Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. i 2. generacja / generacio 3. i 4. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

Walenty Bursztynowicz
(3. generacja, murarz /masonisto)
* ok. 1783, †
I ∞ al Zofia Wysocńska
* 1781, † 29.06.1821
II ∞ 17.04.1825 Pleszew (ev.) al Elżbieta Müller
* 1801, †

Andrzej Worsztynowicz alias Bursztynowicz
(2. generacja)
* 08.11.1746 Gostyń, †
∞  al
* , †

Jan Bursztynowicz
(4. generacja, murarz / masonisto)
* 1801, † 09.08.1852 Pleszew
∞ 18.02.1821 Pleszew al Agnieszka Jaźwiecka
* , † 11.12.1861 Pleszew

 
5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio 10. Generacja / Generacio 11. Generacja / Generacio
1) ANTONI Bursztynowicz
* 12.06.1822 Pleszew
† 26.03.1823 Pleszew
         

 

             
2) WALENTY Bursztynowicz
* 07.02.1824 Pleszew
† 10.03.1873 Pleszew
(murarz / masonisto)
∞ 03.01.1856 Pleszew
Antonina Bielawska
* 21.06.1839 Pleszew
† 10.03.1873 Pleszew
1) MARIANNA Bursztynowicz
* 03.12.1856 Pleszew

∞ 06.06.1882 Pleszew
Leon Rubach
* .... 1843

 (agronom)
         
2) ROMAN Bursztynowicz
* 24.07.1858 Pleszew
         
3) CECYLIA Bursztynowicz
* 23.10.1860 Pleszew
† 05.09.1883 Pleszew
         
4) PELAGIA Bursztynowicz
* 26.02.1863 Pleszew
† 05.11.1863 Pleszew
         
5) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 06.01.1869 Pleszew
         
             
3) MARIANNA Bursztynowicz
* 25.03.1826 Pleszew
† 02.03.1845 Pleszew
         

 

4) ELŻBIETA Bursztynowicz
* 25.10.1828 Pleszew
† 07.09.1831 Pleszew
             
5) KATARZYNA Bursztynowicz
* 28.04.1831 Pleszew

∞ 15.05.1850 Pleszew
Józef Księżniak
* .... 1830

 (kowal / forĝisto)
1) MARIANNA Księżniak
*  07.08.1855 Pleszew
         
2) MAGDALENA Księżniak
* 24.06.1859 Pleszew
         
3) WALENTY Księżniak
* 20.01.1862 Pleszew
         
4) STANISŁAW Księżniak
* 22.09.1863 Pleszew
         
5) WALENTY Księżniak
* 31.01.1867 Pleszew
         
             
6) IGNACY Bursztynowicz
* 21.07.1843 Pleszew
† 02.04.1843 Pleszew
         
             
7) MARCJANNA Bursztynowicz
* 30.01.1837 Pleszew

∞ 26.01.1859 Pleszew
Józef Kozłowicz
* 17.03.1834 Pleszew

 (szewc / ŝuisto)
1) WERONIKA Kozłowicz
* 21.01.1860 Pleszew

∞ 1878 Kamionacz
Antoni Ignacy Słupianek
*
         
2) IGNACY Kozłowicz
* 07.07.1862 Pleszew
         
3) FRANCISZKA Kozłowicz
* 24.12.1864 Pleszew


 
         
             
8) ANTONI Bursztynowicz
* Pleszew 16.01.1841 Pleszew
† Pleszew 20.08.1875 Pleszew
(murarz / masonisto)
         

 

             
9) FRANCISZKA Bursztynowicz
* 03.10.1843 Pleszew
† antaŭ 1884
∞ 09.11.1862 Pleszew
Ignacy Cichoński
* 08.07.1837 Pleszew

(rzeźnik / viandisto)
o. Karol Cichoński
m. Agnieszka Łukasiewicz
1) STANISŁAW Cichoński
* 03.09.1863 Pleszew
         
2) JAN Cichoński
* 21.03.1865 Pleszew
         
3) ANTONI Cichoński
* 16.12.1867 Pleszew

∞ Pleszew
Wetonika Trojanowska
* 1865
o. Szymon Trojanowski
m.Teodora Chludzińska
         
4) WŁADYSŁAW Cichoński
* 01.06.1870 Pleszew
† 01.09.1870 Pleszew
       
5) JADWIGA Cichońska
* 07.10.1871 Pleszew
† 02.08.1872 Pleszew
         
6) FRANCISZEK Cichoński
* 27.11.1873 Pleszew
† 01.01.1879 Pleszew
         

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja 5 generacja
Andrzej Worsztynowicz * 1746
? Walenty Bursztynowicz * 1780 Jan Bursztynowicz * 1801
(Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
 
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ? Walenty Worsztynowicz * 1776    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
młynarz
(Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowiczi * 1756
kołodziej
(Borek Wielkopolski)
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
młynarz
(Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
szewc
(Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz *
(Raszków)
Karol Bursztynowicz
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz
(Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820

T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz * ?  
Katarzyna Worsztynowicz * Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(Środa , Gozdowo)
T-K-S-M
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami