Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. i 2. generacja / generacio 3. i 4. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

Józef Bursztynowicz (3. generacja)
* 17.03.1796 Dobrzyca, † 04.06.1839 Sośnica
∞ 04.08.1818 Holendry Boruckie al Anna Kaczmarek (ev)
* 1798, †

Jan Worsztynowicz (2. generacja)
* 1759, † Sośnica ?
∞ 14.09.1783 Borek al Ewa Sokołowska
* 1758, † Sośnica ?

Karol Bursztynowicz (4. generacja)
* 28.01.1824 Łóba Pustkowie; † Borzęciczki (?)
I ∞ 03.11.1850 Sośnica al Franciszka Karasińska
* , †
II ∞ 16.05.1858 Sośnica Salomea Pankowiak
* ..... 1837, † 18.01.1876 Kaczyniec

 
5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio 10. Generacja / Generacio 11. Generacja / Generacio
1) LUDWIK Bursztynowicz
* 21.03.1851 Sośnica
† 21.12.1851 Sośnica
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             

2) KATARZYNA Bursztynowicz
* 31.10.1852 Sośnica
† 30.07.1910 Karmin
∞ 03.11.1872 Sośnica
Jan Kaczór
* 1849
† 18.11.1927 Gustawów

1) WIKTORIA Kaczór
*

I ∞
..... Jammer
*

II ∞ 03.11.1914 Hamborn
.... (wdowiec, akatolik)
*
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

2) MARIA Kaczór
* 24.08.1876 Sośnica
† 03.08.1877 Sośnica

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

3) FRANCISZKA Kaczór
* 27.09.1878 Sośnica
∞ 02.01.1913 Karmin
Michał Olejniczak
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

4) WOJCIECH Kaczór
* 15.04.1881 Sośnica
† 20.03.1938 Karmin

Katarzyna Olejniczak
*

1) WŁADYSŁAW Kaczór
* ..... 1912
† 09.03.1915 Karmin
 

 
 

 
 

 
 

2) PELAGIA Kaczór
* ..... 1913
† 25.07.1914 Karmin

 

 
 

 
 

 
 

?

 

 
 

 
 

 
 

             

3) JÓZEF Bursztynowicz
* 13.05.1855 Sośnica
† 13.02.1931 Orpiszewek
∞ 16.02.1879 Sośnica
Agnieszka Szymczak
* ..... 1859

1) MARIA Bursztynowicz
*

∞ 29.06.1901 Sośnica
Stanisław Jankowski
* ..... 1873
1) MARIA Jankowska
* 19.09.1902 Orpiszewek
† 16.10.1902 Orpiszewek
 

 
 

 
 

 
 

2) ELŻBIETA Jankowska
* 17.11.1903 Orpiszewek

∞ 26.04.1923 Sośnica
Ludwik Cholewa
*

 

 
 

 
 

 
 

3) AGNIESZKA Jankowska
* 29.12.1907 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

4) ANTONI Jankowski
* 12.01.1910 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

5) IGNACY Jankowski
* 22.07.1911 Orpiszewek
† 13.09.1911 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

6) STANISŁAWA Jankowska
* 21.10.1912 Orpiszewek
† 21.10.1912 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

7) MARIA Jankowska
* 01.12.1913 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

8) ROZALIA Jankowska
* 03.09.1916 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

9) STANISŁAW Jankowski
* 10.10.1919 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

10) IGNACY Jankowski
* 05.01.1921 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

11) STEFANIA Jankowska
* 13.08.1922 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2) JADWIGA Bursztynowicz
*
         

3) ..... Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

4) ANTONI Bursztynowicz
* 14.01.1888 Orpiszewek

∞ 17.02.19... Brzostków
Maria Wasilewska
*

1) ANNA Bursztynowicz
*

Edward Świerblewski
*
1) Mieczysław Świerblewski
*
 

 
 

 
 

2) Ryszard Świerblewski
*

 

 
 

 
 

3)  Krystyna Świerblewska
*

 

 
 

 
 

4)  Bożena Świerblewska
*

 

 
 

 
 

         

2) JOANNA Bursztynowicz
*

..... Rogoziński
*

1) EDWARD Rogoziński
*
 

 
 


 

2) KAZIMIERA Rogozińska
*

 

 
 

 
 

3) ZENON Rogoziński
*

 

 
 

 
 

4) IRENA Rogozińska
*

..... Mikołajczak
*

 

 
 

 
 

5) KRYSTYNA Rogozińska
*

 

 
 

 
 

         

3) KAZIMIERA Bursztynowicz
*

..... Mikołajczak
*

x Mikołajczak
*
     

4) MONIKA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

5) STEFANIA Bursztynowicz
*

..... Nowaczyk
*

 

 
 

 
 

 
 

         

6) WOJCIECH Bursztynowicz
*

Barbara Stawicka
*

1) MARIOLA Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

2) PIOTR Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

7) HELENA Bursztynowicz
*

..... Piętka
*
       
           

5) KATARZYNA Bursztynowicz
* 17.11.1889 Orpiszewek

∞15.05.1911 Sośnica
Michał Piotrowski
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

6) LUDWIK Bursztynowicz
* 31.07.1893 Orpiszewek
† 06.02.1979 Krotoszyn
∞ 20.04.1932 Sulmierzyce
Stanisława Moskalek
*

1) TADEUSZ Bursztynowicz
* 24.06.1934 Sulmierzyce

Lidia Kowalczyk
* 20.08.1938 Łuck
1) MARIOLA Bursztynowicz
* 24.12.1964 Gliwice
 

 
 

 
 

2) PIOTR Bursztynowicz
* 02.07.1975 Zabrze

 

 
 

 
 

         

2) BARBARA Bursztynowicz
* 24.09.1936 Krotoszyn

Marian Chojnicki
* 1935 Krotoszyn

1) ANDRZEJ Chojnicki
*
 

 
 


 

2) RYSZARD Chojnicki
*

 

 
 

 
 

3) MAŁGORZATA Chojnicka
*

 

 
 

 
 

           

7) STANISŁAW Bursztynowicz
* 30.04.1895 Orpiszewek


Antonina Wierzbicka
*

1) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 28.03.1923 Pępowo

[mieszkał w Krępinie k. Sławy]

Józefa .....
*
1) WIESŁAW Bursztynowicz
* 1949
 

 
 

 
 

2) KRYSTYNA Bursztynowicz
* 1955

 

 
 

 
 

3) DARIUSZ Bursztynowicz
* 1968

 

 
 

 
 

2) ..... Bursztynowicz [syn]
*

 

 
 

 
 

 
 

           

8) WIKTORIA Bursztynowicz
* 28.11.1896 Orpiszewek

∞ 23.04.1922 Sośnica
Jan Bartczak
*

1) ANTONI Bartczak
* 05.01.1923 Orpiszewek
∞i 26.12.1948 Janów Podlask
Jadwiga Ma_ lewska
*
 

 
 

 
 

 
 

2) MARIA Bartczak
* 09.12.1924 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

3) ANNA Bartczak
* 06.12.1929 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

4) syn bezimienny
*† 27.12.1933 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

5) WALERIA Bartczak
* 05.09.1935 Orpiszewek
∞ 29.12.1962 Lutynia
Franciszek Bruzi
*

 

 
 

 
 

 
 

           

9) ANDRZEJ Bursztynowicz
* 19.11.1899 Orpiszewek
† Anglia

.....
*

1) LESZEK Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

 
 

2) LUTOSŁAWA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

           

10) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 05.10.1901 Orpiszewek
† 1982 Orpiszewek

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) GASPAR Bursztynowicz
* 05.01.1860 Kaczyniec
† 24.09.1875 Sośnica
           
             

5) MARCIN Bursztynowicz
* 16.10.1862 Kaczyniec
† 03.03.1944 Fabianów
I ∞ 17.01.1889 Sośnica
Jadwiga Balcer
*

1) LUDWIK Bursztynowicz
* 08.07.1891 Sośnica
† 26.05.1966 Kowalew

Józefa Gronowska
*
1) ZYGFRYD Bursztynowicz
* 20.01.1920 Oberhausen
† 12.11.1966 Pleszew

Łucja Maciejewska
* 09.11.1923 Domanin
1) JÓZEF Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

2) ANNA Bursztynowicz
*

Tadeusz Busz
*

   

 
 

3) JERZY Bursztynowicz
*

Danuta Both
*

   

 
 

4) PIOTR Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

         

2) HELENA Bursztynowicz
*

Bolesław Kozłowski
*

1) ALEKSANDER Kozłowski
*

Barbara ....
*
   

 
 

   

 
 

   

 
 

2) JADWIGA Kozłowska
*

Edward Czerwiński
*

   

 
 

3) IRENEUSZ Kozłowski
* 1

Wiesława .....
*

   

 
 

   

 
 

   

 
 

         

3) MARTYNA Bursztynowicz
* 01.01.1924 Kowalew
∞ 15.09.1950 Pleszew
Czesław Krakowski
* 16.05.1921 Łopuchowo

1) BARBARA Krakowska
* 0

Józef  Baranek
*
   


 

   

 
 

2) EDWARD Krakowski
*

Barbara Kowieska
*

   

 
 

3) HALINA Krakowska
*

 

 
 

 
 

4) ANDRZEJ Krakowski
*

 

 
 

 
 

         

4) MARIAN Bursztynowicz
* 13.07.1926
† 04.02.1964 Kowalew

Władysława .....
*

1) TERESA Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

2) ELŻBIETA Bursztynowicz
*

Stefan Jankiewicz
*

   

 
 

     

 

 

5) HENRYK Bursztynowicz
*

Krystyna .....
*

WIESŁAW Bursztynowicz
*
     
           

II ∞ 28.01.1894 Sośnica
Franciszka Pankowiak
* 09.09.1870
† 13.12.1947 Fabianów

2) STANISŁAW Bursztynowicz
* 15.10.1894 Fabianów
† 16.06.1956
∞ 11.09.1921 Sośnica
Maria Bednarek
*
1) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 27.10.1922 Fabianów
† 17.05.1950 Fabianów
 

 
 

 
 

 
 

         

2) WOJCIECH Bursztynowicz
*

Maria Cieślak
*

1) KAZIMIERA Bursztynowicz
*

Józef Antczak
*
 

 
 

 
 

2) ELŻBIETA Bursztynowicz
*

Andrzej Matliński
*

 

 
 

 
 

         

3) MIECZYSŁAW Bursztynowicz
* 01.01.1930 Fabianów
∞ 26.07.1953 Wrocław
Teresa Stasik
*

1) JAN Bursztynowicz
*

Elżbieta .....
*
 

 
 

 
 

2) ..... Bursztynowicz (syn)
*

 

 
 

 
 

3) ..... Bursztynowicz (syn)
*

 

 
 

 
 

         

4) JADWIGA Bursztynowicz
* 19.09.1931 Fabianów
∞ 19.11.1952 Sośnica
Kazimierz Ryszewski
*

 

 
 

 
 

 
 

         

5) HELENA Bursztynowicz
* 29.01.1934 Fabianów
∞ 26.12.1955 Sośnica
Czesław Nawrocki
*

 

 
 

 
 

 
 

         

6) CZESŁAWA Bursztynowicz
* 23.04.1936 Fabianów
† 06.08.1951 Fabianów

 

 
 

 
 

 
 

           

3) JÓZEF Bursztynowicz
* 18.02.1897 Sośnica

∞ 08.11.1925 Kowalew
Stanisława Matłoka
*

1) KAZIMIERZ Bursztynowicz
* 30.12.1926 Suchorzew

.....
*
ALINA Bursztynowicz
*

..... Różański
*
 

 
 

 
 

2) HENRYK Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

3) CZESŁAW Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

4) MARIAN Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4) WŁADYSŁAWA Bursztynowicz
* 19.06.1899 Sośnica
† 09.07.1899 Sośnica
         

5) ANTONINA Bursztynowicz
* 24.05.1900 Sośnica

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

6) WŁADYSŁAW Bursztynowicz
* 09.06.1901 Fabianów

∞ 16.06.1929 Sośnica
Elżbieta Bednarek
* ..... 1907

1) CZESŁAWA Bursztynowicz
* 26.05.1930 Fabianów
 

 
 

 
 

 
 

2) KAZIMIERZ Bursztynowicz
* 21.11.1931 Fabianów

 

 
 

 
 

 
 

3) MARIA Bursztynowicz
* 26.01.1940 Fabianów
∞ 02.04.1959 Gdynia
Wiktor Machowski
*

 

 
 

 
 

 
 

4) ROMUALDA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

5) KRYSTYNA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

7) TOMASZ Bursztynowicz
* 16.12.1903 Fabianów
† 13.09.1911 Fabianów
         
           

8) WINCENTY Bursztynowicz
* 15.05.1906 Fabianów

∞ 19.10.1938 Krasne nad Uszą
obl. Maladeczno (nun BY)

Olga Korsak
*

1) ALICJA Bursztynowicz
* 30.01.1939
∞ Nowy Staw
Edmund Bluma
*
ANDRZEJ Bluma
*
 

 
 

 
 

         

2) SŁAWOMIR Bursztynowicz
* 10.02.1942 Gorzkowice, †.22.11.2015 Malbork
∞. 15.02.1965 Gorzów Wlkp
Teresa Borysowska
*

1) ALICJA Bursztynowicz
*

Wiesław Gąciarski
*
*  

 
 

2) SŁAWOMIR Bursztynowicz
* ..

 

 
 

 
 

3) LIDIANA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

4) ROKSANA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

     

 

 

3) LESZEK Bursztynowicz
* 30.03.1945
∞ 29.03.1970 Malbork
Irena Makarewicz
*

MAŁGORZATA Bursztynowicz
*
     
         

4) ZBIGNIEW Bursztynowicz
*
∞ Malbork
Genowefa Jakusz
*

1) BARTŁOMIEJ Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

2) PATRYK Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

           

9) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 25.03.1909 Fabianów

∞ 1948 Gdynia
Stefania Szewczyk I voto Szwed
* 27.06.1913 Gąsów

 

 
 

 
 

 
 

 
 

             

6) SEBASTIAN Bursztynowicz
* 06.01.1866 Kaczyniec

∞ 1889 Czrrmin
Józefa Przychodnia
* 1867

1) LUDWIK Bursztynowicz
* 24.08.1890 Marszewo
?  

 
 

 
 

 
 

           

2) KATARZYNA Bursztynowicz
* 23.03.1892 Marszewo

I ∞  22.01.1913Niestronno
Maciej Ćwikliński
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

II ∞ 05.02.1930 Bochum
Adam K...
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

3) SYLWESTER Bursztynowicz
*
?        
           

4) JÓZEF Bursztynowicz
*


Weronika .....
*

LUDWIK Bursztynowicz
* 20.08.1924 Wierzejowice

Halina Rosicka
*
1) WALDEMAR Bursztynowicz
* 26.09.1949
† 07.05.1989
 

 
 

 
 

2) DANUTA Bursztynowicz
*

.....
*

   

 
 

           

5) KAZIMIERZ Bursztynowicz
*


.....
*

1) córka
*
 

 
 

 
 

 
 

2) BOŻENA Bursztynowicz
*

..... Dorosiewicz
*

 

 
 

 
 

 
 

           

6) WŁADYSŁAW Bursztynowicz
*


.....
*

EUGENIUSZ Bursztynowicz
* 28.11.1945 Pakość

Bożena .....
* 11.02.1947
1) ..... Bursztynowicz (syn)  

 
 

 
 

2) SEBASTIAN Bursztynowicz
* 2

 

 
 

 
 

             

7) ANDRZEJ Bursztynowicz
* 15.10.1868 Kaczyniec
† 05.10.1937 Siedlemin
∞ 18.10.1891 Sośnica
Maria Kolacyak
* 1870
† 15.02.1954 Siedlemin

1) STANISŁAW Bursztynowicz
* 07.10.1892 Sośnica
† zg. 1915 Belgia
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

2) JÓZEFA Bursztynowicz
* 08.03.1894 Sośnica

∞ 24.04.1921 Siedlemin
Franciszek Szczepaniak
*

1) IGNACY Szczepaniak
*
 

 
 

 
 

 
 

2) ZYGMUNT Szczepaniak
*

 

 
 

 
 

 
 

3) STEFAN Szczepaniak
*

 

 
 

 
 

 
 

4) WŁADYSŁAW Szczepaniak
*

 

 
 

 
 

 
 

5) MARIA Szczepaniak
*

 

 
 

 
 

 
 

           

3) FRANCISZKA Bursztynowicz
* 30.03.1896 Sośnica

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) ROZALIA Bursztynowicz
* 12.08.1898 Sośnica
† 09.08.1899 Sośnica

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5) ZOFIA Bursztynowicz
* 10.05.1900 Sośnica

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

6) IGNACY Bursztynowicz
* 17.07.1904 Borzęciczki
† 07.01.1985 Jarocin
∞ 17.01.1930 Siedlemin
Marianna Ziętliewicz
* 26.01.1905 Ciświca
† 15.11.1982 Jarocin

1) STANISŁAW Bursztynowicz
*1931 Siedlemin
∞ 1957 Wałków
Agnieszka Kostuj
* 1928
1) EUGENIUSZ Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

2) MARIA Bursztynowicz
*

Ryszard Dziekaniak
*

   

 
 

3) ROMAN Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

         

2) GENOWEFA Bursztynowicz
* 03.01.1933 Siedlemin
∞ 1957 Słubice
Antoni Supryn
* 1920

MARIA JOLANTA Supryn
*
I ∞
Stanisław Sobolewski
*
† 1978
   

 
 

II ∞
Jerzy Grajewski
*

   

 
 

         

3) JÓZEF Bursztynowicz
* 19.03.1937 Siedlemin
∞ 09.09.1956 Słubice
Wanda Ugorska
* 19.11.1937 Dąbrówka

1) LUCYNA Bursztynowicz
* 0

Janusz Samburski
*
   

 
 

   

 
 

2) MARIUSZ Bursztynowicz
*

Weronika Konowałow
*

   

 
 

   

 
 

3) ANNA Bursztynowicz
*

Artur Żarnowiecki
*

 

 
 

 
 

         

4) HELENA Bursztynowicz
* 13.05.1938 Siedlemin
∞ 15.04.1963 Jarocin
Henryk Wasielak
* 16.05.1935 Borzęciczki

1) DARIUSZ Wasielak
* 12.09.1964 Jarocin
† 12.09.1964 Jarocin
 

 
 

 
 

2) EL_ BIETA Wasielak
*

 

 
 

 
 

3) TOMASZ Wasielak
*

 

 
 

 
 

         

5) KAZIMIERZ Bursztynowicz
* 30.01.1943 Siedlemin
∞ 06.05.1967
Halina Zdrojowa
* 21.02.1946 Chrzan

 

 
 

 
 

 
 

         

6) MARIA Bursztynowicz
* 13.07.1946 Siedlemin
∞ 1971 Jarocin
Władysław Krajewski
* 15.06.1946

1) BEATA Krajewska
* 1
 

 
 

 
 

2) ARKADIUSZ Krajewski
*

 

 
 

 
 

         

7) WOJCIECH Bursztynowicz
* 04.04.1950 Jarocin
∞ 1972 Komorze n/Wartą
Danuta Wiła
* 1952

1) MARLENA Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

2) MARIUSZ Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

           

7) WOJCIECH Bursztynowicz
* 1907 Siedlemin
† 09.09.1982 Wrocław

Bronisława Walczak
*
†19.08.1982 Wrocław

1) MARIAN Bursztynowicz
* 01.07.1933 Siedlemin
∞ 13.09.1958
Anna Brulińska
* 01.11.1933
1) KRZYSZTOF Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

2) JOANNA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

       

 

2) STANISŁAW Bursztynowicz
* 22.07.1936 Siedlemin


Elżbieta Leopolska
* 19.07.1942 Lwów

NARCYZA Bursztynowicz
*
     
         

3) CZESŁAW Bursztynowicz
* 20.12.1943 Dąbrowa

   

 
 

 
 

           

8) MAGDALENA Bursztynowicz
* 24.05.1911 Siedlemin

∞ 02.06.1933 Siedlemin
Józef Grębowski
* 19.11.1910 Koźmin

1) MARIANNA Grębowska
* 15.12.1937 Siedlemin

Alfons Smoliński
*
1) KRZYSZTOF Smoliński
*

Danuta .....
*
   

 
 

2) LESZEK Smoliński
*

Katarzyna Paćko
*
filino de Jan Franciszek Paćko kaj Mirosława Kazimiera Krakowska

 

 
 

 
 

     
     
         

2) CZESŁAW Grębowski
* 05.07.1939 Jarocin

Janina Pietrzak
*

1) KRZYSZTOF Grębowski
*
 

 
 

 
 

2) DANUTA Grębowska
*

 

 
 

 
 

         

3) STANISŁAWA Grębowska
* 06.03.1942 Siedlemin

Jan Michniewski
*

1) DANUTA Michniewska
*
 

 
 

 
 

2) ROMAN Michniewski
*

 

 
 

 
 

         

4) ALBIN Grębowski
* 01.03.1946 Siedlemin
Krystyna Nalezińska
*

1) ROBERT Grębowski
*
 

 
 

 
 

2) MARZENA Grębowska
*

 

 
 

 
 

         

5) SZCZEPAN Grębowski
* 16.12.1947 Siedlemin

Bronisława .....
*

1) ANNA Grębowska
*
 

 
 

 
 

2) MONIKA Grębowska
*

 

 
 

 
 

         

6) STEFAN Grębowski
* 30.07.1949 Siedlemin

Maria Gierczyk
*

KAROLINA Grębowska
*
 

 
 

 
 

         

7) TADEUSZ Grębowski
* 02.10.1951 Siedlemin

Maria .....
*

1) MAŁGORZATA Grębowska
*
 

 
 

 
 

2) IWONA Grębowska
*

 

 
 

 
 

         

8) EDMUND Grębowski
* 21.10.1951 Siedlemin

Krystyna Lisiecka
*

1) GRZEGORZ Grębowski
*
 

 
 

 
 

2) MAGDALENA Grębowska
*

 

 
 

 
 

3) MARIUSZ Grębowski
*

 

 
 

 
 

         

9) BARBARA Grębowska
* 15.09.1953 Jarocin
∞ 28.10.1972 Siedlemin
Edward Pudelski
* 20.09.1950 Jarocin

1) ANETA Pudelska
*
 

 
 

 
 

2) ANDRZEJ Pudelski
*

 

 
 

 
 

           

9) JAN Bursztynowicz
* 1914 Siedlemin
† Siedlemin

 

 
 

 
 

 
 

 
 

             

8) HELENA Bursztynowicz
* 26.04.1872 Kaczyniec
† 30.08.1958 Siedlemin
∞ 15.10.1899 Sośnica
Ignacy Trybek
* 10.01.1872
† 27.03.1951 Siedlemin

1) ROCH Trybek
* Siedlemin
† Siedlemin

Katarzyna Bednarek
*
1) PELAGIA Trybek
*
 

 
 

 
 

 

2) ZOFIA Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

3) HELENA Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

4) STANISŁAWA Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

5) IGNACY Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

           

2) WŁADYSŁAW Trybek
* 17.05.1903 Siedlemin


Marianna Bednarek
*

1) ANDRZEJ Trybek
* 1937 Siedlemin

Zuzanna .....
*
EWA Trybek
*
 

 
 

 
 

2) STEFAN Trybek
* 1937 Siedlemin
I ∞
Janina .....
*

1) MAREK Trybek
*

Krystyna .....
*
   

 
 

   

 
 

2) BERNARD Trybek
*

Krystyna .....
*

 

 
 

 
 

3) IRENEUSZ Trybek
*

 

 
 

 
 

4) RAFAŁ Trybek
*

 

 
 

 
 

II ∞
Zofia .....
*

5) KRZYSZTOF Trybek
*
 

 
 

 
 

6) HALINA Trybek
*

 

 
 

 
 

3) STANIS_ AW Trybek
* 1947 Siedlemin

Anna .....
*

1) KONRAD Trybek
*
 

 
 

 
 

2) MIROSŁAW Trybek
*

 

 
 

 
 

4) CZESŁAW Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

5) WŁADYSŁAWA Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

6) KRYSTYNA Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

           

3) ANTONI Trybek
* Siedlemin
† Siedlemin

Kazimiera Łabędzka
*

1) EUGENIUSZ Trybek
*
 

 
 

 
 

 
 

2) HELENA Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

3) MARIA Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

4) DIONIZY Trybek
*

 

 
 

 
 

 
 

           

4) AGNIESZKA Trybek
* 1909 Siedlemin

...... Krzyżaniak
*

1) STEFAN Krzyżaniak
*
 

 
 

 
 

 
 

2) CZESŁAW Krzyżaniak
*

 

 
 

 
 

 
 

3) ZYGMUNT Krzyżaniak
*

 

 
 

 
 

 
 

           

5) MICHALINA Trybek
*n 1913 Siedlemin

..... Urbaniak
*

JAN Urbaniak
*
 

 
 

 
 

 
 

           

6) JADWIGA Trybek
*

Stanisław Hałajda
*

HALINA Hałajda
*
 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

9) TOMASZ Bursztynowicz
* 18.12.1875 Kaczyniec
† 12.03.1876 Kaczyniec

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja 5 generacja
Andrzej Worsztynowicz * 1746
? Walenty Bursztynowicz * 1780 Jan Bursztynowicz * 1801
(Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
 
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ? Walenty Worsztynowicz * 1776    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
młynarz
(Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowiczi * 1756
kołodziej
(Borek Wielkopolski)
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
młynarz
(Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
szewc
(Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz *
(Raszków)
Karol Bursztynowicz
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz
(Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820

T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz * ?  
Katarzyna Worsztynowicz * Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(Środa , Gozdowo)
T-K-S-M
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami