Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. i 2. generacja / generacio 3. i 4. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

Walenty Bursztynowicz
(3. generacja, murarz /masonisto)
* ok. 1783, †
I ∞ al Zofia Wysocńska
* 1781, † 29.06.1821
II ∞ 17.04.1825 Pleszew (ev.) al Elżbieta Müller
* 1801, †

Andrzej Worsztynowicz alias Bursztynowicz
(2. generacja)
* 08.11.1746 Gostyń, †
∞  al
* , †

Andrzej Bursztynowicz
(4. generacja, kuśnierz / peltisto)
* 1809, † 08.11.1852 Pleszew
∞ 27.01.1833 Pleszew al Marianna Rymarkiewicz
* 1815; †

 
5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio 10. Generacja / Generacio 11. Generacja / Generacio
1) MARIANNA Bursztynowicz
* 1834
† 19.05.1837 Pleszew
           
2) ANTONI Bursztynowicz
* 09.01.1837 Pleszew
?          
3) FRANCISZKA Bursztynowicz
* 25.09.1839 Pleszew

∞ 1872 Godziesze
Sylwester Sobczyński
*12842
           
             
4) STANISŁAW Bursztynowicz
* 05.02.1842 Pleszew

(kuśnierz / peltisto)
∞ 21.01.1873 Pleszew
Ludwika Jaskulska
*
1) IGNACY Bursztynowicz
* 24.01.1874 Pleszew

∞ Teofila Bandosz
*
1) ROMAN Bursztynowicz
* 11.02.1902 Pleszew
       
         
2) FELIKS Bursztynowicz
* 23.05.1904 Pleszew

∞ Szczecin 29.09.1947
Władysława Stachowska
* 10.04.1912 Pleszew
MARIA Bursztynowicz
*
I ∞ sie
Jerzy Pawluk
*
1) KRZYSZTOF Pawluk
*
   
2) DANUTA Pawluk
*
   
II ∞ .
Krzysztof Kozakiewicz
*
     
         
3) FRANCISZKA Bursztynowicz
* 24.03.1910 Pleszew

∞ 16.12.1944 Poznań
Wojciech Trzeciak
*
TERESA Trzeciak
*
∞ Poznań
..... Biegański
*
     
           
2) WALENTY Bursztynowicz
* 02.02.1876 Pleszew
         
           
3) MARIANNA Bursztynowicz
* 03.08.1878 Pleszew

∞ 05.06.1900 Pleszew
Ignacy Suszczyński
*
KAZIMIERA Suszczyńska
* 25.02.1901 Pleszew
       
           
4) JAN Bursztynowicz
* 25.03.1880 Pleszew
† 09.04.1943 Lubomierz
(szewc / ŝuisto)
∞ 09.02.1908 Sowiny
Jadwiga Piaszczyńska
* 28.09.1883
† 02.04.1960 Lubomierz
         
           
5) LEON Bursztynowicz
* 04.04.1884 Pleszew

(szewc / ŝuisto)
∞ 26.02.1911 Sowiny
Józefa Walczak
* 26.01.1882 Bógwidze
1) STEFAN Bursztynowicz
* 25.06.1912 Pleszew

I ∞ 06.04.1953
Helena Pieszyńska
*

II ∞ 13.06.1981 Skarżysko Kamienna
Władysława Tokarz
*
       
2) MARIA Bursztynowicz
* 05.09.1914 Pleszew
       
         
3) ANIELA Bursztynowicz
* 31.08.1919 Pleszew
† 28.03.1972 Pleszew

Wojciech Gogulski
*
1) córka
*
     
2) JANINA Gogulska
*

Ryszard Czerwiński
*
     
3) BOGDAN Gogulski
*

Janina Kiełbasa
*
1) EWA Gogulska
*
   
2) ADAM Gogulski
*
   
4) MIECZYSŁAW Gogulski
*

Helena .....
*
syn
*
   
5) HENRYK Gogulski
*

Wiesława .....
*
     
             
5) FELIKS Bursztynowicz
* 29.05.1845 Pleszew
† 22.04.1855 Pleszew
           
             
6) JÓZEF Bursztynowicz
* 18.03.1848 Pleszew

(szewc / ŝuisto)
∞ 14.04.1875 Pleszew
Waleria Jankowska
* 1855
1) JAN Bursztynowicz
* 28.01.1876 Pleszew

∞ 17.07.1908 Gołuchów
Rozalia Klaczyńska
* Czerminek
1) EDWARD Bursztynowicz
* 06.09.1909 Pleszew

∞ 29.10.1934 Kuczków
Pelagia Sołtysik
* 28.03.1910 Kuczków
1) KRYSTYNA Bursztynowicz
*

Józef Szczepański
*
1) GRZEGORZ Szczepański
*
   
2) TERESA Szczepańska
*

..... Zembrzuski
*
JACEK Zembrzuski
*
 
2) CZESŁAWA Bursztynowicz
* 02.07.1939
Bronisław Komorski
*
1) KRZYSZTOF Komorski
*
   
2) RYSZARD Komorski
*
   
3) DANUTA Komorska
*
   
3) BOGUMIŁA Bursztynowicz
*

Jan Walczak
*
1) GRZEGORZ Walczak
*
   
2) ANNA Walczak
*
   
3) MARIOLA Walczak
*
   
4) DANIELA Bursztynowicz
*

Wincenty Derbich
*
1) DANIEL Derbich
*
   
2) AGNIESZKA Derbich
*
   
3) JOANNA Derbich
*
   
5) MIROSŁAWA Bursztynowicz
*

Edward Puszkar
*
1) MIROSŁAW Puszkar
*
   
2) JAROSŁAW Puszkar
*
   
3) TOMASZ Puszkar
*
   
6) ZBIGNIEW Bursztynowicz
*

Anna Szymczak
*
1) KRZYSZTOF Bursztynowicz
*
   
2) MARCIN Bursztynowicz
*
   
         
2) CELESTYN Bursztynowicz
*
† zg. przed 1945 Niemcy
córka w Niemczech (nazwisko po matce Niemce)      
         
3) ALEKSANDER Bursztynowicz
* 04.02.1917 Szkudła
∞ Sobótka
Kazimiera Walczak
* 21.01.1924 Grudzielec
1) MARIA Bursztynowicz
*

Albin Ratajczak
*
1) córka
*
   
2) córka
*
   
2) ZOFIA Bursztynowicz
*

Leszek Gabrysiak
*
1) córka
*
   
2) córka
*
   
3) ELŻBIETA Bursztynowicz
*

Włodzimierz Szumiński
*
     
4) HELENA Bursztynowicz
*
     
         
4) MARIANNA Bursztynowicz
*

..... Kaźmierczak
*
       
         
5) ANTONI Bursztynowicz
*

Janina Krzywostanek
*
1) BOGUMIŁA Bursztynowicz
*

..... Adamek
*
1) JUSTYNA Adamek
*
   
2) BEATA Adamek
*
   
3) MARCIN Adamek
*
   
2) JAN Bursztynowicz
*

Zofia Łyskawka
*
WALDEMAR Bursztynowicz
*
   
           
2) KLEMENTYNA Bursztynowicz
* 19.10.1877 Pleszew
† 22.11.1884 Pleszew
         
3) MARIANNA Bursztynowicz
* 11.03.1880 Pleszew
† 14.05.1883 Pleszew
         
4) WŁADYSŁAW Bursztynowicz
* 11.02.1882 Pleszew
† 22.09.1884 Pleszew
         
           
5) CZESŁAW Bursztynowicz
* 06.03.1884 Pleszew

( policjant / policisto)

.....
*
ELEONORA Bursztynowicz
*

..... Hoffmann
*

(inżynier / inĝeniero)
       
           
6) LEON Bursztynowicz
* 27.02.1886 Pleszew
† 02.12.1887 Pleszew
         
7) EWARYST Bursztynowicz
* Pleszew
?        
8) AURELIA Bursztynowicz
* 28.09.1889 Pleszew
† 18.12.1890 Pleszew
         
9) ROMAN Bursztynowicz
* 07.11.1891 Pleszew
† 07.09.1892 Pleszew
         
10) BOLESŁAW Bursztynowicz
* 06.05.1893 Pleszew
?        
11) MARTA Bursztynowicz
*† 10.08.1895 Pleszew
         
12) WACŁAW Bursztynowicz
* 10.08.1895 Pleszew
?        
             
7) TEOFILA Bursztynowicz
* 22.04.1851 Pleszew

∞ 27.10.1878 Pleszew
Teodor Maciejewski
* 1848
1) MARIANNA Maciejewska
* 1880
† 18.06.1886 Pleszew
         
2) ADAM Maciejewski
*† 24.03.1881 Pleszew
         
3) JOANNA Maciejewska
* 19.05.1883 Pleszew
         
4) WŁADYSŁAWA Maciejewska
* 30.05.1886 Pleszew
         
5) WIKTORIA Maciejewska
* 13.04.1888 Pleszew
         
6) ANTONI Maciejewski
* 19.01.1892 Pleszew
         

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja 5 generacja
Andrzej Worsztynowicz * 1746
? Walenty Bursztynowicz * 1780 Jan Bursztynowicz * 1801
(Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
 
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ? Walenty Worsztynowicz * 1776    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
młynarz
(Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowiczi * 1756
kołodziej
(Borek Wielkopolski)
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
młynarz
(Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
szewc
(Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz *
(Raszków)
Karol Bursztynowicz
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz
(Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820

T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz * ?  
Katarzyna Worsztynowicz * Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(Środa , Gozdowo)
T-K-S-M
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami