Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

Branĉo de Jan Bursztynowicz el Pleszew
* 22.06.1823 Pieruszyce
(kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski)
     


1701-1750


1745

TOMASZ Worsztyn (Orstyn) alias Worsztynowicz (muelisto, gepatroj: ? ) La unua generacio
* ĉ. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek (77 jaroj)
∞ ĉ. 1745 to Barbara (gepatroj: )
* ĉ. 1712/1722, † 20.01.1786 Borek (74 jaroj)
infanoj:
1. Andrzej Worsztynowicz (Orsztyn) * 08.11.1746
{baptogepatroj: Samuel Szodkiewicz & Teresa Piotrowska
2. Roch Worsztynowicz (Orstyn) * 16.08.1750 Gostyń, † antaŭ 27.09.1781, ∞ 02.11.1777 Borek al Marianna Poplenowska
{baptogepatroj: Walenty Szura & Marianna Janiszewska)
3. Maciej Worsztynowicz (Orsztyn) * 20.02.1753 Gostyń
{baptogepatroj: Franciszek Rzanski & Regina Formanowicz - edzino de Jan Formanowicz, ĉarfaristo)
4. Franciszek Worsztynowicz * 01.10.1755 Stary Gostyń, † 018.03.1798 Lubiatowo, ∞ 26.01.1780 Dolsk al Regina Stęzak el Osieczna
{baptogepatroj: Paweł Maruszewski, forĝisto el Gostyń & Regina Formanowicz el Gostyń - edzino de Jan Formanowicz, ĉarfaristo)
5. Antoni Worsztynowicz * 1756, † ?, I ∞  ĉ. 1774 al Agnieszka, II ∞ 27.05.1806 Borek al Rozalia Tyc
6. Jan Worsztynowicz * 1759, † ?, ∞ 14.09.1783 Borek al Ewa Sokołowska
7. Katarzyna Worsztynowicz * ?. † ?, ∞ 24.01.1785 Borek al Jakub Rajewicz
8. Ignacy Jakub Worsztynowicz (Orsztynowicz) * 26.07.1761 Błażejewo
{baptogepatroj: Walenty Krzemieniewski & Jadwiga Kaczkowa)
9. Marianna Worsztynowicz (Orstenowicz) * 28.04.1765 Błażejewo
{baptogepatroj: Mikołaj Loykiewicz & Łucja Wierzejska)


1751-1800


1774

JAN Worsztynowicz (młynarz = muelisto, loĝis in Dobrzyca (1785-1796), Sośnica No 24 (1798), gepatroj: Tomasz Wurst alias Worsztynowicz & Barbara) La dua generacio
* 1759  [w 1798 miał 39 lat], † ?
∞ 14.09.1783 Borek Wielkopolski al
Ewa Sokołowska (gepatroj: )
1758  [w 1798 miała 40 lat], †
(atestantoj: Mateusz Zdzieszyński, advocato & Maciej Kapitulski)
infanoj:
1. Mateusz Worsztynowicz * 09.09.1784 Borek
    {baptogepatroj: Mateusz Zdzieszyński & Katarzyna Paprzyczyna)
2. Stefan Worsztynowicz alias Bursztynowicz * 02.09.1785 Dobrzyca, † 28.11.1849 Grudzielec, ∞ al  Katarzyna Karasińska
    {baptogepatroj: Franciszek Skoraczewski & Katarzyna Wierzbicka)
3. Stanisław Worsztynowicz alias Bursztynowicz * 02.12.1786 Dobrzyca, I ∞ al Elżbieta Płonkiewicz, II ∞ al  Marianna Wojtyńska I voto Kordylasińska
   {baptogepatroj: Maciej Jankowicz (woźnica miejski) & Eleonora Sokołowska)
4. Wojciech Worsztynowicz * 29.04.1788 Borek, † 28.10.1831 Raszków, ∞ Sośnica (?) al Zuzanna Kaczmarek (ev.)
    {baptogepatroj: Gaspar Zawadzki & Franciszka Tomaszowa)
5. Błażej Worsztynowicz alias Orsztynowicz * 24.01.1790 Dobrzyca, ∞ al Urszula Majcher
    {baptogepatroj: Maciej Tabaczkiewicz & Katarzyna Ćwiklińska)
6. Augustyn Worsztynowicz * 14.08.1791 Dobrzyca
    {baptogepatroj: Stanisław Łukomski (burmistrz) & Konstancja Jaszczutówna (szlachcianka)
7. Marcin Worsztynowicz * 03.11.1793 Dobrzyca
    {baptogepatroj: Franciszek Fonferski & Franciszka Sławieńkiewiczowa)
8. Józef Worsztynowicz alias Bursztynowicz * 17.03.1796 Dobrzyca, † 04.06.1839 Sośnica, ∞ 04.08.1818 Holendry Boruckie al Anna Kaczmarek (ev.)
     {baptogepatroj: Maciej Sokalski & Salomea Sokalska)
9. Jakub Worsztynowicz alias Bursztynowicz * 1797, † post 1832, I ∞ al Józefa Woźniak, II ∞ 16.06.1832 Droszew al Katarzyna Robaszczanka
10. Jan Worsztynowicz * 05.07.1798 Sośnica, ∞ probable
     {baptogepatroj: Kazimierz Godyński, piwowar & Rozalia Bajerowicz)


1801 ‒ 1850


~ 1822

STANISŁAW Worsztynowicz alias Bursztynowicz (szewc = ŝuisto, gepatroj: Jan Worsztynowicz & Ewa Sokołowska) La tria generacio
* 03.12.1786 Dobrzyca, † ?
I ∞ antaŭ 1823 al
Elżbieta Płonkiewicz (gepatroj: )
* ?, † ?
infanoj:
1. Jan Bursztynowicz * 22.06.1823 Pieruszyce, † ?, ∞ 28.04.1861 Pleszew al Urszula Dąbkiewicz
2. Stanisław Bursztynowicz * 23.05.1826 Pieruszyce, † 13.03.1837 Pleszew
II ∞ 30.01.1831 Pleszew → Parafia katolicka Pleszew, wpis 2 / 1831
Marianna Wojtyńska I voto Kordylasińska (gepatroj: ) [vidvino post Walenty Kordylasiński → Parafia katolicka Gołuchów, wpis 9 / 1816]
* ~ 1800, † ?
infanoj:
1. Szymon Bursztynowicz * 26.10.1831 Pieruszyce, † 02.07.1836 Pleszew
2. Magdalena Bursztynowicz * 25.05.1838 Pleszew


1851 ‒ 1900


1861

JAN Bursztynowicz (buĉisto, gepatroj: Stanisław Bursztynowicz & Elżbieta Płonkiewicz) La kvara generacio
* 22.06.1823 Pieruszyce, † ?
∞ 28.04.1861 Pleszew → Parafia katolicka Pleszew, wpis 9 / 1861
Urszula Dąbkiewicz (vidvino I voto Staszewska, ∞ 1857 Pleszew → Józef Staszewski * 1810, gepatroj: Karol Dąbkiewicz kaj Zofia Błaszczyńska)
* 21.10.1829 Pleszew
infanoj:
1. Franciszka Bursztynowicz * 26.03.1862 Pleszew, ∞ 27.02.1881 Pleszew al  Wacław Kordylasiński
2. Julian Bursztynowicz * 14.06.1864 Pleszew, † 15.04.1871 Pleszew
3. Marianna Bursztynowicz * 1866, † 19.04.1867 Pleszew
4. Ignacy Bursztynowicz * 23.01.1868 Pleszew, † 12.12.1881 Pleszew
5. Józef Bursztynowicz * 13.03.1870 Pleszew, † 12.12.1881 Pleszew


FRANCISZKA Bursztynowicz (gepatroj: Jan Bursztynowicz, rzeźnik & Urszula Dąbkiewicz)
* 26.03.1862 Pleszew,
∞ 27.02.1881 PK Pleszew, wpis 9 / 1881 & 26.02.1881 USC Pleszew, wpis 11
(atestantoj: Jan Dąbkiewicz & Piotr Weichmann)
Wacław Kordylasiński (rzeźnik, gepatroj: Kazimierz Kordylasiński, murarz & Maria Grocholska. zam. Biały Dąb, gminaa ?, zabór rosyjski)
* 23.09.1849 Nowa Wieś (zabór rosyjski)
infanoj:
Maria Kordylasińska * 1881, † 1882


1901 ‒ 1950


19xx

x


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami