Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. i 2. generacja / generacio 3. i 4. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

Józef Orsztynowiczz (3. generacja)
* 16.03.1785 Dolsk, † ?
I ∞ al Marianna ... * 1793, † 30.05.1816 Mórka
II ∞ 14.07.1816 al Marianna Lorenc
* 1796, † 19.10.1818 Mórka
III ∞ 24.01.1819 Mórka al Brygida Sobczak
* 1799, † 07.10.1856 Mórka

Franciszek Worsztynowicz (2. generacja)
* 01.10.1755 Stary Gostyń, † 18.03.1798 Lubiatowo
∞ 26.01.1780 Dolsk al Regina Stęzak
* Osieczna, † 06.02.1809 Mórka

Kazimierz Orsztynowicz (4. generacja)
* 1814, † 17.04.1887 Śrem
∞ 31.10.1841 Śrem al
Apolonia Gmerda alias Andrzejewska
* , †

 
5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio 10. Generacja / Generacio 11. Generacja / Generacio
1) WIKTORIA Orsztynowicz
* 17.12.1842 Śrem
† 06.01.1843 Śrem
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
2) KATARZYNA Orsztynowicz
* 10.11.1844 Śrem
1) WIKTORIA Orsztynowicz
* 24.12.1864 Śrem
† 11.07.1865 Śrem
         
∞ 13.09.1871 Śrem
Wacław Skrobuszyński
* ..... 1847
1) ANASTAZY Skrobuszyński
* 27.02.1877 Śrem
         
2) STEFAN Skrobuszyński
* 17.07.1878 Śrem
† 16.11.1889 Śrem
         
             
3) ANTONI Orsztynowicz
* 09.01.1848 Śrem
           
             

4) FELIKS Orsztynowicz
(dekarz / tegmentisto)
* 23.05.1849 Śrem
† 16.10.1880 Śrem
∞ 06.07.1873 Śrem
Petronela Krzesińska
* ..... 1852/54
† 25.03.1883 Śrem

1) ANTONI Orsztynowicz
* 18.12.1875 Śrem
†  16.09.1880 Śrem
 

 
 

 
 

 
 

 

2) JÓZEF Orsztynowicz
* 16.08.1877 Śrem
† 21.08.1877 Śrem
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3) STANISŁAW Orsztynowicz
* 22.10.1878 Śrem
† 26.05.1881 Śrem
   

 
 

 
 

 
 

             

5) JÓZEF Orsztynowicz
* 01.03.1853 Śrem

∞ 25.05.1884 Śrem
Marianna Ratajczak
* ..... 1844

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             

6) MARIANNA Orsztynowicz
* 18.06.1856 Śrem

 

 

∞  1883 USC Poznań
Michał Matuszewski
* 1885

FELIKS Orsztynowicz
alias Orstynowicz
* 08.05.1882 Śrem
† antaŭ 1926

Pelagia Chojnacka
* 14.12.1878 Skrzynki
† 29.07.1926 Poznań
FRANCISZEK Orstynowicz
*
   

 
 

 
 

STANISŁAWA Matuszewska
* 1887 Poznań
         
HELENA Matuszewska
* 1891 Poznań
         
             
           
7) ELŻBIETA  Orsztynowicz
* 24.07.1860 Śrem
† 25.07.1860 Śrem
           

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja 5 generacja
Andrzej Worsztynowicz * 1746
? Walenty Bursztynowicz * 1780 Jan Bursztynowicz * 1801
(Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
 
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ? Walenty Worsztynowicz * 1776    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
młynarz
(Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowiczi * 1756
kołodziej
(Borek Wielkopolski)
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
młynarz
(Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
szewc
(Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz *
(Raszków)
Karol Bursztynowicz
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz
(Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820

T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz * ?  
Katarzyna Worsztynowicz * Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(Środa , Gozdowo)
T-K-S-M
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami