Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

Branĉo de Ignacy Orsztynowicz el Smólniki
* 23. 01.1833 Smólniki

(kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski)
     


1701-1750


1745

TOMASZ Worsztyn (Orstyn) alias Worsztynowicz (muelisto, gepatroj: ? ) La unua generacio
* ĉ. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek (77 jaroj)
∞ ĉ. 1745 to Barbara (gepatroj: )
* ĉ. 1712/1722, † 20.01.1786 Borek (74 jaroj)
infanoj:
1. Andrzej Worsztynowicz (Orsztyn) * 08.11.1746
{baptogepatroj: Samuel Szodkiewicz & Teresa Piotrowska
2. Roch Worsztynowicz (Orstyn) * 16.08.1750 Gostyń, † antaŭ 27.09.1781, ∞ 02.11.1777 Borek al Marianna Poplenowska
{baptogepatroj: Walenty Szura & Marianna Janiszewska)
3. Maciej Worsztynowicz (Orsztyn) * 20.02.1753 Gostyń
{baptogepatroj: Franciszek Rzanski & Regina Formanowicz - edzino de Jan Formanowicz, ĉarfaristo)
4. Franciszek Worsztynowicz * 01.10.1755 Stary Gostyń, † 018.03.1798 Lubiatowo, ∞ 26.01.1780 Dolsk al Regina Stęzak el Osieczna
{baptogepatroj: Paweł Maruszewski, forĝisto el Gostyń & Regina Formanowicz el Gostyń - edzino de Jan Formanowicz, ĉarfaristo)
5. Antoni Worsztynowicz * 1756, † ?, I ∞  ĉ. 1774 al Agnieszka, II ∞ 27.05.1806 Borek al Rozalia Tyc
6. Jan Worsztynowicz * 1759, † ?, ∞ 14.09.1783 Borek al Ewa Sokołowska
7. Katarzyna Worsztynowicz * ?. † ?, ∞ 24.01.1785 Borek al Jakub Rajewicz
8. Ignacy Jakub Worsztynowicz (Orsztynowicz) * 26.07.1761 Błażejewo
{baptogepatroj: Walenty Krzemieniewski & Jadwiga Kaczkowa)
9. Marianna Worsztynowicz (Orstenowicz) * 28.04.1765 Błażejewo
{baptogepatroj: Mikołaj Loykiewicz & Łucja Wierzejska)

 

1777

ROCH Worsztynowicz (gepatroj: Tomasz Wurst alias Worsztynowicz & Barbara ) La dua generacio
* 16.08.1750 Gostyń, † ĉ. 1780
∞ 02.11.1777 Borek al Marianna Poplenowska (gepatroj: )
* ?
infanoj:
1. Ignacy Worsztynowicz alias Orsztynowicz * 30.07.1778 Borek, † 21.05.1931 Borek, ∞ ĉ. 1810 al Karolina Ciglarz
2. Adam Worsztynowicz * 05.09.1780 Borek


1801 ‒ 1850


1810

ADAM Orsztynowicz (gepatroj: Roch Orsztynowicz kaj. Marianna Poplenowska) La tria generacio
* 5.09.1780 Borek, † 9.06.1836 Smólniki  metryka • matrikulo
I  ∞
Katarzyna Piechocka [Pinkowska] (gepatroj: Stanisław Pinkowski - Jeziora Wielkie kaj. Marianna)
* 1785, † 11.07.1830 Smólniki (PK Dęby Szlacheckie, wpis-15) metryka • matrikulo
dzieci • infanoj:
Wiktoria Orsztynowicz * ok 1811 Buszkowo, † , ∞ 27.01.1828 Dęby Szlacheckie metryka • matrikulo → Wojciech Stojkowski
II  ∞ 25.04.1831 Dęby Szlacheckie metryka • matrikulo
Dorota Białecka (gepatroj: Józef Białecki - Janowice & Marianna Czerwińska, II ∞ 1837 PK Dęby Szlacheckie → Franciszek Kalinowski
* 1806 Racięcice, † 12.04.1881 Smolniki
dzieci • infanoj;
1. Ignacy Orsztynowicz * 23.01.1833 Smólniki metryka • matrikulo, † ok. 1905 • I  ∞ 27.09.1855 Osiek Wielki metryka • matrikulo Małgorzata Gruberska  •  II  ∞ 29.02.1892 Dęby Szlacheckie metryka • matrikulo → Antonina Ciesielska
2. Marianna Orsztynowicz * 1836

1810

WIKTORIA Orsztynowicz (gepatroj: Adam Orsztynowcz & Katarzyna Pinkowska)
* ~1811 Popielewo.(gmina Skulsk), †
∞ 27.01.1828 PK Dęby (Szlacheckie, wpis 1 metryka • matrikulo
Wojciech Stojkowski [Stejka] (gepatroj: Jan Stojkowski & Katarzyna Prybacka (?Marianna Waszak)
*
infanoj:
Elżbieta Stojkowska * 1829, † 1830
Michał Stojkowski * 1831
Jan Stojkowski * 1836, † 1842
Marcin Stojkowski * 1840


1851 ‒ 1900


1855

IGNACY Orsztynowicz (gepatroj: Adam Orsztynowicz kaj Dorota Białkoska) La kvara generacio
* 23.01.1833 Smólniki metryka • matrikulo, † ĉ. 1905
I ∞ 27.09.1855 Osiek Wielki metryka • matrikulo
Małgorzata Gruberska (gepatroj: Maciej Gruberski - forĝisto = kowal kaj Urszula Trafny)
* 13.06.1833 Rosocha  metryka • matrikulo, † 7.12.1891 Smólniki  metryka • matrikulo
dzieci • infanoj:
1. Marianna Orsztynowicz * 4.12.1857 Smólniki metryka • matrikulo, † , ∞  1879 Dęby Szlacheckie → Antoni Rudowicz
2. Wiktoria Orsztynowicz * 23.12.1858 Smólniki metryka • matrikulo, † , ∞ 15.11.1886 Dęby Szlacheckie   metryka • matrikuloWojciech Krzyżak
3. Stanisław Orsztynowicz * 23.04.1861 Smólniki metryka • matrikulo, † 15.08.1863 Smólniki metryka • matrikulo
4. Antoni Orsztynowicz * 13.04.1863 Smólniki, metryka • matrikulo, † 16.12.1863 Smólniki metryka • matrikulo
5. Michał Orsztynowicz * 26.08.1864 Smólnikimetryka • matrikulo, † 1881
6. Józefa Orsztynowicz * 14.02.1867 Smólniki metryka • matrikulo, † , ∞ 23.01.1893 Dęby Szlacheckie  metryka • matrikulo → Józef Świątek
7. Rozalia Orsztynowicz * 1869 Smólniki, † 1872
8. Teofila Orsztynowicz * 3.04.1872 Smólniki metryka • matrikulo,  ∞ 1902 PK Dęby Szlacheckie → Antoni Podlasiński
9. Anna Orsztynowicz * 8.07.1874 Smólniki metryka • matrikulo , † 1882
10. Andrzej Orsztynowicz * 03.11.1877 Smólniki metryka • matrikulo, † 09.02.1954 Lipiny Kolonia, ∞ 7.02.1898 Dęby Szlacheckie metryka • matrikulo → Józefa Walczak
II ∞ 29.02.1892 Dęby Szlacheckie metryka • matrikulo
Antonina Ciesielska (gepatroj: Józef Ciesielski kaj Aniela Kaczorowska)
* 12.10.1873 Smólniki  metryka • matrikulo, †
dzieci = infanoj:
1. Marianna Orsztynowicz * 1.01.1893 Smólniki metryka • matrikulo
2. Władysława Orsztynowicz * 22.06.1894 Smólniki  metryka • matrikulo. † 1894
3. Elżbieta Orsztynowicz * 10.07.1895 Smólniki  metryka • matrikulo, † 1895
4. Rozalia Orsztynowicz * 03.09.1896 Smólniki  metryka • matrikulo, † 26.01.1976 Mostków
5. Adam Orsztynowicz * 8.12.1898 Smólniki  metryka • matrikulo
6. Michalina Orsztynowicz * 21.09.1900 Smólniki metryka • matrikulo, † , ∞ 23.07.1934 Dęby Szlacheckie → Andrzej Wiśniewski
7. Czesław Orsztynowicz * 12.07.1902 Smólniki metryka • matrikulo
8. Wiktoria Orsztynowicz * 08.02.1904 Smólniki metryka • matrikulo
9. Antoni Orsztynowicz * 8.02.1904 Smólniki  metryka • matrikulo, † 12.05.1943 Alleshausen, DE

1879

MARIANNA Orsztynowicz (geptroj: Ignacy Orsztynowicz & Malgorzata Griberska)
* 4.12.1857 Smólniki metryka • matrikulo, † ,
 ∞  1879 Dęby Szlacheckie
Antoni Rudowicz (gepatroj: Franciszek Rudowicz & Marianna Kotecka)
* 1855
infanoj:
Andrzej Rudowicz * 1879, † 1882
Antoni Rudowicz * 1880
Wincenty Rudowicz * 1882, † 29.06.1960
Adam Rudowicz * 1885, ∞ 1912 → Bronislawa Mżyk
Ignacy Rodowicz * 1892

1886

WIKTORIA Orsztynowicz * 23.12.1858 Smólniki metryka • matrikulo, † ,
∞ 15.11.1886 Dęby Szlacheckie   metryka • matrikulo
Wojciech Krzyżak (gepatroj: Józef Krzyżak & Rozalia Nowak)
* 1864
infanoj:
Piotr Krzyżak * 1890

1898

ANDRZEJ Orsztynowicz (gepatroj: Ignacy Orsztynowicz kaj Małgorzata Gruberska.)
* 03.11.1877 Smólniki metryka • matrikulo, † 09.02.1954 Lipiny Kolonia,
∞ 07.02.1898 Dęby Szlacheckie  metryka • matrikulo
Józefa Walczak. (gepatroj: Tomasz Walczak kaj Franciszka Podlasińska )
* 1879
dzieci = infanoj:
1. Maria Orsztynowicz * 11.10.1898 Smólniki metryka • matrikulo, † , ∞ x Biegański
2. Wiktoria Orsztynowicz * 28.11.1899 Smólniki  metryka • matrikulo
3. Teofila Orsztynowicz * 14.01.1901 Smólniki  metryka • matrikulo, † 02.02.1983 Kolonia Lipiny, I ∞ 07.11.1937 Mąkolno → Stanisław Pietrzak, II ∞ Łukasik, III ∞ 25.11.1967 Sompolmo → Antoni Górczewski
4. Regina Orsztynowicz * 08.081903 Smólniki  metryka • matrikulo, † 22.10.1974 Plebanki, ∞ → .... Krzyżak
5. Antoni Orsztynowicz * 1913 Lipiny Kolonia, † , ∞ → xx
6. Józef Orsztynowicz * 17.03.1916 Lipiny Kolonia, † 1979 Zdzieszowice, ∞ 2.06.1941 → Kazimiera Kargul
7. Kazimiera Orsztynowicz *


1901 ‒ 1950


1902

TEOFILA Orsztynowicz (gepatroj: Ignacy Orsztynowicz & Małgorzata Gruberska)
* 3.04.1872 Smólniki metryka • matrikulo,  
∞ 1902 PK Dęby Szlacheckie →
Antoni Podlasiński (gepatroj: Tomasz Podlasiński & Marianna Grabowska)
* 1878

1941

JÓZEF Orsztynowicz (gepatroj: Andrzej Orsztynowicz kaj. Józefa Walczak)
* Józef Orsztynowicz * 17.03.1916 Lipiny Kolonia, † 1979 Zdzieszowice
∞ 2.06.1941
Kazimiera Kargul (gepatroj: )
* 1924


1951 ‒ 1967


Śluby zawarte po 1967 roku zamieszczamy jedynie za zgodą członków danej rodziny.

brak daty ślubu


ZBIGNIEW Orsztynowicz (gepatroj: Józef  Orsztynowicz kaj Kazimiera Kargul)
*

Czesława Kucab (gepatroj: )
*


MARIA Orsztynowicz
*

Stanisław Bober
*


DANUTA Orsztynowicz
*

Wojciech  Żaglewski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami