Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. i 2. generacja / generacio 3. i 4. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

Stefan Worsztynowicz alias Bursztynowicz (3. generacja)
* 29.04.1788 Borek Wielkopolski, † 28.10.1831 Raszków
∞ Sośnica ? al Zuzanna Kaczmarek
* 31.05.1789 Olędry Biegańskie, †

Jan Worsztynowicz (2. generacja)
* 1759, † Sośnica ?
∞ 14.09.1783 Borek al Ewa Sokołowska
* 1758, † Sośnica ?

Wojciech Bursztynowicz (4. generacja)
* 05.04.1824 Raszków; †
∞ 05.08.1851 Koryta al
Zofia Forycka
* 1827, †

 
5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio 10. Generacja / Generacio 11. Generacja / Generacio
1) TEOFIL Bursztynowicz
* 27.04.1854 Grudzielec


Agnieszka Lachman
*
† 08.08.1928 Zębców
1) FRANCISZKA Bursztynowicz
*


... Banasiak
*
1) PELAGIA Banasiak
*

... Wasiak
*
2) LUDWIKA Banasiak
*

... Kobyłka
*
       
3) ADAM Banasiak
*
       
           
2) MARIA Bursztynowicz
* 1891
† 1961

Antoni Trelka
* 1881
† 1953
1) WŁADYSŁAW Trelka
* 06.06.1920
† 19.05.1992

Walenty Szczęch
*
       
2) JUSTYNA Trelka
*
       
3) BRONISŁAW Trelka
*

Irena ...
*
       
4) ANIELA Trelka
*

....
*
       
5) TERESA Trelka
* 08.09.1928
† 25.12.2002

... Kiełpiński
*
       
           
3) MICHAŁ Bursztynowicz
*
† zg. ok. 1920
         
4) ..... Bursztynowicz
*

(wyemigrował do Francji)
         
           
5) STANISŁAWA Bursztynowicz
* 01.09.1896 Kuchary
† 05.03.1980 Ostrów Wlkp.

Rodzina Antoniego i Stanisławy Matuszczaków

∞ 09.05.1919 Przygodzice
Antoni Matuszczak
*

1) KAZIMIERZ Matuszczak
* 15.02.1921 Zębców
† 10.04.1966 Kraków
∞ 1943
Aniela Biesiada
* 1924
† 1980
1) ELŻBIETA IRENA Matuszczak
*
     
2) LESZEK KAZIMIERZ Matuszczak
*
     
         
2) STEFAN ANTONI Matuszczak
* 26.07.1923 Ostrów Wlkp.
∞ 31.12.1950 Ostrów Wlkp.
Leokadia Zdrojowa
*
1) BOGUMIŁA Matuszczak
*

Piotr Sobczak
*
     
2) BARBARA IRENA Matuszczak
*

Zenon Kwaśny
*
     
3) JACEK Matuszczak
*

Henryka Kasprzak
*
     
         
3) HENRYK Matuszczak
* 06.05.1925 Ostrów Wlkp
† 23.12.1986 Ostrów Wlkp

Joanna Cieplik
*
1) EWA Matuszczak
*
     
2) WIESŁAWA Matuszczak
*
     
3) JANUSZ Matuszczak
*
     
4) MARIA Matuszczak
*
     
         
5) WANDA HELENA Matuszczak
* 15.04.1929 Ostrów Wlkp.
∞ 1975
Józef Uryga
*
       
           
6) ANNA Bursztynowicz
* 22.06.1899 Kuchary

∞ 08.11.1925 Ostrów Wlkp.
Józef Kasprzak
*
1)JADWIGA Kasprzak
* 25.071926

Edmund Bielski
*
       
2) MARIAN Kasprzak
* 05.09.1928
† 30.09.1988
       
3) IRENA Kasprzak
* 24.02.1936

Bronisław Kalina
*
       
           
7) MICHALINA Bursztynowicz
* 17.05.1902 Kuchary
∞ 15.02.1925 Ostrów Wlkp.
Kazimierz Szłapka
*
1) KAZIMIERZ Szłapka
*
       
2) LESZEK Szłapka
*
       
3) WŁADYSŁAW Szłapka
* 21.05.1931
∞ Urszula Piechota
*
       ?            
             
             
             

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja 5 generacja
Andrzej Worsztynowicz * 1746
? Walenty Bursztynowicz * 1780 Jan Bursztynowicz * 1801
(Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
 
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ? Walenty Worsztynowicz * 1776    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
młynarz
(Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowiczi * 1756
kołodziej
(Borek Wielkopolski)
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
młynarz
(Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
szewc
(Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz *
(Raszków)
Karol Bursztynowicz
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz
(Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820

T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz * ?  
Katarzyna Worsztynowicz * Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(Środa , Gozdowo)
T-K-S-M
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami