Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. i 2. generacja / generacio 3. i 4. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

Walenty Bursztynowicz (3. generacja, murarz /masonisto)
* ok. 1783, †
I ∞ al Zofia Wysocńska
* 1781, † 29.06.1821
II ∞ 17.04.1825 Pleszew (ev.) al Elżbieta Müller
* 1801, †

Andrzej Worsztynowicz alias Bursztynowicz (2. generacja)
* 08.11.1746 Gostyń, †
∞  al
* , †

Wincenty Bursztynowicz (4. generacja, szewc / ŝuisto)
* 1825, † 10.05.1900 Pleszew
∞ 20.01.1849 Pleszew al Rozalia Kempińska
* ; †

 
5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio 10. Generacja / Generacio 11. Generacja / Generacio
1) MARIANNA Bursztynowicz
* 10.09.1860 Pleszew

∞ 27.01.1885 Pleszew
Karol Banaś
* 1852
1) MARTA Banaś
* 07.02.1886 Pleszew
         
             
2) IGNACY Bursztynowicz
* 17.07.1862 Pleszew

∞ 08.10.1891 Koźmin
Katarzyna Gawrońska
* 1867

[w 1913 w Berlinie mieszkał stolarz Ignacy Bursztynowicz]

?          
             
3) FRANCISZKA Bursztynowicz
* 05.03.1865 Pleszew
† 29.10.1939 Pleszew
1) JÓZEF Bursztynowicz
* 16.02.1890 Pleszew
† 12.02.1972 Pleszew

Franciszka Urbaniak
* 08.12.1886
† 02.09.1969 Pleszew
1) HELENA Bursztynowicz
*

Stefan Jenerowicz
*
1) BARBARA Jenerowicz
*

Aleksander Handkowski
*
     
2) KRYSTYNA Jenerowicz
*

Bogdan Matczak
*
     
3) WŁODZIMIERZ Jenerowicz
*
I ∞
Irena .....
*
     
II ∞
Maria .....
*
     
4) KAZIMIERZ Jenerowicz
*

Barbara .....
*
     
5) ANDRZEJ Jenerowicz
*

.....
*
     
6) MAREK Jenerowicz
*

.....
*
     
         
2) GERTRUDA Bursztynowicz
*


Kazimierz Jenerowicz
*
1) RYSZARD Jenerowicz
*

Janina Wozińska
*
ANITA Jenerowicz
*
   
2) STANISŁAW Jenerowicz
*

Ewa .....
*
1) ŻANETA Jenerowicz
*
   
2) DARIUSZ Jenerowicz
*
   
3) JAN Jenerowicz
*

Maria Karbowiak
*
1) MAGDALENA Jenerowicz
*
   
2) EWELINA Jenerowicz
*
   
3) ŁUKASZ Jenerowicz
*
   
4) MARIAN Jenerowicz
*
     
5) MAŁGORZATA Jenerowicz
*
     
         
3) ROMAN Bursztynowicz
* 02.11.1919 Hamburg
∞ 10.08.1946 Pleszew
Cecylia Kościelniak
* 26.10.1923 Pleszew
1) JERZY Bursztynowicz
*

Zofia Strychaluk
*
1) ANNA Bursztynowicz
*
   
2) JOANNA Bursztynowicz
*
   
2) BOGDAN Bursztynowicz
*

Zofia Kulawik
*
1) ADAM Bursztynowicz
*
   
2) DOROTA Bursztynowicz
*
   
         
4) MARIA Bursztynowicz
* 06.10.1921 Pleszew
∞ 26.11.1952 Pleszew
Józef Szczęsny
*
1) EWA Szczęsna
*

Witold Doran
*
     
2) ANNA Szczesna
*

Roman Kempa
*
1)    
2)    
         
5) LEOKADIA Bursztynowicz
* 25.10.1924 Pleszew
∞ 07.04.1947 Pleszew
Władysław Boruta
* 1922 Miłosław
1) MIECZYSŁAW Boruta
*

Barbara Stachura
*
     
2) TEOFIL Boruta
*

Elżbieta Listewska
*
1)    
2)    
3) WOJCIECH Boruta
*

.....
*
     
           

Józef Skowroński
* 26.02.1871
† 06.05.1940
1) JÓZEF Skowroński
* 1896
† 15.09.1898 Pleszew
         
           
2) MARIANNA Skowrońska
* 28.10.1897 Pleszew
† 14.03.1975

Emanuel Kohut
* 13.07.1898
† 13.01.1973
ZBIGNIEW Kohut
* 10.05.1925

Aleksandra .....
* 13.08.1925
LESZEK Kohut
*

Elżbieta Nowak
*
     
           
3) STANISŁAWA Skowrońska
*  05.04.1900 Pleszew
† 07.11.1978
∞ 26.08.1954 Katowice
Piotr Brodziak
* 07.08.1896
† 09.08.1958
1) IRENA Brodziak
* ..... 11.01.1930
† ..... 18.03.1977
       
2) MARIA Brodziak
* 09.09.1939 Olszyna Brzeska

Marian Kluczniok
* 19.07.1937 Katowice
JOANNA Kluczniok
*

Piotr Jerzy Taborek
*
1) ŁUKASZ Taborek
*
   
2) WOJCIECH Taborek    
           
4) LEON Skowroński
* 09.04.1902 Pleszew
† 17.03.1977
∞ 12.03.1930 Września
Zofia Kruskówna
* 19.03.1906
1) IRENA Skowrońska
* 07.04.1925

Jan Frąckowiak
*
1) OLGA Frąckowiak
*

Tomasz Motyka
*
     
2) ARKADIUSZ Frąckowiak
*
     
3) JANUSZ Frąckowiak
*
     
2) LESZEK Skowroński
* 28.11.1930

Krystyna Walęsiak
* 05.12.1931
1) MIROSŁAW Skowroński
*
     
2) LIDIA Skowrońska
*
     
3) LUBOMIŁA Skowrońska
* 31.10.1937

Antoni Sawicki
* 18.02.1936
1) DARIUSZ Sawicki
*
     
2) ANDRZEJ Sawicki
*
     
           
5) HELENA Skowrońska
* 13.03.1905 Pleszew
† 18.07.1978 Katowice

Jarosław Kramny
* 16.03.1900
† 26.02.1976
TERESA Kramny
* 02.06.1946

Stefan Kupień
* 02.06.1946
DARIUSZ Kupień
*
     
           
6) KAZIMIERA Skowrońska
* 20.01.1908 Pleszew
† Pleszew
         
             
4) JAN Bursztynowicz
* 25.06.1867 Pleszew

∞ 23.06.1903 Pleszew
Anna Konieczna
* 1863
           
             
5) ROMAN Bursztynowicz
* 07.08.1870 Pleszew

∞ 05.05.1896 Pleszew
Marianna Liberska
* 1869
1) MARIANNA Bursztynowicz
* 10.07.1897 Pleszew
† 16.12.1898 Pleszew
         
2) ANTONI Bursztynowicz
* 30.01.1899 Pleszew
† 04.02.1900 Pleszew
         
           
3) TEODOZJA Bursztynowicz
* 27.05.1901 Pleszew

∞ 07.05.1929 Pleszew
Czesław Wronecki
* 1906
1) ROMAN Wronecki
* Pleszew
       
2) córka
*
       
3) córka
*
       
?        
           
4) FELIKS Bursztynowicz
* 27.05.1901 Pleszew
† ok. 1954

.....
*
1) LECH Bursztynowicz
*


.....
*
1) ANNA Bursztynowicz
*
     
2) WALDEMAR Bursztynowicz
* 04.01.1966 Pleszew
† 10.07.1978 Pleszew
     
3) ALEKSANDRA Bursztynowicz
*
     
4) ... Bursztynowicz
*
     
         
2) TADEUSZ Bursztynowicz
*
† 1945
       
         
3) BARBARA Bursztynowicz
*
† 1980

Czesław Wróblewski
*
PAWEŁ Wróblewski
*
     
         
4) JANUSZ Bursztynowicz
*
       

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja 5 generacja
Andrzej Worsztynowicz * 1746
? Walenty Bursztynowicz * 1780 Jan Bursztynowicz * 1801
(Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
 
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ? Walenty Worsztynowicz * 1776    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
młynarz
(Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowiczi * 1756
kołodziej
(Borek Wielkopolski)
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
młynarz
(Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
szewc
(Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz *
(Raszków)
Karol Bursztynowicz
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz
(Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820

T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz * ?  
Katarzyna Worsztynowicz * Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(Środa , Gozdowo)
T-K-S-M
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami