Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

Bursztynowicz - Bursztyński el Mazovio / z Mazowsza

 

1.. generacja / generacio

KACPER Bursztynowicz
* ok. 1750, †
()
∞ przed / antaŭ 1775 → Kunegunda Ornat
* , † xx.xx.1800 Bolimowska Wieś

pl: Potomków Kacpra Bursztynowicza z Bolimowskiej Wsi prezentujemy na tej tablicy oraz na tablicach 2 gałęzi, których protoplastami byli Tomasz i Stefan - wnukowie Kacpra.
eo: Idaron de Kacper Bursztynowicz el Bolimowska Wieś ni prezentas sur tiu ĉi tabelo kaj sur tabeloj de 2 branĉoj, kies protopatroj estis  Tomasz kaj Stefan - la nepoj de Kacper.
 
2. generacja / generacio 3. generacja / generacio 4. generacja / generacio 5. generacja / generacio 6. generacja / generacio 7. generacja / generacio 8. generacja / generacio
?

 

 

STANISŁAW Bursztynowicz
* ..... 1773
† 08.11.1837 Łubno

Agata Mączyńska
*
TOMASZ Bursztynowicz
* 17.12.1803 Bolimowska Wieś
† 25.11.1871 Łubno
∞ 22.11.1823 Wiskitki
Rozalia Kiepura
* 29.08.1802 Chlewnia k. Grodziska
† 23.12.1876 Babskie Budy
Potomkowie
Tomasza
Idaro de Tomasz

K-S-T 

     

 

 
?

   


       
             
JAN Bursztynowicz (rolnik)
* 1778
PAWEŁ Bursztynowicz

 

MARIANNA Bursztynowicz
STEFAN Bursztynowicz
* 1813


Balbina Domańska
*
Potomkowie Stefana
Idaro de Stefan

K-J-S

       
MARIANNA Bursztynowicz        

 

WIKTORIA Bursztynowicz
ŁUCJA Bursztynowicz
JULIANNA Bursztynowicz

 

             
Wiktoria Bursztynowicz
* 1781
 


     

 

Marceli Bursztynowicz
* 1784
         

 

Bonaventura Bursztynowicz
* 1792
           
             
   

 

     

 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami