Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. i 2. generacja / generacio 3. i 4. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

Błażej Worsztynowicz alias Orsztynowicz (3. generacja)
* Dobrzyca 24.01.1790, † ?
∞ Sośnica ? al Urszula Majcher
* , †

Jan Worsztynowicz (2. generacja)
* 1759, † Sośnica ?
∞ 14.09.1783 Borek al Ewa Sokołowska
* 1758, † Sośnica ?

Marcin Orsztynowicz (4. generacja)
* 07.12.1830 Karmin; † 02.03.1911 Stajkowo
∞ 08.02.1858 Karmin al Michalina Białas
* , †

 
5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio 10. Generacja / Generacio 11. Generacja / Generacio
1) ANTONI Orsztynowicz
* 28.05.1859 Karmin
?  

 
 

 
 

 
 

 
 

2) AGNIESZKA Orsztynowicz
* 05.04.1861 Karmin

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             

3) ANTONINA Orsztynowicz
* 14.01.1863 Karmin


Michał Lafer
*

1) MARIANNA Lafer
* 15.07.1890 Macew
 

 

 

 

 

           

2) IGNACY Lafer
* 14.07.1891 Macew
† ..... 1964
∞ 14.11.1921 Jedlec
Katarzyna Tomczak
*
† ..... 1980

1) ANTONI Lafer
* 1922
 

 
 

 
 

 
 

         

2) HELENA Lafer
*

Marian Tomaszewski
*

1) STEFANIA Tomaszewska
*

Adam Chochoł
*
JOANNA Chochoł
*
 

 
 

2) MARIA Tomaszewska
*

Stanisław Klaczyński
*

BEATA Klaczyńska
*
 

 
 

         

3) STANISŁAW Lafer
* 23.09.1926 Jedlec
∞ 04.02.19...
Pelagia Biesiada
* 27.05.1929 Kuchary

1) KRZYSZTOF Lafer
* 21.01.1962 Jedlec
† .... 1983
 

 
 

 

 
2) HALINA Lafer
*

 

 
 

 
 

         

4) WŁADYSŁAWA Lafer
*

Edward Sobczak
*

1) BOGDAN Sobczak
*

Maria ....
*
   

 

   

 
 

2) DANUTA Sobczak
*

Czesław Góralczyk
*

   

 
 

   

 
 

   

 
 

3) JAN Sobczak
*

Ewa Mikołajczyk
*

   

 
 

   

 
 

4) GRAŻYNA Sobczak
*

 

 
 

 
 

           

3) STANISŁAWA Lafer
* 24.04.1894 Kuchary


Stanisław Tomczak
*

1) KRYSTYNA Tomczak
*


.....
*
1) LUDWIKA .....  

 

 

2)

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ZYGMUNT Tomczak
*

.....
*
       
           

4) PELAGIA Lafer
* 11.06.1897 Popówek


..... Góralczyk
*

1) JADWIGA Góralczyk
*

Stanisław Skąpski
*
1) JERZY Skąpski
*

Stanisława Grabowska
*
   


 

   

 
 

2) ZOFIA Skąpska
*

..... Fengier
*

   

 
 

   

 
 

3) LUDWIK Skąpski
*

Krystyna Chorąży
* Wrocław

   

 
 

         

2) STANISŁAW Góralczyk
*

Teresa .....
*

1) ANNA Góralczyk
*

Andrzej Melka
*
   

 

   

 
 

2) HALINA Góralczyk
*

..... Cholewa
*

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

3) URSZULA Góralczyk
*

.....
*

 

 
 

 
 

         

3) WŁADYSŁAWA Góralczyk
*

Sylwester .....
*

1) ELŻBIETA .....
* .

.....
*
 

 
 


 

2) MARIA .....
* .

.....
*

 

 
 

 
 

           

5) WŁADYSŁAWA Lafer
* 01.05.1901 Podlesie


Tadeusz Tomczak
*

1) WALENTY Tomczak
*

.....
*
 

 
 

 
 

 
 

         

2) PAWEŁ Tomczak
*

.....
*

 

 
 

 
 


 

         

3) SYLWESTER Tomczak
*

 

 
 

 
 


 

         

4) WACŁAW Tomczak
*

Barbara .....
*

1)
*
 

 
 

 
 

2) .....
*

....
*

 

 
 

 
 

         

5) WŁADYSŁAW Tomczak
*

Teresa Janusz
*

1) MAŁGORZATA Tomczak
*
 

 
 


 

2) ..... Tomczak
*

 

 
 

 
 

         

6) LUDWIK Tomczak
*

.....
*

?  

 
 

 
 

           

6) JÓZEFA Lafer
* 16.10.1903 Kuchary


Kazimierz Tomczak
*

1) ALFONS Tomczak
*

Janina .....
*
1) TOMASZ Tomczak
*
 

 
 

 

2) PIOTR Tomczak
*

 

 
 

 
 

         

2) SZCZEPAN Tomczak
*

Zofia .....
*

HANNA Tomczak
*

.....
*
 

 
 

 
 

         

3) MICHAŁ Tomczak
*

Hilda .....
*

1) RYSZARD Tomczak
*

.....
*
 

 
 


 

2)
*

 

 
 

 
 

3)
*

 

 
 

 
 

         

4) LEOKADIA Tomczak
*

Stanisław Piętka
*

1) ARLETA Piętka
*
 

 
 

 

2) GRZEGORZ Piętka
*

 

 
 

 
 

3) HANNA Piętka
*

 

 
 

 
 

     

 

 

 

7) BRONISŁAWA Lafer
*


Henryk Sękowski
*

EUGENIUSZ Sękowski
*

.....
*
       
             

4) STANISŁAW Orsztynowicz
alias Ostynowicz
* 07.11.1865 Karmin
† 04.10.1919 Sawno
(maszynista / maŝinisto)

Anna Justyna Vogt
* 06.05.1869 Macew
† 21.08.1944 Lubasz

1) WŁADYSŁAW Ostynowicz
* 24.06.1893 Gorzewo
† 14.01.1965 Poznań

Maria Elsner
*
1) JOANNA Ostynowicz
* 08.07.1924 Poznań

Władysław Januć
*
1) WŁADYSŁAW Januć
*

Maria .....
*
   

 
 

 
2) GRZEGORZ Januć
*

Gabriela .....
*

 

 
 

 
 

 
3) MICHAŁ Januć
*

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2) KAZIMIERA Ostynowicz
* 07.02.1926 Poznań
       
         

3) STEFANIA Ostynowicz
* 16.08.1927 Poznań

Zdzisław Cabański
*

1) BOŻENA Cabańska
* 30.11.1948 Wrocław
† 13.09.1981 Puszczykowo
I ∞
Mieczysław Kujawa
*
   

 
 

II ∞
Aleksander Mrowiński
*

   

 
 

2) TADEUSZ Cabański
*

Halina .....
*

   

 
 

3) JOLANTA Cabańska
*

Bogdan Gatniejewski
*

   

 
 

   

 
 

         

4) JERZY Ostynowicz
* 14.02.1929 Poznań

Raisa .....
*

1) LESZEK Ostynowicz
*

Barbara .....
*
   

 

   

 
 

2) JERZY Ostynowicz
*

Ewa .....
*

   

 
 

   

 
 

         

5) URSZULA Ostynowicz
* 04.04.1933 Poznań

Witold Mazurek
*

1) PIOTR Mazurek
*
 

 
 

 

2) JAN Mazurek
*

 

 
 

 
 

3) MACIEJ Mazurek
*

 

 
 

 
 

4) WOJCIECH Mazurek
*

 

 
 

 
 

           

2) JADWIGA Ostynowicz
* 19.09.1894 Gorzewo
† 05.02.1976 Lubasz

Stanisław Bartol
*

1) ALEKSANDRA Bartol
* 15.07.1931 Lubasz

Bernard Augustyniak
*
1) BARBARA Augustyniak
*
 

 
 


 

2) MARIA Augustyniak
*

Marek Bardziński
*

   

 
 

3) ROMAN Augustyniak
*

 

 
 

 
 

4) HENRYK Augustyniak
*

 

 
 

 
 

         

2) JOANNA Bartol
* 13.02.1933 Lubasz

Ewaryst Nawrocki
*

1) ZBIGNIEW Nawrocki
*

Maria .....
*
   

 

2) LESZEK Nawrocki
* .

.....
*

   

 
 

3) ALICJA Nawrocka
*

 

 
 

 
 

         

3) KRYSTYNA Bartol
* 14.02.1936 Lubasz

Marian Latusek
*

1) MAGDALENA Latusek
*
 

 
 

 

2) TOMASZ Latusek
*

 

 
 

 
 

3) JUSTYNA Latusek
*

 

 
 

 
 

           

3) IGNACY Ostynowicz
* 12.07.1896 Gorzewo
† 15.10.1967 Podanin

Marcjanna Czerwińska
*

1) CZESŁAW Ostynowicz
* 20.07.1924 Sławno k. Czarnkowa

Gertruda .....
*
1) ZDZISŁAW Ostynowicz
*

Ewa .....
*
   


 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

2) IRENEUSZ Ostynowicz
*

Barbara .....
*

   

 
 

         

2) JÓZEF Ostynowicz
* 19.03.1926 Sławno
I ∞
Teresa .....
*

DANUTA Ostynowicz
*

Jacek Gabryszewski
*
   

 

II ∞
Krystyna .....
*

 

 
 

 
 

 
 

         

3) MARIA Ostynowicz
*

 

 
 

 
 

 

4) JAN Ostynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

           

4) ANDRZEJ Ostynowicz
* 25.11.1897 Gorzewo
† ...... ok. 1914

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

5) JAN Ostynowicz alias Osztynowicz
* Gorzewo 12.06.1900
† 08.05.1949 Poznań
∞ 08.09.1929 Poznań
Marianna Szostak
* ..... 1908

1) MIROSŁAWA Osztynowicz
* 02.10.1930 Poznań

Witold Nowacki
* 24.05.1929 Rawicz
 

 
 

 
 

 
 

         

2) GRZEGORZ Osztynowicz
* 31.03.1933 Poznań

Anna Kisło
* 21.06.1935 Wilno

1) DARIUSZ Osztynowicz
*
 

 
 

 

2) MAŁGORZATA Osztynowicz
*

 

 
 

 
 

         

3) ANDRZEJ Osztynowicz
* 31.07.1945 Poznań

Barbara .....
*

KLAUDIUSZ Osztynowicz
*
 

 
 

 

           

6) STEFAN Ostynowicz alias Osztynowicz
* 22.08.1902 Gorzewo
† 28.04.1957 Poznań
∞ 11.02.1929 Poznań
Marianna Jerzykowska
*

1) IRENEUSZ Osztynowicz
* 25.04.1930 Poznań
 

 
 

 
 

 
 

         

2) ZBIGNIEW Osztynowicz
* 01.10.1932 Poznań

Janina .....
*

1) JAROSŁAW Osztynowicz
* 27.12.1962 Poznań
 

 
 

 

2) ROMAN Osztynowicz
* 23.04.1968 Poznań

 

 
 

 
 

         

3) HANNA Osztynowicz
* 18.01.1949 Poznań

Adam Mazur
*

1) MACIEJ Mazur
*
 

 
 

 

2) AGNIESZKA Mazur
*

 

 
 

 
 

           

7) FRANCISZEK Ostynowicz
alias Osztynowicz
* 17.11.1904 Gorzewo
† 22.01.1973 Poznań
∞ 27.04.1930 Poznań
Walentyna Elsner
* 07.02.1908
□ 10.05.2001 Poznań

1) HENRYK Osztynowicz
* 04.02.1931 Poznań

Bogusława .....
*
1) JAROSŁAW Osztynowicz
*
 

 
 

 
 

2) AGNIESZKA Kunachowicz
*

 

 
 

 
 

         

2) RYSZARD Osztynowicz
* 30.05.1932 Poznań
† 30.05.1932 Poznań

 

 
 

 
 

 

         

3) CYRYL Osztynowicz
* 19.02.1937 Poznań

Krystyna .....
* 04.03.1940
□ 25.06.1981

1) BARTOSZ Osztynowicz
*
 

 
 

 

2) JUSTYNA Osztynowicz
*

 

 
 

 
 

           

8) FELIKS Ostynowicz alias Osztynowicz
* 18.06.1907
† 03.04.1943 Mauthausen
∞ 17.06.1939 Poznań
Czesława Wagner
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5) ZOFIA Orsztynowicz
* 04.05.1869 Sośnica
† 09.08.1870 Sośnica
           

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja 5 generacja
Andrzej Worsztynowicz * 1746
? Walenty Bursztynowicz * 1780 Jan Bursztynowicz * 1801
(Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
 
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ? Walenty Worsztynowicz * 1776    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
młynarz
(Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowiczi * 1756
kołodziej
(Borek Wielkopolski)
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
młynarz
(Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
szewc
(Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz *
(Raszków)
Karol Bursztynowicz
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz
(Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820

T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz * ?  
Katarzyna Worsztynowicz * Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(Środa , Gozdowo)
T-K-S-M
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami