Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

      
Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family

Familioj Worsztynowicz en adreslibroj
Rodiny Worsztynowiczů v adresářích • Die Worsztynowicz-familien in Adressbücher
The Worsztynowicz families in directories • Las familias Worsztynowicz en directorios
Les familles Worsztynowicz dans annuaires • Сім'ї Ворштиновічiв в адресних книгах
Rodziny Worsztynowiczów w książkach adresowych • As famílias Worsztynowicz em diretórios

 

Breslau (Wrocław) 1896-1909 (Adreßbuch Breslau)

Ignacy Bursztynowicz Breslau, Vincenzstr 2, poste: Michaelistr, 62,
Kreuzburger Str. 20, Kaspothstr. 32
poste: Berlin
Tischler = stolarz ??? eble: * 17.07.1862 Pleszew, gepatroj: Wincenty Bursztynowicz & Rozalia Kempińska

Polskie kupiectwo i przemysł w 1908 roku • Polaj komerco kaj industrio en 1908

Józef Orsztynowicz Baranów oberża * 9.03.1864 Borek Wlkp, gepatroj: Feliks Orsztynowicz & Jadwiga Szelczyńska
Franciszek Orsztyowicz Borek Wielkopolski stelmach * 3.10.1855 Borek Wlkp, gepatroj: Paweł Orsztynowicz & Małgorzata Rutecka
Adam Worsztynowicz Raszków budowle * 24.12.1858 Raszków, gepatroj: Franciszek Worsztynowicz & Karolina Pawlicka
Antoni Worsztynowicz Skalmierzyce piekarz * 31.05.1857 Raszków, gepatroj: Franciszek Worsztynowicz & Karolina Pawlicka
Jan Worsztynowicz Gostyń piekarz * 2.06.1861 Raszkow, gepatroj: Franciszek Worsztynowicz & Karolina Pawlicka
Józef Worsztynowicz Raszków, ul.Pleszewska 5 kuśnierz * 23.06.1852 Raszków, gepatroj: Jan Worsztynowicz & Eleonora Kornatowska

Glogau 1910, 1913, 1936, 1943 (Einwohnerbuch für Stadt und Kreis Glogau(

Peter Buschtynowitz Quaritz = Gaworzyce Schumacher * 25.01.1864 Marcjanów, gepatroj: Franciszek Worsztynowicz & Karolina Pawlicka

 

Książka adresowa 1912 (Ostrów Wlkp, Raszków, Odolanów, Nowe Skalmierzyce)

Jadwiga Chiżyńska
vidvino post Andrzej Chiżyński
Raszków Hausbesitzrin = właścicielka domu * 12.08.1861 Raszków, rodzice Jan Worsztynowicz & Eleonora Kornatowska
Jan Drygas Raszków Schuhmacher = szewc ∞ 7.10.1879 Raszków → Maria Worsztynowicz
Adam Sośnicki Raszków Tischler = stolarz ∞ 21.06.1904 Raszków → Franciszka Worsztynowicz
Józef Strzyżycki Raszków Tischler = stolarz * 17.03.1872 Raszków, gepatroj: Marcin Strzyżycki & Rozalia Worsztynowiczx
Ludwik Tokarski Raszków Tischler und Hausbesitzer * 24.08.1879 Raszków, gepatroj: Józef Tokarski & Rozalia Worsztynowicz
Adam Worsztynowicz Raszków Bauunternehmer = przeds. budowl. * 24.12.1858 Raszków, gepatroj: Franciszek Worsztynowicz & Karolina Pawlicka
Bronisław Worsztynowicz Raszków Tischler = stolarz * 3.09.1879 Raszkow, gepatroj: Józef Worsztynowicz & Boleslawa Mikolajewska
Franciszek Worsztynowicz Raszków Fleischer = rzeźnik * 30.06.1873 Raszkow, gepatroj: Jan Worsztynowicz & Eleonora Kornatowska
Ignacy Worsztynowicz Raszków Maurer = murarz * 14.01.1865 Raszków, gepatroj: Jan Worsztynowicz & Eleonora Kornatowska
Józef Worsztynowicz Raszków, ul. Pleszewska 5 Grundbesitzer, kuśnierz * 23.06.1852 Raszków, gepatroj: Jan Worsztynowicz & Eleonora Kornatowska
Kazimierz Worsztynowicz Raszków Tischler = stolarz * 10.06.1871 Raszkow, gepatroj: Jan Worsztynowicz & Eleonora Kornatowska
Katarzyna Worsztynowicz
vidvino post Michał Worsztynowicz
Raszków wdowa * 1854 Kwiatków, gepatroj: Wawrzyn Lis & Agnieszka )
Wincenty Worsztynowicz Raszków, ul. Pleszewska 5 Bäcker - piekarz * 18.03.1878 Raszków, gepatroj: Józef Worsztynowicz & Boleslawa Mikolajewska
       

Berlin 1913

Ignacy Bursztynowicz Berlin, Ebertystr. 3, antaŭe Breslau Tischler ??? eble: * 17.07.1862 Pleszew, gepatroj: Wincenty Bursztynowicz & Rozalia Kempińska

Poznań 1926 (Książka adresowa miasta stołecznego Poznania)

Czesław Bursztynowicz Poznań, ul. Małeckiego 34 policjant (przodownik) * 6.03.1884 Pleszew, gepatroj: Józef Bursztynowicz & Waleria Jankowska
Franciszek Bursztynowicz Poznań, ul. Ogrodowa 2 kupiec ???
Franciszek Orstynowicz Poznań, ul. Strzelecka 3a robotnik  
Pelagia Orstynowicz
vidvino post Feliks Orstynowicz
Poznań, ul. Jeżycka 24 wdowa * 14.12.1878 Skrzynki, gepatroj: Tomasz Chojnacki & Agnieszka Jankowska
† 29.07.1926 Poznań
Agnieszka Orsztynowicz
vidvino post Piotr Orsztynowicz
Poznań, ul. św. Marcina 16/17 wdowa * Dobrzyca, , (patrino de Nikodem)
Bolesław Orsztynowicz Poznań, ul. św. Wawrzyńca 12 biurowy * 19.03.1891 Poznań, gepatroj: Stanisław Orsztynowicz & Józefa Krystkowiak
Maksymilia Orsztynowicz Poznań, ul. Jeżycka 32 robotnik * 10.10.1899 Poznań, gepatroj: Stanisław Orsztynowicz & Józefa Krystkowiak
Nikodem Orsztynowicz Poznań, ul. św. Marcina 16/17 kupiec * 10.09.1888 Ostrów Wlkp. gepatroj: Piotr Orsztynowicz & Agnieszka Machnicka
Stanislaw Orsztynowicz Poznań, ul.Jeżycka 32 robotnik * 30.04.1870 Błociszewo. gepatroj: Walenty Orsztynowicz & Anna Urbaniak
Walenty Orsztynowicz Poznań, ul. Jacowskiego 27 kolejarz * przed 1899, gepatroj: Stanisław Orsztynowicz & Józefa Krystkowiak
Władysław Ostynowicz Poznań, ul. Traugutta 6 kowal * 24.06.1893 Gorzewo, gepatroj: Stanisław & Anna Justyna Vogt
Wiktor Worsztynowicz Poznań, ul. Prusa 19 asystent * 3.10.1883 Raszków, gepatroj:Adam Worsztynowicz & Wiktoria Worsztynowicz

Leszno 1930 (Książka adresowa miasta Leszna)

Ludwik Orsztynowicz Leszno, Nowy Rynek 18 muzyk * 19.08.1898  Czermin, gepatroj: Jan Orsztynowicz & Jadwiga Borecka
Walenty Orsztynowicz
alias Ostanowicz
Leszno, ul. Młyńska 23 podoficer zawodowy * 01.02.1891 Macew, gepatroj: Jan Orsztynowicz & Jadwiga Borecka
Andrzej Ostynowicz Leszno, pl. Dr. Metziga 23 strażnik celny * 27.11.1898 Nowy Dębiec. gepatroj: Maciej Orsztynowicz & Petronela Cholewa

Sagan (Żagań) 1932

Ewald Worsztynowicz Sagan   * ?? patrino: Eleonora Worsztynowicz


 


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.