomasz ••• T-J-W-T
* 28.02.1865 Zgórz → Parafia katolicka Brzeźnio, wpis 46 / 1865 matrikulo, † 26.11.1890 Sokołów → Parafia katolicka Chojne, wpis 78 / 1890 matrikulo
∞ 1884 Brzeźnio → Parafia katolicka Brzeźnio, wpis 17 / 1884
Marianna Banach,(filino de Wincenty Banach kaj Katarzyna Piesyk)  II ∞ al .... Królewicz,
*


PIOTR Orsztynowicz  (filo de Walenty Orsztynowicz kaj Anna Urbaniak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 26.05.1862 Manieczki (gmina Brodnica, pow. Śrem), †
∞ 1884 Czempiń (pow. Kościan) → Parafia katolicka Czempiń, wpis 13 / 1884  ••• Urząd Stanu Cywilnego Czempiń, wpis 15 / 1884   
Franciszka Kmiećkowiak (filino de Kazimierz Kmiećkowiak * 1811 kaj Petronela Walczak * 1819 ∞ → Parafia katolicka Lubiń, wpis 52 / 1849)
* 1858, †

1886

WIKTORIA Orsztynowicz (filino de Ignacy Orsztynowicz kaj Małgorzata Gruberska) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 23.12.1858 Smólniki (gmina Osiek Mały, pow. Koło), †
∞ 15.11.1886 Dęby Szlacheckie → Parafia katolicka Dęby Szlacheckie, wpis 20  / 1886   metryka • matrikulo
Wojciech Krzyżak (filo de Józef Krzyżak kaj Rozalia Nowak)
* 1864, †


FRANCISZKA Kozłowicz (filino de Marcjanna Bursztynowicz kaj Józef Kozlowicz) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan ••• T-A-W-J
* 24.12.1864 Pleszew
∞ 1886 Kamionacz   → Parafia katolicka Kamionacz. wpis 3 / 1886
Ignacy Kaczmarek (dilo de Stanisław Kaczmarek kaj Marianna Adamiak)
*


TEKLA Żeligowska (filino de Rozalia (Zuzanna ?) Bursztynowicz kaj Maciej Żeligowski) ☼ Linio de Jan
* 1862
∞  1886 Dobrzyca  → Parafia katolicka Sośnica, wpis 7 /1886 ••• Urząd Stanu Cywilnego Dobrzyca, wpis 30 / 1886
Michal Sierszeń alias Szerszeniewski (filo de Józef Sierszeń kaj Katarzyna Szymańska)
*

1887

Józef Jackowiak (filo de Dorota Bursztynowicz kaj Michał Jackowiak)   TJJD ☼ Linio de Jan
* 27.01.1861 Jarmużew
∞ 1887 Czarnuszka → Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka, wpis 6 / 1887
Klara Kulczyńska (filino de Łukasz Kulczyński kaj Maria Bekaszyńska)
* 1867

1888

BARTŁOMIEJ Orsztynowicz (filo de Walenty Orsztynowicz kaj Anna Urbaniak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 22.08.1867 Błociszewo (gmina Śrem), †
∞ 09.09.1888 Gryżyna (gmina i pow. Koscian) → Parafia katolicka Gryżyna, wpis 4 / 1888 ••• Urząd Stanu Cywilnego Gryżyna, wpis 3 / 1888
Katarzyna Bączyk (filino de Jakób Bączyk * 1921 kaj Józefa Noskiewicz * 1834 ∞ → Parafia katolicka Gryżyna, wpis 13 / 1865)
* 12.11.1865 Osiek (gmina Kościan)


IGNACY Orsztynowicz (filo de Maciej Orsztynowicz kaj Helena Zmyślona) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 1866, †
∞ 1888 Gozdowo (gmina i pow. Września) → Parafia katolicka Gpzdowo, wpis 5/ 1888
Magdalena Wachowiak (filino de Jan Wachowiak * 1831 kaj Marianna Owczarzak * 1834 ∞ → Parafia katolicka Staw, wpis 10 / 1858)
* 1868, †


ANTONINA Strzyżycka (filino de Rozalia Worsztynowicz kaj Marcin Strzyżycki) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 31.12.1867 Raszków, † USA
∞ 20.11.1888 Raszków
Stanisław Frelkiewicz
* 1865, † USA

1889

MARCIN Bursztynowicz (filo de Karol Bursztynowicz kaj Franciszka Karasińska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 16.10.1862 Kaczyniec (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew), † 03.03.1944 Fabianów (gmina Dobrzyca, pow, Pleszew)
I ∞ 17.01.1889 Sośnica (gmina Dobrzyca, pow, Pleszew) → Parafia Katolicka Sośnica, wpis 1 / 1889 ••• Urząd Stanu Cywilnego Dobrzyca, wpis 2 / 1889
Jadwiga Balcer (filino de Franciszek Balcer kaj Krystyna Forycka)
* 1870, †


IGNACY Worsztynowicz (masonisto • murarz, filo de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 14.01.1865 Raszków, † 26.02.1939 Krotoszyn
∞ 26.02.1889 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 2 / 1889 ••• Urząd Stanu Cywilnego Dobrzyca, wpis 7 / 1889
Kazimiera Mikołajewska  I voto Szymkowiak (filino de Józef Mikołajewski kaj Józefa Kozik)
* 30.01.1863 Sośnica, † 24.07.1947 Krotoszyn


JADWIGA Worsztynowicz (filino de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 12.08.1861 Raszków, † 28.11.1944 Ostrów Wlkp.
∞ 18.06.1889 Raszków → Parafia katolicka Raszków, wpis 4 / 1889 ••• Urząd Stanu Cywilnego Raszkow, wpis 4 / 1889
Andrzej Chiżyński (vidvo = wdowiec, agrikulturisto = rolnik, filo de Jan Chiżyński kaj Jadwiga Poplińska)
* 1832, † 18.09.1903 Raszków


SEBASTIAN Bursztynowicz (filo de Karol Bursztynowicz kaj Franciszka Karasińska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 06.01.1866 Kaczyniec (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew), †
∞ 1889 Czermin (pow. Pleszew) → Parafia latolicka Czermin, wpis 14 / 1889
Józefa Przychodnia (filino de Ludwik Przychodni kaj Marianna Lewicka)
* 1867, †


JÓZEF Kozłowicz (filo de Józef Kozłowicz kaj Marcjanna Bursztynowicz) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan ••• T-A-W-J
* , † ,
∞ 1889 Kamionacz (gmina Warta, pow, Sieradz) → Parafia katolicka Kamionacz, wpis 12 / 1889
Marianna Kowalczyk (filino de Aleksander Kowakczyk kaj Marianna Czyżewska)
*

1890

STANISŁAW Orsztynowicz (filo de Walenty Orsztynowicz kaj Anna Urbaniak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* Błociszewo (gmina i pow. Śrem) 30.04.1870, †
[czy ten Stanisław poślubił Józefę Krystkowiak i był ojcem 6 dzieci ???]
∞ ~ 1890
Józefa Krystkowiak
* , †


AGNIESZKA Bursztynowicz (filino de Walenty Bursztynowicz kaj Marianna Mielczarek)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Walenty ••• T-J-J-W
* 1871
∞ 1890 Droszew → Parafia katolicka Droszew, wpis 19 / 1890 ••• Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce, wpis 42 / 1890
Wincenty Borowski (filo de Wincenty Borowski * 1832 kaj. Maria Andrzejewska  * 1835, ∞ 1855 Czrmin → Parafia katolicka Czermin, wpis 17 / 1855)
* 1868


JAN Żeligowski (filo de Zuzanna Bursztynowicz kaj Maciej Żeligowski)  ☼ Linio de Jan
* 21.03.1867 Kaczyniec, †
∞ 1890 Kuczków → Urząd Stanu Cywilnego Kuczków.wpis 14 / 1890
Maria Dumens (filino de Marcin Dumens kaj Franciszka Pawlak)
* 1868

1891

IGNACY Bursztynowicz (ŝuisto = szewc, filo de Wincenty Bursztynowicz kaj Rozalia Kempińska) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Wincenty ••• T-A-W-W
* 17.07.1862 Pleszew
∞ 1891 Koźmin → Parafia katolicka Kożmin, wpis 27 / 1891 ••• Urząd Stanu Cywilnego Koźmin, wpis 52 / 1891 matrikulo
Katarzyna Gawrońska (filino de Mateusz Gawroński kaj Katarzyna Skwarska)
*


ANDRZEJ Bursztynowicz (filo de Karol Bursztynowicz kaj Salomea Pankowiak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 15.10.1868 Kaczyniec (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew), † 05.10.1937 Siedlemin (gmina i pow. Jarocin)
∞ 18.10.1891 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 3 / 1891 ••• Urząd Stanu Cywilnego Dobrzyca, wpis 25 / 1891
Maria Kolacyak (filino de Jakub Kolacya * 1830 kaj Marianna Kubasik * 1847, ∞ Lenartowice → Parafia katolicka Lenartowice, wpis 1 / 1870)
* 1870, † 15.02.1954 Siedlemin

1892

IGNACY Orsztynowicz (vidvo = wdowiec, filo de Adam Orsztynowicz kaj Dorota Białkoska) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 23.01.1833 Smólniki (gmina Osiek Mały, pow. Koło); † ~ 1905
II ∞ 29.02.1892 Dęby Szlacheckie → Parafia katolicka Dęby Szlacheckie, wpis 7 / 1892 matrikulo • metryka 
Antonina Ciesielska (filino de Józef Ciesielski kaj Aniela Kaczorowska)
* 12.10.1873 Smólniki, †


STANISŁAWA Strzyżycka  (filino de Rozalia Worsztynowicz kaj Marcin Strzyżycki) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 17.09.1869 Raszków, † USA
∞ 29.02.1892 Raszków
Jan Dobiszewski
* 25.01.1860 Sulmierzyce, † USA


STANISŁAW Orsztynowicz alias Ostynowicz (maŝinisto = maszynista, filo de Marcin Orsztynowicz kaj Michalina Białas)☼ Linio de Jan, branĉo de Marcin ••• T-J-B-Mr
* 07.11.1865 Karmin, † 04.10.1919 Sawno
∞ 1892 Kucharki → Urząd Stanu Cywilnego Kucharki, wpis 2 / 1892
Anna Justyna Vogt (filino de Jerzy Vogt kaj Katarzyna Kleiber)
* 06.05.1869 Macew
† 21.08.1944 Lubasz

1893

JÓZEFA Orsztynowicz (filino de Ignacy Orsztynowicz kaj Małgorzata Gruberska) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 14.02.1867 Smólniki, †
∞ 23.01.1893 Dęby Szlacheckie → Parafia katolicka Dęby Szlacheckie, wpis 2  / 1893    metryka • matrikulo
Józef Świątek (filo de Wojciech Świątek kaj Józefa Wieczorek)
* 1872, †


JÓZEF Orsztynowicz (gastejmastro = restaurator, filo de Feliks Orsztynowicz kaj Jadwiga Szelczyńska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* 09.03.1864 Borek, † 13.03.1947 Kępno
∞ 1893 Baranów (pow.Kępno) → Parafia katolicka Baranów, wpis 20 / 1893
Pelagia Chmielewska  [Zapart]
* 19.05.1870 Sulmierzyce (pow. Krotoszyn), † 04.08.1940 Łódź


MICHALINA Lutyńska (filino de Antonina Orsztynowicz kaj Ignacy Lutyński) ☼ Linio de Maciej
* 14.09.1848 Śrem, †
∞ 29.11.1893 Śrem
Kazimierz Latanowicz  (ŝuisto • szewc)
* .... 1851, †

1894

MARCIN Bursztynowicz (vidvo, filo de Karol Bursztynowicz kaj Franciszka Karasińska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 16.10.1862 Kaczyniec, † 03.03.1944 Fabianów
II ∞ 28.01.1894 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 5 / 1894
Franciszka Pankowiak
* 09.09.1870, † 13.12.1947 Fabianów (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew)

1895

 JAN Worsztynowicz * 02.06.1861 Raszków, † post 1945 Hamburg ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
{baptogepatroj: Tomasz Pawlicki & Katarzyna Pawlicka}
I ∞ ~ 1895
Bertha Klaussen (filino de )
*


KATARZYNA Jackowiak (filino de Dorota Bursztynowicz kaj Michal Jackowiak) ☼ Linio de Jan
* 27.08.1866 Jarmużew, †
∞ 06.10.1895 Sowina
Franciszek Chybiak
* ..... 1875, †


JÓZEF Strzyżycki (meblisto = stolarz  (filo de Rozalia Worsztynowicz kaj Marcin Strzyżycki) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 17.03.1872 Raszków, † 19.12.1920 Raszków
∞ 19.11.1895 Raszków
Florentyna Kasprzycka
* , †

1896

WALENTYNA Worsztynowicz (filino de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 11.02.1867 Raszków, † 17.10.1921 Grabów (pow. Ostrzeszów)
∞ 28.01.1896 Grabów → Parafia katolicka Grabów, wpis  / 1896
Ludwik Pilniak (masonisto = murarz, filo de Antoni Pilniak kaj Józefa Krelińska)
* , † 17.04.1937 Grabów


ROMAN Bursztynowicz (filo de Wincenty Bursztynowicz & Rozalia Kempińska) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Wincenty ••• T-A-W-W
* 07.08.1870 Pleszew,
∞ 05.05.1896 Pleszew → Parafia katolicka Pleszew, wpis 23 / 1896
Marianna Liberska (filino de )
* 1869

1897

MARIA Żeligowska (filino de Zuzanna Orsztynowicz kaj Maciej Żeligowski) ☼ Linio de Jan
* 04.09.1870 Kaczyniec, †
∞ 1897 Czermin   → Parafia katolicka Czermin, wpis 21
Józef Skąpski (filo de Antoni Skąpski kaj Agnieszka Ciupińska)
*


ANTONI Cichoński (filo de Ignacy Cichoński kaj Franciszka Bursztynowicz)  ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Jan ••• T-A-W-J
* 16.12.1867 Pleszew, †
∞ 1897 Pleszew → Urząd Stanu Cywilnego Pleszew, wpis L-11 / 1897
Veronika Trojanowska (filino de Szymon Trojanowski kaj Teodora Chludzińska)
* 1865, †

1898

ANDRZEJ Orsztynowicz (filo de Ignacy Orsztynowicz kaj Małgorzata Gruberska) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 03.11.1877 Smólniki (gmina Osiek Mały, pow. Koło), † 09.02.1954 Lipiny Kolonia (gmina Sompolno, pow. Konin)
∞ 7.02.1898 Dęby Szlacheckie  → Parafia katolicka Dęby Szlacheckie. wpis  12 / 1898 metryka • matrikulo
Józefa Walczak (filino de Tomasz Walczak kaj Franciszka Podlasińska)
* 1879, †


KAZIMIERZ Worsztynowicz (meblisto = stolarz, filo de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 10.06.1871 Raszków, † 10.07.1946 Raszków
∞ 21.11.1898 Odolanów → Parafia katolicka Odolanów. wpis  / 1898
Elżbieta Pawłowska (filino de Jan Pawłowski * 1842 kaj Maria Hanik * 1846, ∞ → Parafia katolicka Odolanów, wpis 22 / 1867)
* 03.07.1877 Odolanów, † 16.05.1961 Raszków

1899

HELENA Bursztynowicz (filino de Karol Bursztynowicz kaj Franciszka Karasińska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 26.04.1872 Kaczyniec, † 30.08.1958 Siedlemin (gmina i pow. Jarocin)
∞ 15.10.1899 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 6 / 1899
Ignacy Trybek
* 10.01.1872, † 27.03.1951 Siedlemin


FRANCISZEK Bursztynowicz (gepatroj: Michał Bursztynowicz & Agnieszka Kołodziejczak)   ••• T-A-W-M
* 1844
∞  1899 PK Zerków
Marianan Niewiadoma, I voto Wypychowska (gepatroj: Szymon Niewiadomy & Martianna Frąckowiak)
* 1858

1900

MARIA Worsztynowicz (filino de Michał Worsztynowicz kaj Katarzyna Lis) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 06.09.1880 Raszków, † 04.10.1956 USA
∞ 06.02.1900 Raszków  →  Parafia katolicka Raszków, wpis x / 1900
Tomasz Łuczak
* , †

brak daty ślubu

 


1901 ‒ 1950


1901

TEOFIL Worsztynowicz  (bakisto = piekarz, filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Karolina Pawlicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek  T-J-W-F
* 10.04.1870 Raszków, † 17.08.1957 Śrem
∞ 16.04.1901 Raszków
Antonina Łuczak (filino de Edward Łuczak kaj Maria Stawicka)
* 18.05.1873 Raszków, † .01.1925 Śrem


MARIA Bursztynowicz (filino de Józef Bursztynowicz kaj Agnieszka Szymczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* , †
∞ 29.06.1901 Sośnica (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew)
Stanisław Jankowski
* ..... 1873, †

1902

FRANCISZEK Orsztynowicz (ĉarfaristo = kołodziej, filo de Paweł Orsztynowicz kaj Małgorzata Rutecka) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 03.10.1855 Borek, †
II ∞ 15.01.1902 Skalmierzyce
Helena Żurakowska
* 1859 Śliwniki (gmina Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp.)

1903

JAN Worsztynowicz (bakisto = piekarz, filo de Franciszek Worsztynowicz kaj Karolina Pawlicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 02.06.1861 Raszków, † po styczniu 1945 Hamburg
[ewangelik, w styczniu 1945 z synem Ottonem wyjechał do Niemiec]
II ∞ ~ 1903
Emma Weigt (evagelianino = ewangeliczka, filino de ? Józef Weigt  * 1822 kaj Katarzyna Serwatka * 1833, ∞ 1855  Żytowiecko)
* 13.07.1868 Krzemieniewo (pow. Leszno), † 06.07.1927 Gostyń

?? Emma Gäbel * 1868, I voto Weigt (filino de Friedrich Gäbel kaj Paulina Stolpe)

1904

FRANCISZKA Worsztynowicz (filino de Michał Worsztynowicz kaj Katarzyna Lis) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 27.11.1882 Raszków, † 14.01.1924 Raszków
∞ 21.06.1904 Raszków
Adam Sośnicki (meblisto = stolarz, filo de Stanisław Sośnicki kaj Teofila Kowalska)
* , †

1906

FRANCISZEK Worsztynowicz (viandisto = rzeźnik, filo de Jan Worsztynowicz kaj Eleonora Kornatowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 30.06.1873 Raszków, † 25.06.1915 Raszków
∞ ~ 1906..... (Dolny Śląsk)
Albertina Gärtner (ewangeliczka)
* ...... (Dolny Śląsk)


HELENA Orsztynowicz (filino de Piotr Orsztynowicz kaj Agnieszka Machnicka) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* 24.04.1885 Ostrów Wlkp., † 06.11.1978 Uniondale, NY, USA
∞ ~ 1906 USA
Kazimierz Szymański
* 04.04.1885 Żerków (pow. Jarocin), † 27.01.1979 Uniondale, NY, USA


FRANCISZKA Orsztynowicz (filino de Jan Orsztynwicz kaj Jadwiga Borecka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 01.03.1886 Macew (gmina Gołuchów, pow. Pleszew), † 1967  (FR)
∞ 1906 Barop
Laurent Kubasik
* 06.08.1884 Brzezie (gmina i pow. Pleszew), †1938

1907

LEONARD Worsztynowicz (filo de Adam Worsztynowicz kaj Wiktoria Worsztynowicz) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 17.10.1881 Raszków, † 1935 Ostrzeszów
∞ 09.07.1907 Raszków
Julia Maciejewska (filino de Wojciech Maciejewski kaj Maria Mensel)
* 21.06.1881 Raszków, † Ostrzeszów


STANISŁAW Orsztynowicz (filo de Jan Orsztynwicz kaj Jadwiga Borecka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 20.04.1883 Macew (gmina Gołuchów, pow. Pleszew), † 08.02.1949 Jantar
∞ 1907 Niemcy
Józefa Nowicka
* 25.06.1885 Górki, † 29.12.1950 Wałbrzych


FRANCISZKA  Żeligowska (filino de Zuzanna Orsztynowicz kaj Maciej Żeligowski) ☼ Linio de Jan
* 04.08.1865 Karmin, †
∞ 16.11.1907 Pleszew
Wojciech Michalski
* (?) 1884 Sowina, †

1908

FRANCISZEK Orsztynowicz alias Ostynowicz (filo de Maciej Orsztynowicz kaj Petronela Cholewa) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 19.08.1884 Nowy Dębiec (gmina i pow. Kościan) † zg. 1916 Verdun
I ∞  04.10.1908 Kołaczkowice (gmina Miejska Górka, pow. Rawicz)
Franciszka Paluszkiewicz
* , † 06.04.1913 Miejska Górka (pow. Rawicz)


MARIA Strzyżycka (filino de Rozalia Worsztynowicz kaj Marcin Strzyżycki) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 26.01.1974 Raszków, † 02.01.1953 Ostrów Wlkp.
∞ 17.11.1908 Raszków
Ignacy Grzęda
* 01.02.1858, †. 24.05.1931 Ostrów Wlkp

1909

STANISŁAW Worsztynowicz (filo de Antoni Worsztynowicz kaj Teofila Arnold) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 27.09.1881 Raszków, † Kępno
∞ 01.05.1909 Skalmierzyce
Kazimiera Łukowska
* 08.01.1889 Zacharzew (gmina i pow. Ostrów Wlkp), † Kępno


WINCENTY Worsztynowicz (bakisto = piekarz, filo de Józef Worsztynowicz kaj Bolesława Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 15.03.1878 Raszków, † 26.06.1948 Raszków
∞ 21.05.1909 Sulmierzyce (pow. Krotoszyn)
Stanisława Stęczniewska (filino de Władysław Stęczniewski kaj {Pelagia Kazowska)
* 23.08.1882 Sulmierzyce, † 18.10.1964 Raszków


BRONISŁAW Worsztynowicz (filo de Józef Worsztynowicz kaj Bolesława Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 03.09.1879 Raszków, † 13.06.1934 Raszków
∞ 1909
Wiktoria Adryan
* , †

1911

KATARZYNA Bursztynowicz (filino de Józef Bursztynowicz kaj Agnieszka Szymczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 17.11.1889 Orpiszewek (gmimna Kotlin, pow, Jarocimn), †
∞15.05.1911 Sośnica
Michał Piotrowski
* , †


JÓZEFAT Orsztynowicz (ĉarfaristo = kołodziej, filo de Franciszek Orsztynowicz kaj Julianna Grocholska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 26.11.1883 Borek, † 20.05.1962 Borek
∞ 06.06.1911 Borek
Konstancja Cuske
* , †


WIKTORIA Orsztynowicz (filino de Bartłomiej Orsztynowicz kaj Katarzyna Bączyk) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 11.12.1889 Nowy Dębiec (gmina i pow. Kościan), †
∞  09.07.1911 Gryżyna (gmina i pow. Kościan)
Wojciech Rybakowski
* 1885, †


JADWIGA Orsztynowicz (filino de Piotr Orsztynowicz kaj Franciszka Kmiećkowiak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* Wławie 14.08.1890, †
∞  26.11.1911 Śrem
Franciszek Radkowski
* 23.07.1887 Schiroslau, †

1912

WIKTORIA Worsztynowicz (filino de Ignacy Worsztynowicz kaj Kazimiera Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 20.11.1889 Raszków, † ..... 1984
∞ 08.10.1912 Śrem
Stanisław Urbaniak
* 29.09.1878 Śrem, †

1913

BOLESŁAW Orsztynowicz (filo de Stanisław Orsztynowicz kaj Józefa Krystkowiak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 19.03.1891 Poznań, † 07.05.1973 Poznań
∞ 11.01.1913 Poznań
Józefa Kaczmarek
* 14.02.1892 Wielka Wieś (gmina Buk, pow. Poznań), † 28.01.1964 Poznań


KATARZYNA Bursztynowicz (filo de Sebastian Bursztynowicz kaj Józefa Przychodnia) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 23.03.1892 Marszewo (gmina i pow. Śrem), †
I ∞  22.01.1913 Niestronno (gmina i pow. Mogilno)
Maciej Ćwikliński
* , †


ANNA Worsztynowicz (filino de Józef Worsztynowicz kaj Bolesława Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 17.07.1888 Raszków, † 21.06.1979 Rawicz
∞ 07.07.1913 Raszków
Maksymilian Straburzyński (viandisto = rzeźnik)
* .07.1888 Benice (gmina i pow. Krotoszyn), † 18.09.1966 Rawicz


FRANCISZEK Orsztynowicz alias Ostynowicz (filo de Maciej Orsztynowicz kaj Petronela Cholewa) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 19.08.1884 Nowy Dębiec (gmina i pow. Kościan), † zg. 1916 Verdun
II ∞  25.08.1913 Sobiałkowo (gmina Miejska Górka, pow. Rawicz)
Katarzyna Domagała
* , †


HELENA Worsztynowicz (filino de Józef Worsztynowicz kaj Bolesława Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 21.08.1883 Raszków, † Kruszwica (pow. Inowrocław)
∞ ~1913
Andrzej Bryl
* Dobrzyca


ADAM Worsztynowicz (meblisto = stolarz, filo de Michał Worsztynowicz kaj Katarzyna Lis) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 24.08.1890 Raszków, † 04.1967 Raszków
∞  ~ 1913
Józefa Kierblewska
* 05.02.1894 Raszków, † 1982 Raszków

1914

CZESŁAW Orsztynowicz (ĉarfaristo = kołodziej, filo de Franciszek Orsztynowicz kaj Julianna Grocholska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 11.03.1886 Borek, † .05.1936 Borek
I ∞ 10.02.1914 Pogorzela (pow. Gostyń)
Marianna Skowrońska
* , †


ANTONINA Worsztynowicz (filino de Michał Worsztynowicz kaj Katarzyna Lis) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 10.01.1887 Raszków
† 30.01.1962 Raszków
∞ 23.06.1914 Raszków
Jan Bestry (tajloro = krawiec)
* 23.10.1888 Raszków, † zg. 02.02.1943 Auschwitz


JÓZEFA Worsztynowicz (filino de Józef Worsztynowicz kaj Bolesława Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 20.02.1896 Raszków, † Szkaradowo (gmina Jutrosin, pow. Rawicz) 11.03.1980
∞ Dobrzyca 17.11.1914
Stanisław Sobkowiak
* 07.05.1889 Szkaradowo (gmina Jutrosin), †

1915

ANTONI Bursztynowicz (filino de Józef Bursztynowicz kaj Agnieszka Szymczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 14.01.1888 Orpiszewek (gmina Kotlin, pow. Jarocin), †
∞ 17.02.19... Brzostków (gmina Żerków, pow. Jarocin) (~ 1915)
Maria Wasilewska
* , †

1917

WŁADYSŁAWA Drygas (filino de Maria Worsztynowicz kaj Jan Drygas) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 15.09.1880 Raszków, †
I ∞ 09.05.1917 Skalmierzyce
Józef Lis
* , †

1918

WALENTY Orsztynowicz (filo de Jan Orsztynowicz kaj Jadwiga Borecka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 01.02.1891 Macew (gmina Gołuchów, pow. Pleszew), † 12.07.1943 Oranienburg
∞ ~ 1918
Magdalena Nowak
* , †

1919

LUDWIK Bursztynowicz  (filo de Marcin Bursztynowicz kaj Jadwiga Balcer)     ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) T-J-J-K
* 08.07.1891 Sośnica, † 26.05.1966 Kowalew (gmina i pow. Pleszew)
∞ ~ 1919
Józefa Gronowska
* , †


MICHAŁ Worsztynowicz (filo de Józef Worsztynowicz kaj Bolesława Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 22.09.1893 Raszków, † Sulmierzyce
∞ 14.01.1919 Sulmierzyce
Maria Stęczniewska (filino de Władysław Stęczniewski kaj Pelagia Kazowska)
* 28.07.1896 Sulmierzyce, † Sulmierzyce


CZESŁAW Orsztynowicz (ĉarfaristo = kołodziej, filo de Franciszek Orsztynowicz kaj Julianna Grocholska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 11.03.1886 Borek, † .05.1936 Borek
II ∞ 26.02.1919 Pogorzela (pow. Gostyń)
Józefa Skowrońska
*28.02.1893 Koźmin (pow. Krotoszyn), † 23.09.1974 Rawicz


SEWERYNA Worsztynowicz (filino de Ignacy Worsztynowicz kaj Kazimiera Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 04.11.1890 Raszków, † Szczecin 26.07.1975
∞ 07.10.1919 Raszków
Kazimierz Ziółkowski
* Dobiejewo (gmina Mieleszyn, pow. Gniezno) 13.02.1893, † Gniezno 22.12.1970

1920

LUDWIK Orsztynowicz alias Ostanowicz (filo de Jan Orsztynowicz kaj Jadwiga Borecka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 19.08.1898  Czermin (pow. Pleszew_, † 11.05.1947 Leszno
∞ xx.03.1920 Dortmund (DE)
Jadwiga Kaźmierczak
* 05.09.1898 Langendreer (DE), † Leszno


FELIKS Worsztynowicz (frizisto = fryzjer, filo de Ignacy Worsztynowicz kaj Kazimiera Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 13.11.1892 Raszków, † Krotoszyn
∞ 27.04.1920 Raszków
Regina Snela
* 12.07.1897 Ostrzeszów, † Krotoszyn


LUDWIK Worsztynowicz (filo de Michał Worsztynowicz kaj Katarzyna Lis) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek  T-J-W-F
* 24.07.1879 Raszków, † 30.03.1955 Skalmierzyce
∞ 14.09.1920 Raszków
Maria Hankiewicz
* 29.01.1885 Raszków, † 24.10.1968 Skalmierzyce

1921

PRAKSEDA Worsztynowicz (filino de Adam Worsztynowicz kaj Wiktoria Worsztynowicz) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 22.06.1896 Raszków, † 07.05.1983 Zduńska Wola
∞ 25.01.1921 Raszków
Bronisław Ast
* 06.07.1894 Kalisz, † 1953 Bydgoszcz


JÓZEFA Bursztynowicz (filino de Andrzej Bursztynowicz kaj Maria Kolacyak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 08.03.1894 Sośnica, †
∞ 24.04.1921 Siedlemin (gmina i pow. Jarocin)
Franciszek Szczepaniak
* , †


FRANCISZKA Worsztynowicz (filino de Ignacy Worsztynowicz kaj Kazimiera Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 07.08.1897 Raszków, †
∞ 04.06.1921 Raszków
Józef Ryster
* , †


TOMASZ Worsztynowicz (bakisto = piekarz, filo de Michał Worsztynowicz kaj Katarzyna Lis) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 13.12.1884 Raszków, † 07.02.1975 Skalmierzyce
∞ 05.06.1921 Skalmierzyce
Anna Ławniczak
* 14.07.1891 Skalmierzyce, † 21.01.1981 Skalmierzyce


MARTA Worsztynowicz  (filino de Michał Worsztynowicz kaj Katarzyna Lis) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 25.07.1888 Raszków, † 27.12.1972 Skalmierzyce
∞ 06.06.1921 Skalmierzyce
Leon Ławniczak
* 01.04.1888 Skalmierzyce, † 01.09.1958 Krynica


STANISŁAW Bursztynowicz (filo de Marcin Bursztynowicz kaj Franciszka Pankowiak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 15.10.1894 Fabianów, † 16.06.1956
∞ 11.09.1921 Sośnica
Maria Bednarek
* , †


CZESŁAW Drygas (butikisto = kupiec, filo de Maria Worsztynowicz kaj Jan Drygas) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 12.06.1896 Raszków, † 27.10.1974 Raszków
∞ 24.10.1921 Skalmierzyce
Stanisława Mroczkowska
*. 01.04.1899 Środa Wlkp, † 93.03.1980 Raszków


WIKTOR Worsztynowicz (filo de Adam Worsztynowicz kaj Wiktoria Worsztynowicz) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 04.10.1883 Raszków, † 01.05.1963 Poznań
II ∞ ~ 1921
Monika Szorska
* 23.04.1897 Odolanów, † 25.02.1983 Poznań

1922

STANISŁAWA Orsztynowicz (filino de Piotr Orsztynowicz kaj Agnieszka Machnicka) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* 30.01.1899 Poznań, † 11.11.1986 Poznań
∞ ~ 1922
Henryk Braun
* 1898 Trzemeszno, † 1980 Poznań


WIKTORIA Bursztynowicz (filino de Józef Bursztynowicz kaj Agnieszka Szymczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 28.11.1896 Orpiszewek (gmina Kotlin, pow. Jarocin), †
∞ 23.04.1922 Sośnica
Jan Bartczak
* , †


STANISŁAW Bursztynowicz (filo de Józef Bursztynowicz kaj Agnieszka Szymczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 30.04.1895 Orpiszewek (gmina Kotlin, pow. Jarocin), †
∞ ~ 1922
Antonina Wierzbicka
* , †


MAKSYMILIAN Orsztynowicz (filo de Stanisław Orsztynowicz kaj Józefa Krystkowiak) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 10.10.1899, † 28.04.1972 Poznań
∞ ~ 1922
Aniela Torkowska
* 04.11.1902, □ 20.02.1987


ANDRZEJ Ostynowicz (filo de Maciej Orsztynowicz kaj Petronela Cholewa) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 27.11.1898 Nowy Dębiec, † 12.02.1939
∞ ~ 1922
Antonina Henitz
* 26.12.1898, † 30.08.1981 Rawicz

1923

PELAGIA Worsztynowicz (filino de Józef Worsztynowicz kaj Bolesława Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 02.12.1900 Raszków, † 16.08.1984 Gostyń
∞ 23.01.1923 Koźmin (pow. Krortoszyn)
Jan Urbański (viandisto =  rzeźnik)
* 27.05.1863 Borek Wlkp., † 15.08.1946 Gostyń


FRANCISZEK Orsztynowicz (fornisto = zdun, filo de Franciszek Orsztynowicz kaj Julianna Grocholska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 29.10.1888 Borek, † 27.01.1968 Rawicz
∞ 27.05.1923 Borek
Stefania Siniecka I voto Schmidt
* 23.11.1896 Borek, † 27.03.1964 Rawicz


JÓZEF Bursztynowicz (filo de Sebastian Bursztynowicz kaj Józefa Przychodnia) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) •••  T-J-J-K
* , †
∞ ~ 1923
Weronika .....
* , †

1924

LUCJAN Orsztynowicz (filo de Piotr Orsztynowicz kaj Agnieszka Machnicka) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* Poznań , †
∞ ~ 1924
Kazimiera .....
* , †


JÓZEFA Orsztynowicz (filino de Bartłomiej Orsztynowicz kaj Katarzyna Bączyk) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 11.12.1889 Nowy Dębiec, †
* 28.02.1904 Nowy Dębiec, †  ????
∞ 23.09.1924 Zedlitz (DE)
Fryderyk Hoffmann.
*, †

1925

JÓZEF Bursztynowicz (filo de Marcin Bursztynowicz kaj Franciszka Pankowiak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) T-J-J-K
* 18.02.1897 Sośnica, †
∞ 08.11.1925 Kowalew (gmina i pow. Pleszew)
Stanisława Matłoka
* , †

1926

VICTOIRE Kubasik (filino de Franciszka Orsztynowicz kaj Laurent Kubasik) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 27.12.1908 Menglinghausen, †
∞ 10.04.1926 Calonne-Ricouart
Andre Szkudlarek
* 04.11.1897, † 06.04.1966

1928

EDWIGE Kubasik (filino de Franciszka Orsztynowicz kaj Laurent Kubasik) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 15.10.1907 Barop, † 29.12.1985
∞ 17.01.1925
Joseph Jarczak
* 01.03.1897 Grembanin, † 07.12.1962


EDWARD Worsztynowicz (filo de Teofil Worsztynowicz kaj Antonina Łuczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 08.09.1902 Kunowo (gmina i pow. Gostyń), † 17.11.1953 Śrem
∞ 1928 Śrem
Stanisława Nowakowska
* 06.04.1900 Śrem, † Śrem

1929

HELENA Worsztynowicz (filino de Ignacy Worsztynowicz kaj Kazimiera Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 12.05.1900 Raszków, † 16.10.1985 Krotoszyn
∞ 22.01.1929 Raszków
Roman Woźnicki
* .... 1890, † .05.1968 Krotoszyn


STANISŁAW Orsztynowicz (tajloro = krawiec, filo de Franciszek Orsztynowicz kaj Julianna Grocholska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 16.04.1898 Borek, † .02.1936 Poznań
∞ 30.04.1929 Poznań
Stefania Faligowska
* 16.08.1909 Wągrowiec


WŁADYSŁAW Bursztynowicz (filo de Marcin Bursztynowicz kaj Franciszka Pankowiak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 09.06.1901 Fabianów, †
∞ 16.06.1929 Sośnica
Elżbieta Bednarek
* ..... 1907, †


KAZIMIERZ Drygas (butikisto • kupiec, filo de Władysława Drygas, nepo de Maria Worsztynowicz) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 28.02.1906 Raszków, †
∞ 06.11.1929 Ostrów Wlkp.
Stanisława Stokówna
* , †


WIKTOR Strzyżycki (tajloro = krawiec, filo de Józef Strzyżycki kaj Florentyna Kasprzycka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 18.12.1896 Raszków, † 29.10.1959 Orzechowo
∞ 20.11.1929 Orzechowo
Franciszka Orzechowska
* 03.09.1903 Orzechowo, † 05.12.1994

1930

IGNACY Bursztynowicz (filo de Andrzej Bursztynowicz kaj Maria Kolacyak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 17.07.1904 Borzęciczki, † 07.01.1985 Jarocin
∞ 17.01.1930 Siedlemin
Marianna Ziętkiewicz
* 26.01.1905 Ciświca (gmina Jarocin), † 15.11.1982 Jarocin


LEOKADIA Pilniak (filino de Walentyna Worsztynowicz kaj Ludwik Pilniak) ☼ Linio de Jan, branĉo de JanT-J-W-J
* 19.11.1906 Grabów, †
∞ 19.01.1930 Grabów
Ignacy Włodarczyk
* 26.12.1899 Aleksandria, †


KATARZYNA Bursztynowicz (filino de Sebastian Bursztynowicz kaj Józefa Przychodnia) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 23.03.1892 Marszewo (? gmina Śrem), †
II ∞ 05.02.1930 Bochum
Adam K...
* , †


WŁADYSŁAWA Drygas (filino de Maria Worsztynowicz kaj Jan Drygas) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 15.09.1880 Raszków, †
II ∞ 16.09.1930 Ostrów Wlkp.
Adam Lis
* , †


JÓZEF Worsztynowicz zwany Kajfaszem (filo de Adam Worsztynowicz kaj Wiktoria Worsztynowicz) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 21.06.1898 Raszków, †
∞ ~ 1930
Stanisława Calińska
* 13.03.1902 Hamburg, †


REGINA Orsztynowicz (filino de Andrzej Orsztynowicz kaj Józefa Walczak) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 08.081903 Smólniki,  † 22.10.1974 Plebanki (gmina Osiek Mały, pow, Koło)
∞ ~ 1930
.... Krzyżak
* , †

1931

TEODORA Worsztynowicz (filino de Józef Worsztynowicz kaj Bolesława Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 14.05.1898 Raszków, † 27.09.1973 Kruszwica (pow, Inowrocław)
∞ 20.01.1931 Kruszwica
Andrzej Bryl
* , †


TERESA Worsztynowicz (filino de Ignacy Worsztynowicz kaj Kazimiera Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 12.10.1902 Raszków, †
∞ 25.11.1931 Sokolniki (gmina Mieleszyn, pow. Gniezno)
Antoni Ogórkiewicz
* , †


WŁADYSŁAWA Strzyżycka (filino de Józef Strzyżycki kaj Florentyna  Kasprzycka, nepino de Rozalia Worsztynowicz) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 22.09.1907 Raszków
I ∞ 1931
Czesław Kapsa
* 1907 Wągrowiec, † 04.11.1942 Poznań

1932

LUDWIK Bursztynowicz (filo de Józef Bursztynowicz kaj Agnieszka Szymczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) T-J-J-K
* 31.07.1893 Orpiszewek (gmina Kotlin, pow. Jarocin), † 06.02.1979 Krotoszyn
∞ 20.04.1932 Sulmierzyce
Stanisława Moskalek
* . †


WŁADYSŁAW Worsztynowicz (drogisto • drogista, filo de Wincenty Worsztynowicz kaj Stanisława Stęczniewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 18.03.1910 Raszków, † 04.12.1980 Strzelno
∞ 23.04.1932 Poznań
Władysława Ratajczak
* 25.05.1911 Poznań, † Strzelno (pow. Mogilno)


WOJCIECH Bursztynowicz (filo de Andrzej Bursztynowicz kaj Maria Kolacyak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 1907 Siedlemin, † 09.09.1982 Wrocław
∞ ~ 1932
Bronisława Walczak
*  , †19.08.1982 Wrocław

1933

MAGDALENA Bursztynowicz (filino de Andrzej Bursztynowicz kaj Maria Kolacyak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 24.05.1911 Siedlemin (gmina i pow. Jarocin), †
∞ 02.06.1933 Siedlemin
Józef Grębowski
* 19.11.1910 Koźmin


HELENE Kubasik (filino de Franciszka Orsztynowicz kaj Laurent Kubasik) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 07.12.1915 Hombruch
∞ 21.10.1933 Calonne-Ricouart
Felicien Cousin
* 27.01.1910 Etaples-sur-Mer, † 27.01.1988

1934

MICHALINA Orsztynowicz (filino de Ignacy Orsztynowicz kaj Antonina Ciesielska) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 21.09.1900 Smólniki, †
∞ 23.07.1934 Dęby Szlacheckie
Andrzej Wiśniewski
*

1936

 STANISŁAWA Straburzyńska (filino de Anna Worsztynowicz kaj Maksymilian Straburzyński) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 13.11.1913 Dobrzyca, † 03.01.1976 Wolsztyn
I ∞ 1936
Zygmunt Gryga
* , †


SEWERYNA Strzyżycka (filino de Józef Strzyżycki kaj Florentyna  Kasprzycka, nepino de Rozalia Worsztynowicz)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 04.01.1913 Raszków, †
∞ 29.04.1936 Raszków
Olech Godziewski
* 08.07.1911 Czarnotki, †


MARIA Straburzyńska (filino de Anna Worsztynowicz kaj Maksymilian Straburzyński) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
*

Jan Zalewski
* 12.07.1906 Zieluń, †

1937

CECYLIA Ostynowicz (filino de Franciszek Orsztynowicz alias Ostynowicz kaj Franciszka Paluszkiewicz) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 08.11.1911 Miejska Górka (pow. Rawicz), † 17.09.1986 Kuczynka (gmina Krobia, pow, Gostyń)
∞ 13.10.1937 Miejska Górka
Józef Grześkowiak
* 13.12.1904 Kuczynka, †


TEOFILA Orsztynowicz (filino de Andrzej Orsztynowicz kaj Józefa Walczak) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 14.01.1901 Smólniki, † 02.02.1983 Kolonia Lipiny (gmina Sompolno, pow. Konin)
I ∞ 07.11.1937 Mąkolno (gmina Sompolno.pow..Konin)
Stanisław Pietrzak
* , †


MARIAN Worsztynowicz (filo de Kazimierz Worsztynowicz kaj Elżbieta Pawlowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 01.02.1907 Raszków, † ..... 1967
∞ 26.12.1937 Jarocin
Helena Stasiak
* , † 26.12.1994 Nowe Skalmierzyce


MARIA Worsztynowicz (filino de Leonard Worsztynowicz kaj Julia Maciejewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 08.09.1911 Ostrzeszów
∞ ~ 1937
Jan Ulita
* 03.11.1907 Błaszki (pow. Sieradz), † Wrocław


STEPHANE Kubasik (filo de Franciszka Orsztynowicz kaj Laurent Kubasik) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 01.09.1910 Menglinghausen, † 1999
∞ 30.12.1937 Paris
Helene Herman
* 14.01.1916

1938

MAKSYMILIAN Orsztynowicz (filo de Bolesław Orsztynowicz kaj Józefa Kaczmarek) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 12.10.1913 Poznań, □ 07.12.1998 Poznań
∞ ~ 1938 Poznań
Anastazja Solarska
* 25.02.1913, † 25.04.1979 Poznań


WINCENTY Bursztynowicz (filo de Marcin Bursztynowicz kaj Franciszka Pankowiak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 15.05.1906 Fabianów (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew), †
∞ 1938 Krasne nad Uszą obl. Maladeczno (nun BY)
Olga Korsak
*


Tadeusz Wojtakowski kaj Maria Worsztynowicz

MARIA Worsztynowicz (filino de Wincenty Worsztynowicz kaj Stanisława Stęczniewska) 
* 16.06.1916 Raszków, † 10.11.1982 Gliwice
∞ 18.09.1938 Raszków → Parafia katolicka Raszków ••• Urząd Stanu Cywilnego Raszków
Tadeusz Wojtakowski (filo de Franciszek Wojtakowski kaj Józefa Balaska)
* 29.07.1911 Duisburg (DE), † 13.11.1992 Wrocław

☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J

 


CZESŁAWA Worsztynowicz (filino de Adam Worsztynowicz kaj Józefa Kierblewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 28.04.1914 Hamburg (DE), †
∞ 23.10.1938 Raszków
Józef Szermer
* 13.02.1906 Szklarka Myślniewska (gmina i pow. Ostrzeszów)


 WANDA Worsztynowicz (filino de Wincenty Worsztynowicz kaj Stanisława Stęczniewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 03.01.1913 Raszków, † 06.06.1974 Raszków
∞ 1938 Białystok
Jan Piotrowski
* 29.04.1903 Raszków, † 22.03.1966 Raszków


MARIA Ostynowicz (filino de Franciszek Orsztynowicz alias Ostynowicz kaj Franciszka Paluszkiewicz) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* , †
∞ ~ 1938
Franciszek Grześkowiak
* , †

1939

JEANNE Kubasik (filino de Franciszka Orsztynowicz kaj Laurent Kubasik) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 12.03.1918 Hombruch (DE)
∞ 15.01.1939 Calonne-Ricouart
Felix Furmanek
*


WANDA Kubasik (filino de Franciszka Orsztynowicz kaj Laurent Kubasik) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 03.02.1920 Hombruch
∞ 06.04.1939 Calonne-Ricouart
Francois Izydorczyk
* .
† 1983

1940

FELIKS Worsztynowicz (filo de Teofil Worsztynowicz kaj Antonina Łuczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 23.05.1904 Kunowo (gmina i pow. Gostyń), † 25.08.1980 Rzeszów
∞  ~ 1940
Maria Maciąg
* 1913 Rzeszów

1941

ZYGMUNT Worsztynowicz (meblisto = stolarz, filo de Kazimierz Worsztynowicz kaj Elżbieta Pawlowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 14.05.1905 Raszków, † 08.07.1983 Ostrów Wlkp
∞ 31.05.1941 Kaczanowo (gmina  i pow. Września)
Marta Fiszer (filino de Stanisław Fischer kaj Władysława Wasilewska)
* 28.06.1915 Kłecko (pow. Gniezno)


JÓZEF Orsztynowicz (filo de Andrzej Orsztynowicz kaj Józefa Walczak) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 17.03.1916 Lipiny Kolonia (gmina Sompolno, pow. Konin), † 1979 Zdzieszowice
∞ 02.06.1941 Niemcy
Kazimiera Kargul
* 1924, †


 KAZIMIERZ Worsztynowicz (filo de Teofil Worsztynowicz kaj Antonina Łuczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 04.03.1909 Kunowo (gmina i pow. Gostyń), † 12.05.1957 Bytom
∞ ~ 1941
Janina Mikołajska
* 10.05.1921 Czempiń (pow. Kościan)

1942

 BOGDAN Worsztynowicz (filo de Leonard Worsztynowicz kaj Julia Maciejewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 19.03.1910 Pleszew, † 1985 Gliwice
∞ ~ 1942
Zofia Szczygieł
*


JAROSŁAW Worsztynowicz (filo de Stanisław Worsztynowicz kaj Kazimiera Łukowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 14.04.1913 Przygodzice (pow. Ostrów Wlkp.)
∞ ~ 1942
Zofia Tarłowska
* 20.01.1922 Nowodwór (? gmina Lubartów)


ROMAN Straburzyński  (filo de Anna Worsztynowicz kaj Maksymilian Straburzyński) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 29.07.1920 Koźmin
I ∞
Helena Rębisz
* .... 05.01.1920, †

1943

CASIMIR Kubasik (filo de Franciszka Orsztynowicz kaj Laurent Kubasik)    ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 17.01.1914 Hombruch, †
∞ 20.03.1943 Marles-les-Mines
Sophie Nowak
* 12.04.1919 Altenderne-Niederbecke

1944

KAZIMIERA Worsztynowicz (filino de Bronisław Worsztynowicz kaj Wiktoria Adryan) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 10.02.1915 Raszków
∞ 05.03.1944 Poznań
Kazimierz Koralewski
* 25.02.1904 Mąkownica (gmina Witkowo, pow. Gniezno), † 19.12.1978 Poznań


LEON Worsztynowicz (filo de Teofil Worsztynowicz kaj Antonina Łuczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* . † Wrocław
∞ ~ 1944
Ewa .....
* , †


TADEUSZ Worsztynowicz (filo de Leonard Worsztynowicz kaj Julia Maciejewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 22.08.1915 Ostrzeszów
† Śrem
∞ ~ 1944
Zofia Rudkowska
* 25.11.1917 Rochatyń (UA)

1945

CZESŁAW Orsztynowicz (muzikisto = muzyk, filo de Walenty Orsztynowicz kaj Magdalena Nowak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 30.06.1919 Dortmund (DE), † 02.01.2008 Częstochowa
∞ 07.04.1945 Leszno
Cecylia Andrzejczak
* 31.10.1924 Goniębice (gmina Lipno, pow. Leszno)


MARIAN Worsztynowicz (filo de Teofil Worsztynowicz kaj Antonina Łuczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 09.06.1907 Kunowo (gmina i pow. Gostyń), † 16.10.1980 Śrem
∞ Rzeszów 09.06.1945
Krystyna Olszewska
* 12.07.1920 Śrem


GABRIELA Worsztynowicz (filino de Kazimierz Worsztynowicz kaj Elżbieta Pawlowska)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 24.07.1911 Raszków
∞ 01.07.1945 Raszków
Józef Grzegorek
* 19.03.1912 Skalmierzyce, † Kluczbork


STEFAN Straburzyński (filo de Anna Worsztynowicz kaj Maksymilian Straburzyński) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 18.07.1918 Dobrzyca, † Rawicz 21.03.1972
∞ 15.08.1945 Rozwadów
Maria Szyngiera
* 19.08.1923 Rawa Ruska, †


ZOFIA Ziółkowska (filino de Seweryna Worsztynowicz kaj Kazimierz Ziółkowski) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 26.11.1921 Ośno
∞ 30.04.1945 Pobiedziska
Feliks Michalski
* .... 29.04.1911


SALOMEA Urbaniak (filino de Wiktoria Worsztynowicz kaj Stanisław Urbaniak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 13.09.1913 Śrem, † 21.12.1973 Śrem

Ludwik Łączny
*, †


JANINA Worsztynowicz (filino de Kazimierz Worsztynowicz kaj Elżbieta Pawłowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 18.04.1914 Raszków, † 1996
∞  1945
Roman Lis
* , †


WANDA Worsztynowicz (filino de Kazimierz Worsztynowicz kaj Elżbieta Pawlowska)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 05.03.1917 Raszków, † 30.12.1995 (?) Ostrów Wlkp.
∞ 07.10.1945 Raszków
Jan Walczak
* 15.10.1907 Ostrów Wlkp.


MARIA Orsztynowicz (filino de Bolesław Orsztynowicz kaj Józefa Kaczmarek) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 21.01.1921 Poznań
∞ 13.10.1945 Poznań
Zenon Dróbka (filo de Józef Dróbka kaj Marianna Piszczek)
* 09.12.1922 Sypniewo (? gmina Więcbork), † 21.03.1987 Nakło n/Notecią


CZESŁAW Orsztynowicz (filo de Józefat Orsztynowicz kaj Konstancja Cuske) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 06.07.1912 Gostyń, † 12.12.1971 Borek
∞ ~ 1945
Helena Misiaczek
*


ZYGFRYD Bursztynowicz (filo de Ludwik Bursztynowicz kaj Józefa Gronowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 20.01.1920 Oberhausen (DE), † 12.11.1966 Pleszew
∞ ~ 1945
Łucja Maciejewska
* 09.11.1923 Domanin (gmina Kępno)


WOJCIECH Bursztynowicz (filo de Stanisław Bursztynowicz kaj Maria Bednarek)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
*
∞ ~ 1945
Maria Cieślak
*


IRENA Urbaniak (filino de Wiktoria Worsztynowicz kaj Stanisław Urbaniak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 11.04.1918 Śrem
∞ .... 1945
Paweł Schröder
* Mirosław

1946


WITOLD Worsztynowicz (filo de Wiktor Worsztynowicz kaj Monika Szorska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 07.10.1923 Poznań
∞ ~ 1946
Anna Ślaz
* 11.11.1925 Słonin (gmina Czempiń, pow. Kościan)


HENRYK Orsztynowicz  (filo de Bolesław Orsztynowicz kaj Józefa Kaczmarek) ☼ Linio de Franciszek, branĉo de Walenty ••• T-F-J-W
* 02.07.1923 Poznań, † 24.01.1994 Poznań
∞ 19.04.1946 Otorowo (gmina Szamotuły)
Felicja Dziamska
* 05.01.1918 Krzeszkowice (gmina Szamotuły), † 04.02.1991 Poznań


MARIANNA Bursztynowicz (filino de Ignacy Bursztynowicz kaj Katarzyna Gawrońska) ☼ Linio de Andrzej, branĉo de Wincenty ••• T-A-W-W
* 18.08.1892 Koźmin  matrikulo , †
∞  1.06.1946 Berlin
Józef Jach....
*


WŁADYSŁAWA Strzyżycka (filino de Józef Strzyżycki kaj Florentyna  Kasprzxycka, nepino de Rozalia Worsztynowicz) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 22.09.1907 Raszków
II ∞ 26.12.1946
Kazimierz Loch
* , † 14.03.1963 Środa Wlkp.

1947

WACŁAW Worsztynowicz (agrikulturisto = rolnik, filo de Wincenty Worsztynowicz kaj Stanisława Stęczniewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 07.07.1914 Raszków, † 28.02.1960 Raszkówek (część wsi Moszczanka, gmina Raszków)
∞ 08.02.1947 Pogrzybów  → Parafia katolicka Pogrzybów ••• Urząd Stanu Cywilnego Raszków
Stanisława Walczak
* 27.09.1917 Raszkówek (część wsi Moszczanka, gmina Raszków), †


ZOFIA BOŻENA Worsztynowicz (filino de Bronisław Worsztynowicz kaj Wiktoria Adryan)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 08.04.1927 Raszków,
 ∞ 08.06.1947 Raszków
Marian Dolczewski
* 07.05.1921 Leszno, † 20.11.1971 Poznań


STEFAN Worsztynowicz (filo de Wiktor Worsztynowicz kaj Monika Szorska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 01.06.1922 Poznań
∞ 15.08.1947 Rzeszów
Stanisława Kalwas
* 26.04.1922 Sokołów Małopolski


KAZIMIERZ Worsztynowicz (filo de Leonard Worsztynowicz kaj Julia Maciejewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 24.02.1922 Ostrzeszów
∞ ~ 1947
Bożena Nowosielska
* 17.08.1924 Poznań


KAZIMIERA Orsztynowicz (filino de Czesław Orsztynowicz kaj Józefa Skowrońska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 1924 Gostyń
∞ 1947 Borek
Władysław Borowski
*

1948

HENRYK Orsztynowicz (filo de Czesław Orsztynowicz kaj Józefa Skowrońska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 09.01.1920 Gostyń
∞ 03.07.1948 Rawicz
Jadwiga Skrzypek
* 29.11.1924 Zawady (gmina Rawicz)


CZESŁAW Worsztynowicz (butikisto = kupiec, filo de Bronisław Worsztynowicz kaj Wiktoria Adryan) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 22.06.1911 Raszków, †
∞ 01.09.1948 Raszków
Zuzanna Ozdoba
* Gołębiów (? gmina Lipnik) 05.04.1919


ROMAN Worsztynowicz (drogisto = drogista, filo de Wincenty Worsztynowicz kaj Stanisława Stęczniewska)  ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 13.07.1918 Raszków, †
∞ 19.09.1948 Kruszwica (pow, Inowrocław)
Jadwiga Kulpińska
* 3l.07.1925 Leszno


JANINA Worsztynowicz (filo de Teofil Worsztynowicz kaj Antonina Łuczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 18.12.1915 Września
∞ ~ 1948 Śrem
Marian Łukowski
* Książ , † 1979 Stargard Szcz.


FRANCISZEK Bursztynowicz  (filo de Marcin Bursztynowicz kaj Franciszka Pankowiak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 25.03.1909 Fabianów (gmina Dobrzyca, pow. Pleszew), †
∞ 1948 Gdynia
Stefania Szewczyk I voto Szwed
* 27.06.1913 Gąsów


LUDWIK Bursztynowicz (filo de Józef Bursztynowicz kaj Weronika) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 20.08.1924 Wierzejewice (gmina Janikowo, pow, Inowroclaw)
∞ ~ 1948
Halina Rosicka
*

1949

JAN Worsztynowicz (filo de Ignacy Worsztynowicz kaj Kazimiera Mikołajewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 08.11.1894 Raszków, † Krotoszyn
∞ 06.02.1949 Krotoszyn
Jadwiga Jastrowicz , I voto Plewa
* , † Krotoszyn


STEFAN Worsztynowicz (meblisto = stolarz, filo de Adam Worsztynowicz kaj Józefa Kierblewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Franciszek ••• T-J-W-F
* 16.01.1919 Hamburg (DE), †
∞ ~ 1949
Alina Straburzyńska
* , †


WŁADYSŁAW Orsztynowicz (filo de Czesław Orsztynowicz kaj Józefa Skowrońska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 1928 Gostyń
∞ 1949 Polkowice
Maria Gielnik
* Jarocin


KAZIMIERA Ziółkowska (filino de Seweryna Worsztynowicz kaj Kazimierz Ziółkowski) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 03.03.1923 Ośno
∞ 17.10.1949 Gorzów Wlkp.
Józef Nadolny
* 16.03.1920 Holthausen

1950

JAN Orsztynowicz (filo de Maria Orsztynowicz) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 1920, † 04.02.2007
∞ ~ 1950 Kanado
Ottilia Pohl.
* , †


Józef Worsztynowicz kaj Bronisława Walczak 1950

 

JÓZEF Worsztynowicz (filo de Wincenty Worsztynowicz kaj Stanisława Stęczniewska) 
* 19.02.1920 Raszków, † Raszków
∞ 04.04.1950  Pogrzybów  → Parafia katolicka Pogrzybów ••• Urząd Stanu Cywilnego Raszków
Bronisława Walczak
* 10.08.1928 Moszczanka (gmina Raszków), †

☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J

 


WŁADYSŁAW Orsztynowicz (instruisto = nauczyciel, filo de Józef Orsztynowicz kaj Pelagia Chmielewska) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Feliks ••• T-A-F-F
* 17.06.1911 Baranów, † Kępno
∞ ~ 1950 Kępno
Barbara Rafajska
* 11.08.1931 Kępno


 MARTYNA Bursztynowicz (filino de Ludwik Bursztynowicz kaj Józefa Gronowska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 01.01.1924 Kowalew
∞ 15.09.1950 Pleszew
Czesław Krakowski
* 16.05.1921 Łopuchowo (gmina Murowana Goślina)


LONGINA Orsztynowicz (filino de Franciszek Orsztynowicz kaj Stefania Siniecka) ☼ Linio de Antoni, branĉo de Paweł ••• T-A-F-P
* 19.08.1926 Borek
∞ ..... 1950
Franciszek Czepik
*


PRAKSEDA Ryster (filino de Franciszka Worsztynowicz kaj Józef Ryster) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* ..... 1925

Józef Mikuła
* , †

brak daty ślubu

MARIA Orsztynowicz (filino de Stanisław Orsztynowicz kaj Józefa Nowicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 08.08.1911 Menghlinghausen (DE) † 03.06.1977 Inowrocław
∞ Szadłowice
Stanisław Legumina
*


CECYLIA Orsztynowicz  (filino de Stanisław Orsztynowicz kaj Józefa Nowicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 18.11.1914 Schüren
† 1944 Niemcy
∞ Szadłowice (gmina Gniewkowo, pow. Inowrocław)
Józef Krzyżanowski
*


EDMUND Orsztynowicz  (filo de Stanisław Orsztynowicz kaj Józefa Nowicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 15.11.1921 Kwieciszewo (gmina i pow. Mogilno), † 14.07.1972 Wałbrzych

Stanisława Gwóźdź
* , †


ZOFIA Orsztynowicz (filino de Stanisław Orsztynowicz kaj Józefa Nowicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 16.05.1925 Gębice (gmina i pow. Mogilno)
† .06.1978 Inowrocław
∞ Szadłowice
Józef Krzyżanowski
* , †

GERTRUDA Ostanowicz (filino de Ludwik Orsztynowicz alias Osztynowicz kaj Jadwiga Kaźmierczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
*

Edward Mizuro
*


JADWIGA Ostanowicz (filino de Ludwik Orsztynowicz alias Osztynowicz kaj Jadwiga Kaźmierczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
*

Włodzimierz Janiszewski
*


KLARA Ostanowicz (filino de Ludwik Orsztynowicz alias Osztynowicz kaj Jadwiga Kaźmierczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
*

Edwin Rozpęda
*


BOLESŁAW Ostanowicz (filo de Ludwik Orsztynowicz alias Osztynowicz kaj Jadwiga Kaźmierczak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 19.04.1929

Maria Skrzypczak
* 05.08.1932


ZOFIA Ostanowicz (filino de Ludwik Orsztynowicz alias Osztynowicz kaj Jadwiga Kaźmierczak) ☼ Linio de Jan,  branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 21.02.1931, † 25.05.1991 Poznań

Zygmunt Fiedosiuk
*


1951 ‒ 1967


Śluby zawarte po 1967 roku zamieszczamy jedynie za zgodą członków danej rodziny.

1951

FRANCISZEK Worsztynowicz (filo de Wincenty Worsztynowicz kaj Stanisława Stęczniewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 27.11.1924 Raszków, †
∞ 14.10.1951 Gądkowice (gmina i pow. Milicz)
Henryka Matyba
*  Sulmierzyce, †

1952

JADWIGA Worsztynowicz (filino de Wincenty Worsztynowicz kaj Stanisława Stęczniewska) ☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J
* 24.09.1922 Raszków, † 2014
∞ 10.09.1952 Wrocław
Czesław Wrześniewski
* 08.12.1922 Nowe Skalmierzyce, †

1953

STANISŁAW Orsztynowicz (filo de Stanisław Orsztynowicz kaj Józefa Nowicka) ☼ Linio de Jan, branĉo de Maciej ••• T-J-B-Mc
* 24.05.1928 Złotniki Kujawskie (pow. Inowrocław)
∞ 13.10.1953 Wrocław
Maria Piechulla
* 11.03.1928 Racibórz

1965

SŁAWOMIR Edward Bursztynowicz (filo de Wincenty Bursztynowicz kaj Olga Korsak) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (2) ••• T-J-J-K
* 10.02.1942 Gorzkowice, †.22.11.2015 Malbork
∞. 15.02.1965 Gorzów Wlkp
Teresa Borysowska
*


WŁADYSŁAWA Strzyżycka (filino de Józef Strzyżycki kaj Florentyna  Kasprzycka, nepino de Rozalia Worsztynowicz) ☼ Linio de Jan, branĉo de Karol (1) ••• T-J-W-K
* 22.09.1907 Raszków
III ∞ 31.07.1965
Stanisław Kominek
* , †. 08.11.1971 Środa Wlkp

1967

Edward Wijtakowski kaj Wanda KnoblochEDWARD Tadeusz Wojtakowski (genealogo, filo de Maria Worsztynowicz kaj Tadeusz Jan Wojtakowski)    
*
∞ 18.11.1967 Wrocław
Wanda Knobloch (filino de Józef Knobloch * 1902 kaj Maria Pakuszyńska * 1909, ∞ 1932 Lwów)
* Lwów, † 4.03.2012 Wrocław

☼ Linio de Jan, branĉo de Jan ••• T-J-W-J

 

 


TEOFILA Orsztynowicz (filino de Andrzej Orsztynowicz kaj Józefa Walczak) ☼ Linio de Roch, branĉo de Ignacy ••• T-R-A-I
* 14.01.1901 Smólniki, † 02.02.1983 Kolonia Lipiny (gmina Sompolno, pow. Konin)
III ∞ 25.11.1967 Sompolmo
Antoni Górczewski
* , †


x
*
∞  PK
x
*


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899Czekamy na skany ślubnych zdjęć rodziców, dziadków, pradziadków.

daŭrigota • strona będzie uzupełniana ślubami zawartymi w latach 1745-1960   


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami