Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. i 2. generacja / generacio 3. i 4. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

Wojciech Worsztynowicz (3. generacja)
* 29.04.1788 Borek Wielkopolski, † 28.10.1831 Raszków
∞ Sośnica ? al Zuzanna Kaczmarek
* 31.05.1789 Olędry Biegańskie, † ?

Jan Worsztynowicz (2. generacja)
* 1759, † Sośnica ?
∞ 14.09.1783 Borek al Ewa Sokołowska
* 1758, † Sośnica ?

Tomasz Worsztynowicz alias Bursztynowicz (4. generacja)
* 01.12.1819 Raszków, †
I ∞ 30.01.1844 Lenartowice
al Agnieszka Mianowska alias Filipiak
* 1829, † ?
II ∞ 1863 Kuczków Mały al Teofila Stojecka
* ; † ?

 
5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio 10. Generacja / Generacio 11. Generacja / Generacio
1) KASPER Bursztynowicz
* 29.12.1845 Lenartowice
           
2) ROZALIA (Róża) Bursztynowicz
* 27.08.1847 Lenartowice
† 02.11.1854 Lenartowice
           
             
3) ANDRZEJ Bursztynowicz
* 18.11.1849 Lenartowice
† Barczew 21.03.1917
I ∞
..... Piaskowska
*
1) STANISŁAW Bursztynowicz
*
?  

 
 

 
 

 
 

2) MAŁGORZATA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3) KATARZYNA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

II ∞ ok. 1884
Antonina Koźmińska
*

1) JÓZEF Bursztynowicz
* 05.01.1885 Zapole
† zg.1939/45 Rosja (Rußland)
∞ 1911 Brzeźnio
Konstancja Pawlikowska
* 22.12.1891 Stefanów Barczewski
† 09.03.1983 Gryfice
1) EDWARD Bursztynowicz
* 23.01.1914 Barczew
∞ 15.09.1948 Gryfice
Zofia Osiak
* 24.11.1918 Puławy
1) ELŻBIETA Bursztynowicz
*

Wiesław Świderek
*
ANNA Świderek
*
 

 
 

2) ANDRZEJ Bursztynowicz
*

Elźbieta Słopianka
*

ANDRZEJ Bursztynowicz
*
 

 
 

 

 

 

 

 

2) JÓZEF Bursztynowicz
*  06.05.1915 (Niemcy)
† zg. Rosja (Ruslando) 1939/45
       
         

3) TEODOZJA Bursztynowicz
* 20.11.1916 (Niemcy)

Stanisław Baran
*

1) RYSZARD Baran
*

.....
*
EDYTA Baran
*
 

 
 

2) URSZULA Baran
*

..... Zemski
*

1) MARCIN Zemski
*
 

 
 

2) ŁUKASZ Zemski
*

 

 
 

         

4) KAZIMIERA Bursztynowicz
* 21.01.1919 Stefanów Barczewski

Roman Marszałowicz
*

1) EWA Marszałowicz
*

.....
*
BARTŁOMIEJ
*
 

 
 

2) MARIA Marszałowicz
*

 

 
 

 
 

         

5) ZOFIA Bursztynowicz
* 15.05.1925 Milatyn Nowy
∞ Gryfice
Mieczysław Pietrusiewicz
*

1) WOJCIECH Pietrusiewicz
*

.....
*
1)  

 
 

 
2)

 

 
 

2) MACIEJ Pietrusiewicz
*

.....
*

1) AGATA Pietrusiewicz
*
 

 
 

2) MACIEJ Pietrusiewicz
*

 

 
 

3) MARIA Pietrusiewicz
*

 

 
 

       

 

 

2) MICHAŁ Bursztynowicz
*01.09.1887 Barczew
† 1942 Grzybów
∞ 1918 Sieradz
Janina Janicka
*

TADEUSZ Bursztynowicz
* 1919 Sieradz
† 06.05.1985 Warszawa

Zenobia .....
*
JACEK Bursztynowicz
* Warszawa

Barbara Rabczak
* Bielsko-Biała
MAŁGORZATA Bursztynowicz
*
   
           

3) KAZIMIERZ Bursztynowicz
* 23.02.1890 Barczew
† Dania (Danlando)
∞ Dania (Danlando)
.....
*

xx  Burstynowitz   xx  Burstynowitz  

Klaus Borris Burstynowitz  

 
 

 
 

xx  Burstynowitz   xx  Burstynowitz   Lasse Burstynowitz    
xx  Burstynowitz   xx  Burstynowitz   Helle B. Rudebeck    

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 21.07.1893 Barczew
† 1949 Łódź
         
           

5) HELENA Bursztynowicz
* 1894 Barczew

I ∞
Józef Molski
*

KAZIMIERA Molska
* 15.04.1914
† 1982 Pobierowo

..... Szulc
*
RYSZARD Szulc
* Brzeźnio
 

 
 

 
 

         

II ∞
..... Owczarek
*

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

6) WŁADYSŁAW Bursztynowicz
* 17.04.1900 Barczew
† 02.08.1969 Barczew
Zofia Szkudlarek
*
† 28.11.1982 Szczecin

1) DANUTA Bursztynowicz
* 1927 Barczew

Marian Zawadzki
*
1) HENRYKA Zawadzka
*

Władysław Kuczyński
*
1)  

 
 

 
2)

 

 
 

 
3)

 

 
 

2) RYSZARD Zawadzki
* .

Marlena .....

1)  

 
 

2)

 

 
 

         

2) ZDZISŁAW Bursztynowicz
* 1919 Barczew
† 24.07.1982 Szczecin
I ∞
Anna .....
*

1) MAŁGORZATA Bursztynowicz
*

.....
*
1)
*
 

 
 

2)
*

 

 
 

2) EWA Bursztynowicz
*

Tomasz Janik
*

KAROLINA Janik
*
 

 
 

II ∞ Szczecin
Urszula ......
*

 

 
 

 
 

 
 

             
4) MARIA Bursztynowicz
* 28.06.1851 Lenartowice
           
5) AGNIESZKA Bursztynowicz
* 01.011854 Lenartowice
           
6) ANTONI Bursztynowicz * 29.12.1857 Lenartowice            
             

1) JÓZEF Bursztynowicz
* ok. 1864


Marianna Banach
*

1) STANISŁAW Bursztynowicz
* 06.11.1887 Wielka Wieś
† 06.05.1964 Rybnik (gm. Brzeźnio)
I ∞ Marianna Szewczyk
* 01.08.1879 Nowa Wieś
† 22.05.1951 Aleksandrów
1) BOLESŁAW Bursztynowicz
* 05.11.1910 Nowa Wieś
†  Łódź
□ 19.02.1990 Łódź
∞ 26.02.1930
Marianna Marciniak
*
□ 17.07.1997 Łódź
1) ZENOBIA Bursztynowicz
* Nowa Wieś 01.01.1931
 

 
 

 
 

2) ZDZISŁAW Bursztynowicz
* 28.10.1933 Nowa Wieś
∞. .10.1969
.....
*

 

 
 

 
 

3) JULIA Bursztynowicz
* 02.11.1937 Majaczewice
∞ 16.04.1965
.....
*

 

 
 

 
 

4) ANNA Bursztynowicz
*
∞ ..... 28.12.1968
.....
*

 

 
 

 
 

5) BOGUMIŁA Bursztynowicz
*

.....
*

 

 
 

 
 

6) DANIELA Bursztynowicz
*
∞ .
.....
*

 

 
 

 
 

         

2) HELENA Bursztynowicz
* 22.02.1918 Nowa Wieś
∞ 27.10.1945
Kazimierz Pawłowski
*
† 16.01.1982 Aleksandrów Łódzki

1) TATIANA Pawłowska
*

.....
*
ALEKSANDRA
*
 

 
 

2) ANDRZEJ Pawłowski
*

 

 
 

 
 

3) KRZYSZTOF Pawłowski
*

.....
*

syn  

 
 

4) HALINA Pawłowska
*

..... Jotejko
*

córka  

 
 

         

3) STANISŁAW Bursztynowicz
* 23.04.1921 Nowa Wieś

∞ ..... 1941
Helena Hengler
*

1) ..... Bursztynowicz (syn)
*

.....
*
 

 
 

 
 

2) ..... Bursztynowicz (córka)
*

.....
*

 

 
 

 
 

3) ..... Bursztynowicz (syn)
*

 

 
 

 
 

4) ..... Bursztynowicz (syn)
*

 

 
 

 
 

     

 

 

4) BOLESŁAWA Bursztynowicz
* 06.02.1923 Nowa Wieś
I ∞
Paweł Fick
*

MIROSŁAW
*
     

II ∞ 1969
Bronisław Winnicki
*

 

 
 

 
 

 
 

         

II ∞ 1952
Stefania Mikołajczyk
* 23.11.1901 Nowa Wieś
† 30.01.1978 Nowa Wieś

5) LEON Bursztynowicz
* 21.07.1925
† 25.02.1986 Nowa Wieś
∞ 1949
Stefania Zdziennicka
* 16.05.1924
† 30.08.1987 Nowa Wieś
1) HENRYK Bursztynowicz
*

Anna Wojciechowska
* .
1) DOROTA Bursztynowicz
*
 

 
 

2) KATARZYNA Bursztynowicz
*

 

 
 

2) URSZULA Bursztynowicz
*

Wacław Stachura
*

1) PAWE_ Stachura
*
 

 
 

2) AGNIESZKA Stachura
*

 

 
 

3) TOMASZ Stachura
*

 

 
 

3) GRZEGORZ Bursztynowicz
*

Urszula Drzazga
*

 

 
 

 
 

4) ANDRZEJ Bursztynowicz
*

Grażyna Kalicka
*

1) JACEK Bursztynowicz
*
 

 
 

2) AGNIESZKA Bursztynowicz
*

 

 
 

5) JADWIGA Bursztynowicz
*

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

6) LEOSIA Bursztynowicz
* 1926
       
           

2) STEFANIA Bursztynowicz
* 1889
† 1944

..... Pawelski
*

1) WŁADYSŁAW Pawelski
* 22.10.1908
∞ 24.06.1934
Stefania Florczak
*
1) TANIA Pawelska
*
∞ 1955
.....
*
 

 
 

 
 

2) WIESŁAWA Pawelska
*

.....
*

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2) WACŁAW Pawelski
* ..... 1912
† 1954 Wrocław
       
             

2) WALENTY Bursztynowicz
* 27.01.1874 Zgórz
† 02.06.1954 Aleksandrów Łódzki
(tkacz / teksisto)
I ∞
Waleria Aleksandrowicz
* 1872

 

MAKSYMILIAN Bursztynowicz
* 11.08.1897 Opiesin
† 08.04.1973 Aleksandrów Łódzki

Anna Kowalska
* 20.10.1893
† 25.03.1983 Aleksandrów Łódzki
1) SABINA Bursztynowicz
*
 

 
 

 
 

 
 

         

2) REGINA Bursztynowicz
* 18.03.1926 Aleksandrów Łódzki

Zygmunt Kowalewski
*

MARIOLA SABINA Kowalewska
*

..... Rosiak
*
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3) HENRYK Bursztynowicz
*
       
 

 

 

 

 

 

II ∞
Teofila Kwiatkowska
* 11.04.1879 Kutno
† 09.12.1965 Aleksandrów Łódzki
           

 

 

 

 

 

 

 

Tablica główna potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku (generacje 1-4)

oraz tablice gałęzi, których protoplaści należą do czwartej generacji:

2. generacja 3. generacja 4. generacja 5 generacja
Andrzej Worsztynowicz * 1746
? Walenty Bursztynowicz * 1780 Jan Bursztynowicz * 1801
(Pleszew)
T-A-W-J
 
Andrzej Bursztynowicz * 1809
(Pleszew)
T-A-W-A
 
Wincenty Bursztynowicz * 1825
(Pleszew)
T-A-W-W
 
Roch Worsztynowicz * 1750 Adam Orsztynowicz * 1780
 
Ignacy Orsztynowicz * 1833
(Smólniki)
T-R-A-I
 
Maciej Worsztynowicz * 1753 ? Walenty Worsztynowicz * 1776    
Franciszek Orsztynowicz * 1755
młynarz
(Błażejewo)
Józef Orsztynowicz * 1785 Kazimierz Orsztynowicz * 1814
T-F-J-K
 
Walenty Orsztynowicz * 1827
T-F-J-W
Kazimierz Orsztynowicz * 1799    
Antoni Orsztynowiczi * 1756
kołodziej
(Borek Wielkopolski)
Franciszek Orsztynowicz * 1782
(Borek Wielkopolski)
Paweł Orsztynowicz * 1814
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-P
 
Feliks Orsztynowicz * 1821
(Borek Wielkopolski)
T-A-F-F
 
Jan Worsztynowicz * 1759
młynarz
(Dobrzyca, Sośnica)
Mateusz Worsztynowicz * 1784 ?  
Stefan Bursztynowicz * 1785
(Raszków, Grudzielec)
Wojciech Bursztynowicz * 1824
(Grudzielec)
T-J-S-W
 
Stanisław Bursztynowicz * 1786
szewc
(Pieruszyce)
Jan Bursztynowicz * 1823
(Pleszew)
T-J-S-J
 
Wojciech Worsztynowicz *
(Raszków)
Karol Bursztynowicz
(Chruszczyny)
T-J-W-K
 
Tomasz Bursztynowicz
(Lenartowice, Zgórz)
T-J-W-T
 
Jan Worsztynowicz * 1822
(Raszków)
T-J-W-J
 
Franciszek Worsztynowicz * 1828
(Raszków)
T-J-W-F
 
Błażej Orsztynowicz * 1790
(Karmin)
Maciej Orsztynowicz * 1824
(Karmin)
T-J-B-Mc
 
Marcin Orsztynowicz * 1820

T-J-B-Mr
 
Augustyn Worsztynowicz * ?  
Marcin Worsztynowicz * 1793 ?  
Józef Bursztynowicz * 1796
(Sośnica)
Karol Bursztynowicz * 1824
(Sośnica)
T-J-J-K
 
Jakub Bursztynowicz * 1797
(Raszkówek
   
Jan Worsztynowicz * ?  
Katarzyna Worsztynowicz * Szymon Rajewicz * 1785 Michał Rajewicz * 1817
(Środa , Gozdowo)
T-K-S-M
 
Ignacy Jakub Worsztynowicz * 1761 ?    
?      
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami