Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

Branĉo de Karol Bursztynowicz el Sośnica
* 28.01.1824 Łóba Pustkowie

(kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski)
     


1701-1750


1745

TOMASZ Worsztyn (Orstyn) alias Worsztynowicz (muelisto, gepatroj: ? ) La unua generacio
* ĉ. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek (77 jaroj)
∞ ĉ. 1745 to Barbara (gepatroj: )
* ĉ. 1712/1722, † 20.01.1786 Borek (74 jaroj)
infanoj:
1. Andrzej Worsztynowicz (Orsztyn) * 08.11.1746
{baptogepatroj: Samuel Szodkiewicz & Teresa Piotrowska
2. Roch Worsztynowicz (Orstyn) * 16.08.1750 Gostyń, † antaŭ 27.09.1781, ∞ 02.11.1777 Borek al Marianna Poplenowska
{baptogepatroj: Walenty Szura & Marianna Janiszewska)
3. Maciej Worsztynowicz (Orsztyn) * 20.02.1753 Gostyń
{baptogepatroj: Franciszek Rzanski & Regina Formanowicz - edzino de Jan Formanowicz, ĉarfaristo)
4. Franciszek Worsztynowicz * 01.10.1755 Stary Gostyń, † 018.03.1798 Lubiatowo, ∞ 26.01.1780 Dolsk al Regina Stęzak el Osieczna
{baptogepatroj: Paweł Maruszewski, forĝisto el Gostyń & Regina Formanowicz el Gostyń - edzino de Jan Formanowicz, ĉarfaristo)
5. Antoni Worsztynowicz * 1756, † ?, I ∞  ĉ. 1774 al Agnieszka, II ∞ 27.05.1806 Borek al Rozalia Tyc
6. Jan Worsztynowicz * 1759, † ?, ∞ 14.09.1783 Borek al Ewa Sokołowska
7. Katarzyna Worsztynowicz * ?. † ?, ∞ 24.01.1785 Borek al Jakub Rajewicz
8. Ignacy Jakub Worsztynowicz (Orsztynowicz) * 26.07.1761 Błażejewo
{baptogepatroj: Walenty Krzemieniewski & Jadwiga Kaczkowa)
9. Marianna Worsztynowicz (Orstenowicz) * 28.04.1765 Błażejewo
{baptogepatroj: Mikołaj Loykiewicz & Łucja Wierzejska)


1801 ‒ 1850


1818

JÓZEF Bursztynowicz (gepatroj: Jan Worsztynowicz & Ewa Sokołowska) La tria generacio
* 17.03.1796 Dobrzyca, † 04.06.1839 Sośnica
∞ 04.08.1818 Holendry Boruckie (gmina i pow. Pleszew) → Parafia katolicka Kuczków, wpis 1 / 1818
Anna Kaczmarek (ev.) (gepatroj: Jan Kaczmarek & Ewa ...) [II ∞ 28.06.1840 Sośnica al Jan Karasiński]
* 1798/1800
infanoj:
1. Katarzyna Bursztynowicz * 1819, ∞ 21.05.1843 Bronów al Józef Woźniak
2. Rozalia Bursztynowicz * 15.10.1820 Bógwidze, ∞ 16.10.1836 Bógwidze al Wojciech Piotrowski
3. Dorota I Bursztynowicz * 15.10.1820 Bógwidze, († 03.12.1820 ?)
4. Karol Bursztynowicz * 28.01.1824 Lóba Pustkowie (parafia ...), † 02.05.1902 Siedlemin, I ∞ 03.11.1850 Sośnica al Franciszka Karasińska, II ∞ 16.05.1858 Sośnica al Salomea Pankowiak
5. Dorota II Bursztynowicz * 05.03.1827 Kotarby, ∞ 21.10.1849 Sośnica al Michał Jackowiak
6. Wojciech Bursztynowicz * 06.04.1831 Baranówek, † 16.05.1831 Józefina
7. Maria Bursztynowicz * 29.08.1832 Chuby, ∞ al Jan Kucharski

1836

ROZALIA Bursztynowicz
* 15.10.1820 Bógwidze,
∞ 16.10.1836 Bógwidze
Wojciech Piotrowski
*

1843

KATARZYNA Bursztynowicz
* 1819,
∞ 21.05.1843 Bronów
Józef Woźniak
*

1849

DOROTA II Bursztynowicz (gepatroj: Józef  Bursztynowicz kaj Anna Kaczmarek)
* 05.03.1827 Kotarby,
∞ 21.10.1849 Sośnica
Michał Jackowiak
*
infanoj:
Agnieszka Jackowiak * 1855,  ∞ 1876 USC Czarnuszka → Antoni Woźniak
Józef Jackowiak * 1861, ∞ 1887 USC Czarnuszka → Klara Kulczyńska

1850

KAROL Bursztynowicz (owczarz, gepatroj: Józef Bursztynowicz & Anna Kaczmarek) La kvara generacio
* 28.01.1824 Bógwidze - Łóba Pustkowie (parafia ...), † 02.05.1902 Siedlemin → USC Jarocin, wpis 66
I ∞ 03.11.1850 Sośnica al
Franciszka Karasińska (gepatroj: Jan Karasiński & Wiktoria Grabarek)
* 1825 (08.02.1827 Wrześnica),  † 21,02.1858 Kaczyniec
(atestantoj: Simon Forycki, Petrus Wasyl, de Sosnica)
infanoj:
1. Ludwik Bursztynowicz * 21.03.1851 Sośnica, † 21.12.1851 Sośnica
2. Katarzyna Bursztynowicz * 31.10.1852 Sośnica, † 30.07.1910 Karmin, ∞ 03.11.1872 Sośnica al Jan Kaczór
3. Józef Bursztynowicz * 13.05.1855 Sosnica, † 13.02.1931 Orpiszewek, ∞ 16.02.1879 Sośnica al Agnieszka Szymczak
II ∞ 16.05.1858 Sośnica (Kaczyniec) al
Salomea Pankowiak (Panczak) (gepatroj: )
* 1837, † 18.01.1876 Kaczyniec → USC Dobrzyca, wpis
(atestantoj: Benedictus Dymny & Franciscus Musielowski)
infanoj:
1. Gaspar Bursztynowicz * 05.01.1860 Kaczyniec, † 24.09.1875 Sośnica
2. Marcin Bursztynowicz * 16.10.1862 Kaczyniec, † 03.03.1944 Fabianów, I ∞ 27.01.1889 Sośnica al Jadwiga Balcer, II ∞ 28.01.1894 Sośnica al Franciszka Pankowiak
3. Sebastian Bursztynowicz * 06.01.1866 Kaczyniec, † Kujawy, ∞ 1889 Pleszew → Józefa Przychodna
4. Andrzej Bursztynowicz * 15.10.1868 Kaczyniec, † 05.10.1937 Siedlemin, ∞ 18.10.1891 Sośnica al Maria Kolacyak
5. Helena Bursztynowicz * 26.04.1872 Kaczyniec, † 30.08.1958 Siedlemin, ∞ 15.10.1899 Sośnica al Ignacy Trybek
6. Tomasz Bursztynowicz * 18.12.1875 Kaczyniec, † 12.03.1876 Kaczyniec


1851 ‒ 1900


1859

MARIA Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz kaj Anna Kaczmarek)
* 29.08.1832 Chuby,

Jan Kucharski
*
infanoj:
Franciszka Kucharska * 1860, ∞  1889 USC Dobrzyca → August Ulke
Jadwiga Kucharska * 1863, ∞ 1882 USC Dobrzyca → Franciszek Ostojski alias Ostojak
Katarzyna Kucharska * 1873 → PK Lutynia, wpis, † 1874

1872

KATARZYNA Bursztynowicz (gepatroj: Karol Bursztynowicz & Franciszka Karasińska) La kvina generacio
* 31.10.1852 Sośnica, † 30.07.1910 Karmin,
∞ 03.11.1872 Sośnica al
Jan Kaczór (gepatroj: )
* 1849, † 18.11.1927 Gustawów
infanoj:
1. ..
2. Maria Kaczór *24.08.1876 Sośnica, † 03.08.1877 Sośnica
3. Franciszka Kaczór * 27.09.1878 Sośnica, ∞ 02.01.1913 Karmin al Michał Olejniczak
4. Wojciech Kaczór * 15.04.1881 Sośnica, † 20.03.1938 Karmin, ∞ al Katarzyna Olejniczak
5. Marcin Kaczor * 1883 Sośnica
6. Wiktoria Kaczór 1886 * Sośnica,  I ∞ al .... Jammer, II ∞ 03.11.1914 Hamborn al .....

1876

JÓZEF Bursztynowicz (gepatroj: Karol Bursztynowicz & Franciszka Karasińska) La kvina generacio
* 13.05.1855 Sośnica, † 13.02.1931 Orpiszewek
∞ 16.02.1879 USC Dobrzyca, wpis & PK Sośnica
(atestantpj: Franciszek Wrobiński & Feliks Królikiewicz)
Agnieszka Szymczak (gepatroj: Franciszek Szymczak →  Rozalia Kujek)
* 1859
infanoj:
1. Maria Bursztynowicz * 31.07.1881 Węgrzynów → USC Kotlin, wpis 171, ∞ 29.06.1901 Sośnica → Stanisław Jankowski
2. Jadwiga Bursztynowicz * 18.09.1883 Węgrzynów → USC Kotlin, wpis 158
3. .Józefa Bursztynowicz * 01.03.1886 Suchorzew→ USC Kotlin, wpis 54
4. Antoni Bursztynowicz * 14.01.1888 Orpiszewek ∞ 17.02.19... Brzostków a →  Maria Wasilewska
5. Katarzyna Bursztynowicz * 17.11.1889 Orpiszewek, ∞ 15.05.1911 Sośnica → Michał Piotrowski
6. Ludwik Bursztynowicz * 31.07.1893 Orpiszewek, † 06.02.1979 Krotoszyn, ∞ 20.04.1932 Sulmierzyce → Stanisława Moskalek
7. Stanisław Bursztynowicz * 30.04.1895 Orpiszewek
8. Wiktoria Bursztynowicz * 28.11.1896 Orpiszewek, ∞ 23.04.1922 Sośnica → Jan Bartczak
9. Andrzej Bursztynowicz * 19.11.1899 Orpiszewek, † Anglio, ∞ al ?
10. Franciszek Bursztynowicz * 05.10.1901 Orpiszewek → USC Kotlin, wpis 1963 matrikulo, † 16.07.1982 Orpiszewek (USC Kotlin, wpis 25)


AGNIESZKA Jackowiak
* 1855, 
∞ 1876 USC Czarnuszka →
Antoni Woźniak
*

1882

JADWIGA Kucharska (gepatroj: Jan Kucharski kaj Maria Bursztynowicz)
* 1863,
∞ 1882 USC Dobrzyca →
Franciszek Ostojski alias Ostojak
*

1887

JÓZEF Jackowiak
* 1861,
∞ 1887 USC Czarnuszka →
Klara Kulczyńska
*

1889

MARCIN Bursztynowicz (gepatroj: Karol Bursztynowicz & Salomea Pankowiak) La kvina generacio
* 16.10.1862 Kaczyniec, † 03.03.1944 Fabianów,
I ∞ 26.01.1889 USC Dobrzxyca, wpis 2  & 27.01.1889 Sośnica → Parafia katolicka Sośnica, wpis 1
atestantoj:
Jadwiga Balcer (gepatroj: Franciszek Balcer kaj Krystyna Forycka †)
* 04.09.1870 Sośnica, † 1893 → USC Kotlin, wpis
infanoj:
1. Ludwik Bursztynowicz * 08.07.1891 Sośnica, † 26.05.1966 Kowalew, ∞ al Józefa Gronowska
II ∞ 28.01.1894 Sośnica al
Franciszka Pankowiak (gepatroj: )
* 09.09.1870, † 13.12.1947 Fabianów
infanoj:
1. Stanisław Bursztynowicz * 15.10.1894 Fabianów, † 16.06.1956, ∞ 11.09.1921 al Maria Bednarek
2. Józef Bursztynowicz * 18.02.1897 Sośnica, ∞ 08.11.1925 Kowalew al Stanisława Matłoka
3. Władysława Bursztynowicz * 19.06.1899 Sośnica, † 09.07.1899 Sośnica
4. Antonina Bursztynowicz * 24.05.1900 Sośnica
5. Władysław Bursztynowicz * 09.06.1901  Fabianów, ∞ 16.06.1929 Sośnica al Elżbieta Bednarek
6. Tomasz Bursztynowicz * 16.12.1903 Fabianów, † 13.09.1911 Fabianów
7. Wincenty Bursztynowicz * 15.05.1906 Fabianów, ∞ 19.10.1938 Krośno nad Uszą al Olga Roszak
8. Franciszek Bursztynowicz * 25.03.1909 Fabianów, ∞ 1948 Gdynia al Stefania Szewczyk


FRANCISZKA Kucharska (fiibno de Jan Kucharski kaj Marianna Bursztynowicz) .•••• 1859
* 1860,
∞  1889 USC Dobrzyca, wpis
August Ulke


SEBASTIAN Bursztynowicz (owczarz, gepatroj: Karol Bursztynowicz & Salomea Pankowiak) La kvina generacio
* 06.01.1866 Kaczyniec, † Kujawy,
∞ 11.11.1889 USC Pleszew, wpis 68 & PK Czermin, wpis 14 / 1889
Józefa Przychodnia (gepatroj: Ludwik Przychodni kaj Marianna Lewicka)
* 25.02.1867 Marszew (gmina Pleszew)
infanoj:
1. Ludwik Bursztynowicz * 24.08.1890 Marszew (USC Pleszew, wpis 265), † 1891
2. Katarzyna Bursztynowicz * 23.03.1892 Marszew, I ∞ 22.01.1913 Niestronno (mina Mogilno) → Maciej Ćwikliński, II ∞ 05.02.1930 Bochum → Adam K......
3. Sylwester Bursztynowicz *
4. Józef Bursztynowicz * , ∞ al Weronika ....
5. Kazimierz Bursztynowicz * , ∞ al .....
6. Władysław Bursztynowicz * , ∞ al ....

1891

ANDRZEJ Bursztynowicz (gepatroj: Karol Bursztynowicz & Salomea Pankowiak) La kvina generacio
* 15.10.1868 Kaczyniec, † 05.10.1937 Siedlemin
∞ 18.10.1891 Sośnica al
Maria Kolacyak [Kolaciak] (gepatroj: )
* 1870, † 15.02.1954 Siedlemin
infanoj:
1. Stanisław Bursztynowicz * 07.10.1892 Sośnica, † (pereinta 1915 Belgio)
2. Józefa Bursztynowicz * 08.03.1894 Sośnica, ∞ 24.04.1921 Siedlemin al  Franciszek Szczepaniak
3. Franciszka Bursztynowicz * 30.03.1896 Sośnica, † 1904
4. Rozalia Bursztynowicz * 12.08.1898 Sośnica, † 09.08.1899 Sośnica
5. Zofia Bursztynowicz * 10.05.1900 Sośnica, † 1804 Koźmin
6. Ignacy Bursztynowicz * 17.07.1904 Borzęciczki, † 07.01.1985 Jarocin, ∞ 17.01.1930 Siedlemin al Marianna Ziętkiewicz
7. Wojciech Bursztynowicz * 1907 Siedlemin, † 09.09.1982 Wrocław, ∞ al  Bronisława Walczak
8. Magdalena Bursztynowicz * 24.05.1911 Siedlemin, † ?, ∞ 02.07.1933 Siedlemin al Józef Grębowski
9. Jan Bursztynowicz * 1914 Siedlemin, † Siedlemin

1899

HELENA Bursztynowicz (gepatroj: Karol Bursztynowicz & Salomea Pankowiak) La kvina generacio
* 26.04.1872 Kaczyniec, † 30.08.1958 Siedlemin,
∞ 15.10.1899 Sośnica al
Ignacy Trybek (gepatroj: )
* 10.01.1872, † 27.03.1951 Siedlemin
infanoj:
1. knabo *† 23.07.1900 Siedlemin → USC Jarocin, wpis 134
2. Roch Trybek * 1901 Siedlemin, ∞ al Katarzyna Bednarek
3. Władysław Trybek *17.05.1903 Siedlemin, ∞ al Marianna Bednarek
4. Jadwiga Trybek *1905 Siedlemin, ∞ al Stanisław Hałajda
5. Agnieszka Trybek * 1907 Sidlemin, ∞ al .... Krzyżaniak
6. Antoni Trybek * 1911 Siedlemin, ∞ al Kazimira Łabędzka
7. Michalina Trybek * 1913 Siedlemin, ∞ al .... Urbaniak


1901 ‒ 1950


1901

MARIA Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Agnieszka Szymczak) La sesa generacio
* ?
∞ 29.06.1901 Sośnica al
Stanisław Jankowski (gepatroj: )
* 1873
infanoj:
1. Maria I Jankowska * 19.09.1902 Orpiszewek, † 16.10.1902 Orpiszewek
2. Elżbieta Jankowska * 17.11.1903 Orpiszewek, ∞ 26.04.1925 Orpiszewek al Ludwik Cholewa
3. Agnieszka Jankowska * 29.12.1907 Orpiszewek
4. Antoni Jankowski * 12.01.1910 Orpiszewek
5. Ignacy I Jankowski * 22.07.1911 Orpiszewek, † 13.09.1911 Orpiszewek
6. Stanisława Jankowska * 21.10.1912 Orpiszewek, 21.10.1912 Orpiszewek
7. Maria II Jankowska * 01.12.1913 Orpiszewek
8. Rozalia Jankowska * 03.09.1916 Orpiszewek
9. Stanisław Jankowski * 10.10.1919 Orpiszewek
10. Ignacy II Jankowski * 05.01.1921 Orpiszewek
11. Stefania Jankowska * 13.08.1922 Orpiszewek

Idaro de Maria Bursztynowicz voto Jankowska

1911

KATARZYNA Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Agnieszka Szymczak) La sesa generacio
* 17.11.1889 Orpiszewek,
∞ 15.05.1911 Sośnica al
Michał Piotrowski (gepatroj: )
*

1913

KATARZYNA Bursztynowicz (gepatroj: Sebastian Bursztynowicz & ) La sesa generacio
* 23.03.1892 Marszewo,
I ∞ 22.01.1913 Niestronno al
Maciej Ćwikliński (gepatroj: )
*
II ∞ 05.02.1930 Bochum al
Adam K...... (gepatroj: )
*


ANTONI Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Agnieszka Szymczak) La sesa generacio
* 14.01.1888 Orpiszewek. † ?
∞ 17.02.19... Brzostków al
Maria Wasilewska (gepatroj: )
* ?
infanoj:
1. Anna Bursztynowicz ∞ al  .... Świerblewski
2. Joanna Bursztynowicz ∞ al  .... Rogoziński
3. Kazimiera Bursztynowicz ∞ al  .... Mikołajczak
4. Monika Bursztynowicz
5. Stefania Bursztynowicz ∞ al  .... Nowaczyk
6. Wojciech Bursztynowicz ∞  al  Barbara Stawicka
7. Helena Bursztynowicz ∞ al  .... Piętka


LUDWIK Bursztynowicz (gepatroj: Marcin Bursztynowicz & Jadwiga Balcer) La sesa generacio
* 08.07.1891 Sośnica, † 26.05.1966 Kowalew,
∞ al
Józefa Gronowska (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Zygfryd Bursztynowicz * 20.01.1920 Oberhausen, † 12.11.1966 Pleszew, ∞ al Łucja Maciejewska
2. Helena Bursztynowicz * , ∞ al Bolesław Kozłowski
3. Marta Bursztynowicz * . ∞ al Czesław Krakowski
4. Marian Bursztynowicz * 13.07.1926, † 04.02.1964 Kowalew, ∞ al Władysława .....
5. Henryk Bursztynowicz * , ∞ al Krystyna ...

1921

JÓZEFA Bursztynowicz (gepatroj: Andrzej Bursztynowicz & Maria Kolacyak) La sesa generacio
* 08.03.1894 Sośnica,
∞ 24.04.1921 Siedlemin al
Franciszek Szczepaniak (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Ignacy Szczepaniak *
2. Zygmunt Szczepaniak *
3. Stefan Szczepaniak *
4. Władysław Szczepaniak *
5. Maria Szczepaniak * , ∞ al .... Gawroński


STANISŁAW Bursztynowicz (gepatroj: Marcin Bursztynowicz & Franciszka Pankowiak) La sesa generacio
* 15.10.1894 Fabianów, † 16.06.1956,
∞ 11.09.1921 al
Maria Bednarek (gepatroj: )
* 04.08.1900
infanoj:
1. Franciszek Bursztynowicz * 27.10.1922 Fabianów, † 17.05.1950 Fabianów
2. Wojciech Bursztynowicz * , ∞ al Maria Cieślak
3. Mieczysław Bursztynowicz * 01.01.1930 Fabianów, ∞ 26.07.1953 Wrocław al Teresa Stasik
4. Jadwiga Bursztynowicz * 19.09.1931 Fabianów, ∞ 19.11.1952 Sośnica al Kazimierz Ryszewski
5. Helena Bursztynowicz * 29.01.1934 Fabianów, ∞ 26.12.1955 Sośnica al Czesław Nawrocki
6. Czesława Bursztynowicz * 23.04.1936 Fabianów, † 06.08.1951 Fabianów

1922

WIKTORIA Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Agnieszka Szymczak) La sesa generacio
* 28.11.1896 Orpiszewek,
∞ 23.04.1922 Sośnica al
Jan Bartczak (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Antoni Bartczak * 05.01.1923 Orpiszewek, ∞ 26.12.1948 Janów Podlaski al Jadwiga Maślewska
2. Maria Bartczak * 09.12.1924 Orpiszewek
3. Anna Bartczak * 06.12.1929 Orpiszewek
4. filo sennoma *† 27.12.1933 Orpiszewek
5. Waleria Bartczak * 05.09.1935 Orpiszewek, ∞ 29.12.1962 Lutynia al Franciszek Bruzi


JÓZEF Bursztynowicz (gepatroj: Sebastian Bursztynowicz & ) La sesa generacio
* ,
∞ al
Weronika .... (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Ludwik Bursztynowicz * 20.08.1924 Wierzejowice, ∞ al Halina Rozicka

1925

JÓZEF Bursztynowicz (gepatroj: Marcin Bursztynowicz & Franciszka Pankowiak) La sesa generacio
* 18.02.1897 Sośnica,
∞ 08.11.1925 Kowalew al
Stanisława Matłoka (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Kazimierz Bursztynowicz * 30.12.1926 Suchorzew
2. Henryk Bursztynowicz *
3. Czesław Bursztynowicz *
4. Marian Bursztynowicz *

1929

WŁADYSŁAW Bursztynowicz (gepatroj: Marcin Bursztynowicz & Franciszka Pankowiak) La sesa generacio
* 09.06.1901  Fabianów,
∞ 16.06.1929 Sośnica al
Elżbieta Bednarek (gepatroj: )
* 1907
infanoj:
1. Czesława Bursztynowicz * 26.05.1930 Fabianów
2. Kazimierz Bursztynowicz * 21.11.1932 Fabianów
3. Maria Bursztynowicz * 26.01.1940 Fabianów, ∞ 02.04.1959 Gdynia al Wiktor Machowski
4. Romualda Bursztynowicz *
5. Krystyna Bursztynowicz *

1930

IGNACY Bursztynowicz  (gepatroj: Andrzej Bursztynowicz & Maria Kolacyak) La sesa generacio
* 17.07.1904 Borzęciczki, † 07.01.1985 Jarocin
∞ 17.01.1930 Siedlemin al
Marianna Ziętkiewicz (gepatroj: )
* 26.01.1905 Ciświca, † 15.11.1982 Jarocin
infanoj:
1. Stanisław Bursztynowicz * 1931 Siedlemin, ∞ 1957 al  Agnieszka Kostuj
2. Genowefa Bursztynowicz ∞ 1957 al  Antoni Supryn
3. Józef Bursztynowicz ∞ 1956 Słubice al  Wanda Ugorska
4. Helena Bursztynowicz ∞ al  Henryk Wasielak
5. Kazimierz Bursztynowicz ∞ al  Halina Zdrojowa
6. Maria Bursztynowicz ∞ al  Władysław Krajewski
7. Wojciech Bursztynowicz ∞ al  Danuta Wiła


ANDRZEJ Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Agnieszka Szymczak) La sesa generacio
* 19.11.1899 Orpiszewek, † Anglio,
∞ al
... (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Leszek Bursztynowicz *
2. Lutosława Bursztynowicz *

1932

LUDWIK Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Agnieszka Szymczak) La sesa generacio
* 31.07.1893 Orpiszewek, † 06.02.1979 Krotoszyn,
∞ 20.04.1932 Sulmierzyce al
Stanisława Moskalek (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Tadeusz Bursztynowicz * Sulmierzyce, ∞ al Lidia Kowalczyk
2. Barbara Bursztynowicz * Krotoszyn, ∞ al Marian Chojnicki


WOJCIECH Bursztynowicz (gepatroj: Andrzej Bursztynowicz & Maria Kolacyak) La sesa generacio
* 1907 Siedlemin, † 09.09.1982 Wrocław,
∞ al 
Bronisława Walczak (gepatroj: )
* , † 19.08.1982 Wrocław
infanoj:
1. Marian Bursztynowicz * 01.07.1933 Siedlemin, † Wrocław, ∞ 13.09.1958 al Anna Brulińska
2. Stanisław Bursztynowicz * 22.07.1936 Siedlemin, ∞ al Elżbieta Leopolska
3. Czesław Bursztynowicz * 20.12.1943 Dąbrowa

1933

MAGDALENA Bursztynowicz (gepatroj: Andrzej Bursztynowicz & Maria Kolacyak) La sesa generacio
* 24.05.1911 Siedlemin, † ?,
∞ 02.07.1933 Siedlemin al
Józef Grębowski (gepatroj: )
* 19.11.1910 Koźmin
infanoj:
1. Marianna Grębowska * 1937 Siedlemin, ∞ al Alfons Smoliński
2. Czesław Grębowski * 1939 Jarocin, ∞ al Janina Pietrzak
3. Stanisława Grębowska * 1942 Siedlemin, ∞ al Jan Michniewski
4. Albin Grębowski * 1946 Siedlemin, ∞ al Krystyna Nalezińska
5. Szczepan Grębowski * 1947 Siedlemin, ∞ al Bronisława ...
6. Stefan Grębowski * 1949 Siedlemin, ∞ al Maria Gierczyk
7. Tadeusz Grębowski * 1951 Siedlemin, ∞ al Maria ...
8. Edmund Grębowski * 1951 Siedlemin, ∞ al Krystyna Lisiecka
9. Barbara Grębowska * 1953 Jarocin, ∞ al Edward Pudelski

1938

WINCENTY Bursztynowicz (gepatroj: Marcin Bursztynowicz & Franciszka Pankowiak) La sesa generacio
* 15.05.1906 Fabianów, †
∞ 19.10.1938 Krasne nad Uszą obl. Maladeczno (nun BY)
Olga Korsak (gepatroj: )
* , †
infanoj:
1. Alicja Bursztynowicz
2. Sławomir Edward Bursztynowicz * 10.02.1942 Gorzkowice, †.22.11.2015 Malbork
3. Leszek Bursztynowicz
4. Zbigniew Bursztynowicz


ZYGFRYD Bursztynowicz (gepatroj: Ludwik Bursztynowicz & Józefa Gronowska) La sepa generacio
* 20.01.1920 Oberhausen, † 12.11.1966 Pleszew,
∞ al
Łucja Maciejewska (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Józef Bursztynowicz *
2. Anna Bursztynowicz * , ∞ al Stanisław Wolski
3. Jerzy Bursztynowicz * , ∞ al Danuta Both


KAZIMIERZ Bursztynowicz (gepatroj: Sebastian Bursztynowicz & ) La sesa generacio
* ,
∞ al
..... (gepatroj: )
*
infanoj:
1. filino *
2. Bożena Bursztynowicz *  , ∞ al .... Dorosiewicz


WŁADYSŁAW Bursztynowicz (gepatroj: Sebastian Bursztynowicz & ) La sesa generacio
* ,
∞ al
.... (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Eugeniusz Bursztynowicz * Pakość, ∞ al Bożena ......

1948

FRANCISZEK Bursztynowicz (gepatroj: Marcin Bursztynowicz & Franciszka Pankowiak) La sesa generacio
* 25.03.1909 Fabianów,
∞ 1948 Gdynia al
Stefania Szewczyk (gepatroj: ) [I voto Szwed]
*27.06.1913 Gąsów


LUDWIK Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Weronika ...) La sepa generacio
* 20.08.1924 Wierzejowice,
∞ al
Halina Rozicka (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Waldemar Bursztynowicz * 26.09.1949, †
2. Danuta Bursztynowicz *


1951 ‒ 1967


1951

WOJCIECH Bursztynowicz (gepatroj: Stanisław Bursztynowicz & Maria Bednarek) La sepa generacio
* ,
∞ al
Maria Cieślak (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Kazimiera Bursztynowicz *, ∞ al Józef Antczak
2. Elżbieta Bursztynowicz * , ∞ al Andrzej Matliński


ANNA Bursztynowicz (gepatroj: Antoni Bursztynowicz & Maria Wasilewska) La sepa generacio
∞ al 
Edward Świerblewski (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Mieczyslaw Świerblewski *
2. Ryszard Świerblewski *
3. Krystyna Świerblewska *
4. Bożena Świerblewska *

1952

JADWIGA Bursztynowicz (gepatroj: Stanisław Bursztynowicz & Maria Bednarek) La sepa generacio
* 19.09.1931 Fabianów,
∞ 19.11.1952 Sośnica al
Kazimierz Ryszewski (gepatroj: )
*

1953

MIECZYSŁAW Bursztynowicz (gepatroj: Stanisław Bursztynowicz & Maria Bednarek) La sepa generacio
* 01.01.1930 Fabianów,
∞ 26.07.1953 Wrocław al
Teresa Stasik (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Jan Bursztynowicz * , ∞ → Elżbieta .....

1955

HELENA Bursztynowicz (gepatroj: Stanisław Bursztynowicz & Maria Bednarek) La sepa generacio
* 29.01.1934 Fabianów,
∞ 26.12.1955 Sośnica al
Czesław Nawrocki (gepatroj: )
*


JOANNA Bursztynowicz (gepatroj: Antoni Bursztynowicz & Maria Wasilewska) La sepa generacio
∞ al 
.... Rogoziński (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Edward Rogoziński *
2. Kazimiera Rogozińska *
3. Zenon Rogoziński *
4. Irena Rogozińska * , ∞ al Mikołajczak
5. Krystyna Rogozińska *


KAZIMIERA Bursztynowicz (gepatroj: Antoni Bursztynowicz & Maria Wasilewska) La sepa generacio
∞ al 
.... Mikołajczak (gepatroj: )
*


STEFANIA Bursztynowicz (gepatroj: Antoni Bursztynowicz & Maria Wasilewska) La sepa generacio
∞ al 
.... Nowaczyk (gepatroj: )
*


HELENA Bursztynowicz (gepatroj: Antoni Bursztynowicz & Maria Wasilewska) La sepa generacio
*

∞ al 
.... Piętka (gepatroj: )
*

1956

JÓZEF Bursztynowicz (gepatroj: Ignacy Bursztynowicz & Marianna Ziętkiewicz) La sepa generacio
*

∞ 1956 Słubice al
Wanda Ugorska (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Lucyna Bursztynowicz * , ∞ al Janusz Samburski
2. Mariusz Bursztynowicz * , ∞ al Weronika Konowałow
3. Anna Bursztynowicz * . ∞ al Artur Żarnowiecki


STANISŁAW Bursztynowicz (gepatroj: Ignacy Bursztynowicz & Marianna Ziętkiewicz) La sepa generacio
* 1931 Siedlemin,
∞ 1957 al 
Agnieszka Kostuj (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Eugeniusz Bursztynowicz *
2. Maria Bursztynowicz *
3. Roman Bursztynowicz *


GENOWEFA Bursztynowicz (gepatroj: Ignacy Bursztynowicz & Marianna Ziętkiewicz) La sepa generacio
*
∞ 1957 al
Antoni Supryn (gepatroj: )
*
infanoj:
Maria Jolanta Supryn * , I ∞ al Stanisław Sobolewski, II ∞ al Jerzy Grajewski

1958

MARIAN Bursztynowicz (gepatroj: Wojciech Bursztynowicz & Bronisława Walczak) La sepa generacio
* 01.07.1933 Siedlemin, † Wrocław,
∞ 13.09.1958 al
Anna Brulińska (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Krzysztof Bursztynowicz *
2. Joanna Bursztynowicz *

1959

MARIABursztynowicz (gepatroj: Władysław Bursztynowicz & Elżbieta Bednarek) La sepa generacio
* 26.01.1940 Fabianów,
∞ 02.04.1959 Gdynia al
Wiktor Machowski (gepatroj: )
*

brak daty ślubu

HELENA Bursztynowicz (gepatroj: Ludwik Bursztynowicz & Józefa Gronowska) La sepa generacio
* ,
∞ al
Bolesław Kozłowski (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Aleksander Kozłowski *
2. Jadwiga Kozłowska *
3. Ryszard Kozłowski *


MARTA Bursztynowicz  (gepatroj: Ludwik Bursztynowicz & Józefa Gronowska) La sepa generacio

∞ al
Czesław Krakowski (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Barbara Krakowska *
2. Edmund Krakowski *
3. Halina Krakowska *
4. Andrzej Krakowski *


MARIAN Bursztynowicz (gepatroj: Ludwik Bursztynowicz & Józefa Gronowska) La sepa generacio
* 13.07.1926, † 04.02.1964 Kowalew,
∞ al
Władysława ..... (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Teresa Bursztynowicz *
2. Elżbieta Bursztynowicz * , ∞ al Stefan Jankiewicz


STANISŁAW Bursztynowicz (gepatroj: Wojciech Bursztynowicz & Bronisława Walczak) La sepa generacio
* 22.07.1936 Siedlemin,
∞ al
Elżbieta Leopolska (gepatroj: )
* Lwów
infanoj:
1. Narcyza Bursztynowicz *


HENRYK Bursztynowicz (gepatroj: Ludwik Bursztynowicz & Józefa Gronowska) La sepa generacio
* , ∞ al
Krystyna ... (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Wiesław Bursztynowicz *


TADEUSZ Bursztynowicz (gepatroj: Ludwik Bursztynowicz & Stanisława Moskalek) La sepa generacio
* Sulmierzyce, ∞ al
Lidia Kowalczyk (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Ewa Bursztynowicz *
2. Lech Bursztynowicz *


BARBARA Bursztynowicz (gepatroj: Ludwik Bursztynowicz & Stanisława Moskalek) La sepa generacio
* Krotoszyn,
∞ al
Marian Chojnicki (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Andrzej Chojnicki *
2. Ryszard Chojnicki *
3. Małgorzata Chojnicka *


WOJCIECH Bursztynowicz (gepatroj: Antoni Bursztynowicz & Maria Wasilewska) La sepa generacio
*
∞ al 
Barbara Stawicka (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Mariola Bursztynowicz *
2. Piotr Bursztynowicz *


EUGENIUSZ Bursztynowicz (gepatroj: Władysław Bursztynowicz & ) La sepa generacio
* Pakość,
∞ al
Bożena ...... (gepatroj: )
*
infanoj:
1. filo *
2. Sebastian Bursztynowicz *


HELENA Bursztynowicz (gepatroj: Ignacy Bursztynowicz & Marianna Ziętkiewicz) La sepa generacio
*
∞ al
Henryk Wasielak (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Dariusz Wasielak * 12.09.1964 Jarocin, † 12.09.1964 Jarocin
2. Elżbieta Wasielak *
3. Tomasz Wasielak *


KAZIMIERZ Bursztynowicz (gepatroj: Ignacy Bursztynowicz & Marianna Ziętkiewicz) La sepa generacio
*
∞ al 
Halina Zdrojowa (gepatroj: )
*


MARIA Bursztynowicz (gepatroj: Ignacy Bursztynowicz & Marianna Ziętkiewicz) La sepa generacio
*
∞ al
Władysław Krajewski (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Beata Krajewska *
2. Arkadiusz Krajewski *


WOJCIECH Bursztynowicz (gepatroj: Ignacy Bursztynowicz & Marianna Ziętkiewicz) La sepa generacio
*
∞ al
Danuta Wiła (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Marlena Bursztynowicz *
2. Mariusz Bursztynowicz *


JERZY Bursztynowicz (gepatroj: Zygfryd Bursztynowicz & Łucja Maciejewska) La oka generacio
* ,
∞ al
Danuta Both (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Mariusz Bursztynowicz *


KAZIMIERA Bursztynowicz (gepatroj: Wojciech Bursztynowicz & Maria Cieślak) La oka generacio
*, ∞ al
Józef Antczak (gepatroj: )
*


ELŻBIETA Bursztynowicz (gepatroj: Wojciech Bursztynowicz & Maria Cieślak) La oka generacio
* ,
∞ al
Andrzej Matliński (gepatroj: )
*


LUCYNA Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Wanda Ugorska) La oka generacio
* ,
∞ al
Janusz Samburski (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Monika Samburska *
2. Małgorzata Samburska *


ELŻBIETA Bursztynowicz (gepatroj: Marian Bursztynowicz & Władysława ....) La oka generacio
*
∞ al
Stefan Jankiewicz (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Emilia Jankiewicz *


MARIUSZ Bursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Wanda Ugorska) La oka generacio
* ,
∞ al
Weronika Konowałow (gepatroj: )
*
infanoj:
1. Paweł Bursztynowicz
2. Katarzyna Bursztynowicz


ANNABursztynowicz (gepatroj: Józef Bursztynowicz & Wanda Ugorska) La oka generacio
*
∞ al
Artur Żarnowiecki (gepatroj: )
*


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami